Digitala Vetenskapliga Arkivet

Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 1832
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  A. Aljundi, Rachelle
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies (Teacher Education).
  Bildklassresa mellan konststilar och epoker: om bildlärares konstsyn och teknikval i grundskolans bildundervisning2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to to examine what teachers think about visual art and how the learning process in this subject does look like. To answer these issues, I made interviews with five teachers of visual art from different schools, and I examined several examples of pupils’ artworks. The stories of the teachers were analyzed in relation to governing documents and with assumptions from sociocultural theory, postmodernism and pedagogical - aesthetic research as theoretical point of view.

  By the qualitative interview method, the observations of the pupil’s artworks, and by the analysis of the interviews with the teachers, I have come to the conclusion that teachers think differently about art but they try to keep themselves in line with the national governing documents. Its affects aspects of disciplines, styles, techniques and medium that is exemplified by the pupil’s art works, and it points out similarities and differences between the pupil’s art works and between the teachers when teaching visual art.

  Download full text (pdf)
  Slutfärdig. Rätt version
 • 2.
  A. Lindberg, Sara
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Culture, Languages and Media (KSM).
  Varför bild?: Grundskoleelevers uppfattningar om bildämnets relevans2021Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 80 credits / 120 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This is a study of qualitative method that aims to investigate how compulsory school students perceive the content of Visual Art Education and the relevance of art education. The study is based on empirical methods that consists of semi-structured interviews with a total of 12 students in grades 6 and 9. The theoretical framework of the study is based on a sociocultural perspective which describes that it is through communication and interaction with others that the individual acquires knowledge and skills.

  The theoretical starting points for the study are supported by the concepts of visual culture, visual literacy and Vygotskijs concepts of creativity and imagination with the assistance of contemporary research that describes the concepts from the perspective of a modern-day society. Furthermore, the study uses the cultural circuit from Hall and photo elicitation from Rose as analytical tool to analyze the participants perceptions about Visual Art Education.

  The results of my study show that Visual Art Education still represents something that is more similar to a traditional view of artist work, with a focus on techniques and materials. The results also show that the participants perceive Visual Art Education as less important compared to other school subjects and some of the participants don’t think they will benefit from the subject’s knowledge and abilities either in future education, future profession or their private life. This shows the participants narrow view of how abilities linked to visual literacy are relevant in a modern society.

  The knowledge contribution added to the problem area and previous research is a deeper understanding of how the participants perceive the relevance of Visual Art Education. The study is important and relevant for the teaching profession, as students need to be made more aware of the breadth and relevance of Visual Art Education. From this content it can be deduced that the abilities that students must acquire through visual arts education are about so much more than just drawing. It is also important that teachers gain insight and understanding of how students perceive the relevance of Visual Art Education for them to be able to move forward.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Abbas, Dalia
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Kero, Sanni
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Hållbar bildutveckling: En bildlärare i Sverige och en bildkonstlärare i Finlands uppfattningar om undervisning inom hållbar utveckling2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inom bild- och bildkonstämnet har sparsamhet och återvinning ständigt varit en grundläggande del. På grund av de globala klimatfrågorna har hållbar utveckling blivit aktuellt inom alla livsområden, utbildningsnivåer och läroämnen. Denna studie fokuserar på värdet av bild- och bildkonstutbildning som ett komplext verktyg för att lyfta fram hållbar utveckling och dess miljöaspekter. Syftet är att ta reda på vilka möjligheter två bild- och bildkonstlärare, från Sverige och Finland, ser på ämnet i relation till miljöundervisning. Studien fokuserar på två lärares uppfattningar om bild- och bildkonstämnets möjligheter samt de värderingar som styr urvalet för innehållet. Resultatet visar att ämnet bild- och bildkonst har många olika möjligheter när det gäller undervisning inom hållbarhet som ett verktyg för att få fram de nya perspektiv som konst kan erbjuda. Avslutningsvis visade studien att lärares intresse för miljöfrågor ger dem mer inspiration, dock påverkar detta inte direkt innehållet i undervisningen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Abbott, Elizabeth
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Crafts (KHV), Ädellab (Jewellery and Corpus).
  Unravelling the Monstrosities Within: How can characters in stop motion animation illustrate the monstrosities that live inside us and help us to be kind to them?2022Independent thesis Advanced level (degree of Master of Fine Arts (Two Years)), 80 credits / 120 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper looks upon monsters as a medium; how concentration of fear can result in the demonisation of individuals. It explores how the use of craft, with a focus on stop motion animation, can be used as a tool to build empathy and help to heal fragmentations of society. Working with contemporary mythologies, crafted techniques are metaphorically related to the fragility of societal structures and collective narratives. Hand crafting references relics of consumer culture and explores variable autonomies over personal narrative, investigating imbalances of power.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Abrahamsson, Ola
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  It´s called being fabulous!: Genus och sexualitet i de visuella praktikerna kring Youtube-fenomenet Pewdiepie2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats behandlar hur olika föreställningar kring genus och sexualitet tar sig uttryck, dels i de videos som producerar på internet av karaktären Pewdiepie men också i det material som fansen genererar. Studien fokusera på en specifik videohändelse, en sekvens där Pewdiepie ikläder sig en rosa boa och bland annat säger säger ”It’s not called being gay. It’s called being fabulous!” samt vad som görs med denna händelse, hur den remedieras och tas i bruk av fansen. Detta har jag gjort genom att studera innehållet och aktiviteten på fyra bloggar.

  Det övergripande syftet med studien är att bidra till kunskaper om hur mening görs och förhandlas inom unga nätkulturer. Studiens frågeställning är följande:

  • Hur skapas föreställningar kring genus och sexualitet i Pewdiepies videos?

  • Hur omförhandlas dessa betydelser i fansens tolkande praktik?

  Fokus i undersökning ligger på (de visuella) texterna och hur mening skapas utifrån dem. En utvidgad textanalys har gjorts med utgångspunkt ifrån Norman Faircloughs kritiska diskursanalys (CDA) och en analysmodell som Simon Lindgren föreslår, kompletterat med genusteori som har bidragit med begrepp som används som ”verktyg” i analysen.

  Analysen visar att videohändelsen kan ses ge uttryck för en mängd olika och delvis motstridiga föreställningar kopplade till genus och sexualitet. Mycket av Pewdiepiesa gerande kan dock sägas vara grundat i en heteronormativ kultur. Detta ger sig till känna bland annat genom att Pewdiepie i videosekvensen överdriver och parodierar föreställningen om homosexualitet för att på detta sätt påtala att det är en annan sexuell läggning än heterosexualitet. Analysen visar bland annat att humor i form av förlöjligande kan spela en roll för att upprätthålla traditionella könsroller.

  Studie belyser vidare hur fansen i sin (visuellt) tolkande praktik konstruerar, omförhandlar och utvecklar positioner i sin respons på den aktuella videohändelsen. En tolkningsgemenskap som har framträtt i analysen av bloggarna är slashproducenterna. Slashproducenterna gör queera läsningar, vilket innebär ompositioneringar av texter bortom heteronormativa gränsdragningar.

  Avslutningsvis diskuteras vilka pedagogiska tankar som denna undersökning kan aktualiseraoch problematisera. Studien argumenterar bl.a. för att du som lärare genom att inkluderabilder och blickar som utmanar rådande normer kan arbeta för att förändraföreställningsvärldar och därmed öppna upp för en bredare tolerans.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Abrahamsson Olsson, Sara
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Estetisk växtvärk: Bildkonstens potential till ett growth mindset2020Independent thesis Basic level (professional degree), 210 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien undersöker fenomenet undervisning med bildkonst och dess potential för ett growth mindset hos barnen. Growth mindset är en del i en psykologisk inlärningsmodell för att öka barns och elevers mindset att välkomna utmaningar och därigenom uppleva att de lyckas. Forskning kring estetiska lärprocesser för ämnesöverskridande lärande berör främst matematik och litteracitet, men har inte studerats som ett verktyg för uppnå ämnesövergripande effekter på lärandet, som delvis kan exemplifieras med growth mindset. Syftet är att undersöka fenomenet förskollärares undervisning med bildkonst, genom att fördjupa kunskapen om verksamma pedagogers upplevelser kring bildskapande konstarter med barn i förskolan. Frågeställningarna är; Vilka är förskollärarnas resonemang och upplevelser om bildkonstens betydelse för barns lärande?, Vilka psykologiska meningsbärande enheter uppstår i förskollärares resonemang om undervisning med bildkonst? samt Vilka effekter av ett growth mindset framträder i förskollärarnas berättelser om arbetet med bildkonst?. Studien har utgått från fenomenologisk vetenskapsteori tillsammans med psykologisk teori om fixed och growth mindset. Narrativ intervju användes tillsammans med video stimulated reflection i studiens datainsamling. The Descriptive Phenomenological Psychological Method används som analysmetod. Studiens resultat mynnade ut i fyra psykologiska meningsbärande enheter; Förskollärares ledarskap, Bildundervisning i förskolan, Bildkonst som mål eller medel? och Skapandets roll i förskolan. I studien visas en växelverkan mellan effekter av ett fixed- och ett growth mindset i förskollärarnas resonemang kring fenomenet undervisning med bildkonst. Växelverkan tydliggjordes i förskollärarnas resonemang kring deras pedagogiska ledarskap och syfte när de i undervisning med bildkonst tog hänsyn till barnens intressen och skapande. Och samtidigt efterleva läroplanen och rikta barnens lärande mot bildundervisningens innehåll. Slutsatsen är att undervisning med bildkonst har potential att uppnå effekten av ett growth mindset i barns lärande.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Abramowska, Magdalena
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic Arts Technology.
  Ehnlund, Isabell
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic Arts Technology.
  Snowboardens bildspråk 1980-2010: En kartläggning2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Snowboarding is today a major winter sport with its own equipment, its own culture and elite riders. For professional athletes or for those who just snowboard for fun, snowboard becomes an extension of their body while in motion.

  The layout on the boards has changed over the years but despite of this there is a lack of scientific studies in the field. Therefore, this study aimed to identify how the graphics of 240 snowboards have evolved between 1980-2010, and fill some of these holes in the scientific documentation. 

  This survey was based on a visual content analysis, which resulted in interesting observations. The results that emerged were that the result can be generalized and that the development of snowboards graphics has changed over the decades. Snowboards from the various decades have specific characteristics that this study provides.

 • 8.
  Ackerman, Emilie
  University College of Arts, Crafts and Design, The Department of Design, Crafts and Art (DKK), Ceramics & Glass.
  to continue / att ta vid: om glashantverket i förändring2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 HE creditsStudent thesis
 • 9.
  Adams, Paul C.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication (from 2013). University of Texas at Austin, USA.
  Geographies of media and communication II: Arcs of communication2018In: Progress in Human Geography, ISSN 0309-1325, E-ISSN 1477-0288, Vol. 42, no 4, p. 590-599Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Some of the most perceptive contributions to the geographic study of media and communication have been in areas of landscapes studies and geohumanities. To bring landscape and geohumanities insights together more explicitly with communication and media, this progress report draws on George Revill’s concept of an ‘arc of sound’, expanding the concept’s scope to an arc of communication – a dynamic trajectory connecting one vantage point to another through various translations and shifts. It is a mix of integration and translation that forms its own space, place and time, integrating elements of embodied performance, multiple sensory modalities, temporality, absence and excess. Arcs of communication often depend on collaboration and can produce transformations of identity. The concept of the arc of communication enables discovery of numerous threads connecting landscape studies to geohumanities while deepening geographical understandings of media and communication.

 • 10.
  Adebäck, Johanna
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Konst (K).
  Going offline2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  My interest in Going Offline was twofold. (1) I wanted to investigate how the entrance of a new (virtual) space had affected our understanding of the concepts of space, time and body, and what this could entail for the sole individual. (2) I wanted to, in a really hands on manner, create a small bug in an otherwise well functioning, fast and effective system of communication. In other words to intervene the course of events in my everyday life to affect myself and others connected to it. Like the small stone thrown into the water creating rings (movements) on the surface, where the closest one, which is the most vigorous, influences the next one and so on. Overall I aimed to explore the sole individual’s connection to social structures and a global phenomena.

 • 11.
  Ageborg Ollandt, Frida
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic Arts Technology.
  Vuong, Bao
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic Arts Technology.
  Dressed for Success? – Tech startupsuppfattning om värdet av den visuellaidentiteten2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  There is no doubt that a great brand requires a clear visual identity, but what

  does it mean in practice? The objective of this study was to investigate the tech

  startups perception of the value of the visual identity. Through semi-structured

  interviews, with nine respondents from nine different tech startups, as well as a

  business coach, the study analyses how tech startups evaluate the visual identity

  in relation to how they have been working with it.

  The general view, based on the interviews, showed that the visual identity is

  important, where all respondents have updated the visual identity one or several

  times thus, the visual identity has evolved over time.

  The study also revealed that tech startups whose founders had a background in

  design or communication found its visual identity on a early stage, albeit

  smaller updates have been done.

  Although all respondents emphasize the importance of the visual identity, they

  see measureability of design, as a problem. As startups in general, but tech

  startups in particular, have limited resources, prioritizing the visual identity is

  seen as a risk. Therefor tech startups tend to prioritize other aspect above the

  visual identity.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Ahlbäck Åkestam, Maria (Mia)
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Art History.
  Mastering Desires: Images of Love, Lust and Want in Fourteenth Century Vadstena2013In: Pangs of Love and longing: Configurations of desire in Premodern litterature / [ed] Anders Cullhed, Carin Franzén, Anders Hallengren, Mats Malm, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2013, 500, p. 235-252Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Lady Birgitta Birgersdotter (ca 1303–1373), Saint Birgitta of Sweden, was born and lived in an environment with noble ideals and with extensive international contacts. She was a wife and mother of eight, and a lady at the court of king Magnus Eriksson and Magistra to Queen Blanche of Sweden. Lady Birgitta was a traveller and a pilgrim. As a widow, she chosed the spiritual life not by retreat to a nunnery, but by leaving the country with the aim of founding a new monastic order. Birgitta and her large entourage began the journey to Rome in 1349.

  Her background in the highest nobility, and a courtly culture that she highly esteemed, is reflected in her revelations. I will argue that this courtliness is also communicated in the use of imagery in Vadstena monastery the years around 1400. But pictures were not without its problems, as will become apparent in another example in the very same context.

  The Revelations were written down in Latin and in Old Swedish from the 1340s in Sweden to her death in Rome in July1373. Saint Birgitta had reason to reflect on issues like desire not only from her own private perspective, but also because her Revelations in the end formed the basis for an international monastic order. On the one hand there were bodily desires that should be mastered, on the other there was a religious desire for God.

  The revelations were widely spread. During the canonization to en elite among the clergy, kings and noblemen and later they were used in the Birgittine convents, and quoted in innumerable sermons and spread to cathedrals and the parish churces. Therefore, they can be used when the aim is to highlight the use of imagery and devotional life in the Middle Ages. These texts reached far beyond the scholarly and monastic environment.

  This paper focuses on expressions of the ambivalent relationship as indicated above. My intention is to highlight the often complex relation between text and image, and to include adopting of form between secular and spiritual imagery in the discussion. As desires involves feelings, I will pay attention to expressions of the senses. The question is if and how the presumed ambivalence between worldly and spiritual, is evident in the Revelations and imagery in Vadstena? What visual codes were used? How was imagery used, and what attitudes towards imagery can we trace through text and images?

 • 13.
  Ahlkvist, Alexander
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Bruggeman, Ella
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Hur representeras karaktärer i reality-tv?: En jämförande analys av karaktärers framställning i Robinson och Paradise Hotel ur ett genusperspektiv.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka och jämföra hur karaktärer gestaltas i två olika reality-serier. I teorin utgår vi från stereotyper, representation, genus och härskartekniker. Den metoden som används är frågor som vi utformat utifrån Jens Eders karaktärsklocka. Vi har analyserat två karaktärer från Robinson och två karaktärer från Paradise Hotel. Resultatet av undersökningen visar på att karaktärerna från Paradise Hotel ges lite utrymme till att utvecklas som karaktärer och hamnar i stereotypiska fack. I Robinson hamnar karaktärerna tidigt i stereotypiska fack men ges mer utrymme till att utvecklas bortom den första stereotypiska framställningen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Ahlner-Malmström, Elisabeth
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Barns språk och bildspråk: bilden en möjlig väg till processutveckling av vård, uppfostran och undervisning1990Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 15.
  Ahlstedt, Isabella
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Paint Against the Machine: Konstnärliga processer inom digitalt måleri2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker hur måleriskt arbete fokuserat på kvalitéer utöver avbildande, funktion och skönhet kan tillgängliggöras och förstärkas inom det digitala måleriprogrammet Photoshop. En pedagogisk metod och den digitala miljön (”workspacet”) analyseras och optimeras för syftet. Diskurser inom digital bildkonst analyseras och synliggörs för att ytterligare möjliggöra en konstnärlig frihet på fältet. Arbetet syftar till att vara en grund för bildpedagogisk undervisning och uppgiftsbyggande. Studiens empiri genererades av ett småskaligt cykliskt måleriexperiment utfört i Photoshop.

  Studien finner att måleriskt arbete i Photoshop överlag kan tillgängliggöras och förstärkas genom att låta problemlösande och innoverande driva kunskapandet, samt ger ett förslag på hur ett specialanpassat måleriworkspace kan vara uppbyggt. Vidare finner den även att det är möjligt att öka tillgängligheten till och förstärka fokus på kvalitéer utöver avbildande, funktion och skönhet inom digitalt bildskapande genom att använda visuell diskursanalys som motståndspraktik.


  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Ahmad, Aziza
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Design, Interior Architecture and Visual Communication (DIV).
  Aziza's Friendship Compendium, 1st Edition (Annotated and Expanded)2021Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 80 credits / 120 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aziza's Friendship Compendium, 1st Edition is my illustrated textbook that is part-compendium, part-manifesto. It provides a social, cultural and political analysis of friendship as an inherently anti-oppression, radical tool of resistance. 

  This study of friendship investigates the form and function of friendship, as well as how neoliberalism and the patriarchy cause friction in its functioning, and the ultimate fantasy of friendship that is possible through its untangling of systems of oppression.

  The Annotated and Expanded version of the Compendium shared here details the process and outcomes surrounding this publication and my master's degree project as a whole. This project is an argument for friendship, a celebration of friendship, a dissection of friendship and a resurrection and recontextualisation of friendship. 

  ˜”*°•♥ I hope you & your friends enjoy it ♥•°*”˜

  Download full text (pdf)
  Aziza’s Friendship Compendium 1st Edition (Annotated & Expanded)
 • 17.
  Ahola, Olli
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Den moraliskt tvetydiga karaktären: En analys av Tony Sopranos karaktärsbåge i The Sopranos2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Paradoxen i den hyllade karaktären Tony Sopranos obefintliga karaktärsutveckling skapar ett intresse i att undersöka karaktärens så kallade båge i serien The Sopranos. Undersökningen uträttas med syftet att belysa vad som utgör tittarengagemang för serien och dess protagonist, trots avsaknaden av en för protagonisten och vidare serien viktig dramaturgisk huvudkomponent. En hypotes som drivs kommer i analysen av utvalda scener ur serien att visa hur olika berättarelement tillsammans tillåter en möjlig självutveckling för tittaren. Denna möjlighet till självutveckling och en så kallad moralisk mekanism utgör i slutändan det som skapar tittarengagemang för serien The Sopranos och dess moraliskt tvetydiga karaktär Tony Soprano.

 • 18.
  Ajanović, Midhat
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Media and Design.
  Roundtable of the Month:The Image of Beyond Oneself:: The Context and Development of Swedish Animation Documentaries2019In: Contemporary Animation JournalArticle in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna artikels primära ämne är en tämligen okänd filmgenre, den så kallade animerade dokumentären, vars utveckling under senare decennier fick ny fart tack vare moderna tekniska möjligheter. Med filmens inträde i den digitala eran blir denna genre allt mer vanligt inom de recenta rörliga bildproduktionerna. Förutom att ringa in grundläggande kännetecken av en specifik filmform grundad på genretraditionen som växt fram kring hybridiseringen mellan olika genrer är artikeln samtidigt ett försök till en samtidshistorisk kontextualisering. För att illustrera hur animerade dokumentärer synliggör några dolda aspekter av våra liv genom att behandla den mänskliga existensen i ett stort socio-politiskt sammanhang analyseras svensk animerad film i form av en specifik fallstudie.

 • 19.
  Aker, Linda
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Lust att lära och eget ansvar: arbetet med en skoltidning på en Freinetskola2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats försöker beskriva vilka synsätt och didaktiska mål som genomsyrar ett skoltidningsprojekt i en Freinatskola i Sverige idag. Intervjuer med pedagogerna är det material som gett substans år arbetet.

  Syftet var att få mer insyn i arbetet med ett tidningsarbete och också få mer kunskap om hur man tänker och arbetar i en friskola med en specifik pedagogisk inriktning. Själva inriktningen med Freinet har fått mej att fundera på hur man kan arbeta mer praktisk och verklighetsnära tillsammans med mycket IT och med att låta eleverna få mycket eget ansvar.

  Jag har tagit avstamp i socialsemiotiken som teori och metod som främst hämtats ur boken Estetiska Lärprocesser, och de sociokulturella teorier som Vygotskij står för, men även den levande debatt som sker på internet idag om betydelsen av elevers ökande inflytande i skolan.

  I uppsatsen har jag anlagt ett jämförande perspektiv mellan dels de två pedagogernas svar i relation till de mål som skolan och Lgr-11 föreskriver. Det visar sig att en pedagogik med mycket elevansvar mycket väl går att förena med de nationella målen. Det stora antalet reformer de senaste åren har också inverkat negativt på pedagogernas syn på dokumentation och de uttrycker avsaknad av tid för de viktiga interaktionen med eleven.

  Forskningsfrågan handlar om hur det önskvärda lärandet ser ut från pedagogers perspektiv och från samhällets? Det handlar om hur lärare kan öka individens förmåga att engagera sig, att vara kreativ på ett meningsfullt sätt, hur lärprocesser kan utformas utifrån att det bildas nya komminikationsmönster och nya positioner i samspelet mellan lärare och elev. För detta krävs att både lärare och eleven är aktiva och medbestämmande.

  I min fältstudie har jag fått insyn i en skolkultur som å ena sidan är en friskola med sina egna uppställda mål och visioner, men som också å andra sidan måste fungera tillsammans med läroplanens mål. Jag har döpt skolan till Byskolan.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Alanko, Minna
  University College of Arts, Crafts and Design, The Department of Design, Crafts and Art (DKK), Graphic Design & Illustration.
  The Redheaded Man2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Illustrating the same story in three different ways explores illustration processes and demonstrates the impact of illustration on the interpretation of the story. Enhancing the transparency of creative processes places an illustrator into the highlighted position as the producer of visual content and ideas. 

  The story of The Redheaded Man, written by Russian absurdist Daniil Kharms in 1937, functions as a framework for this conceptual illustration research. Although the anti-narrative features of the story almost reject illustration, its polysemous nature opens a path for the variety of approaches in visualization of the text.

  In the attached report I introduce three different approached and illustrated responses to the story of The Redheaded Man realized during the MA degree work project, as well as the reflections and categorization of the content and ideas behind each illustration project.

  The outcome of the project addresses the questions of creative processes and illustrator’s visual decisions on both personal and meta-level, addressing the need of developing the theoretical content for the field of illustration.

 • 21.
  Alawieh, Batol
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Society, Culture and Identity (SKI).
  Hansen, Emil
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Society, Culture and Identity (SKI).
  Vart är jag på väg, hur är jag på väg & vad är mitt nästa steg?2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Examensarbetets syfte är att belysa lärande bedömning i pedagogiska miljöer, såsom i bildklassrummet. Detta undersöker vi genom en kvalitativ gruppintervju med fyra elever och två bildlärare, om hur bedömning upplevs och vilka svårigheter elever samt lärare bemöter. Eleverna i intervjun önskade sig ändringar för en enkel och rättvis bedömning utan komplexitet på grundskolenivå. En annan källa som vi använde oss av för vår undersökning är den valda litteraturen av Anders Jönsson (2013) och Lars Lindström m.fl. (2011). Källorna lyfter fram författarnas teorier, metoder och tolkningar om hur läraren kan samspela med elever, för att kunna nå en smidig bedömning utan en upplevelse av komplexitet. Författarna utgår från bedömning, återkoppling, kamratbedömning, svårigheter inom bedömning, metoder för bedömning och sociokulturellt perspektiv. Målet i texterna handlar om processen och hur eleverna utvecklar deras tankar kring bedömning genom kommunikation med andra elever och lärare. 

  Download full text (pdf)
  Batol Alawieh Emil Hansen
 • 22.
  Albornoz, Rodrigo Nicolas
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Fine Art.
  Purification: Research & Exhibition2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In recent years I have been working on topics related to Post-colonialism in South America, as well as the conditions of immigrants in Europe. The main interest of my work involves questions about my roots and personal stories of migration. This situation has been the engine of my art for the last ten years. Through my installations, I have tried to express or represent some certain facts, that have marked the post-colonial situation in Latin America and Europe over the last years. 

  The slavery and exploitation of illegal labor are common working conditions for many people in South America, especially for those located in the jungles and slums. The Indigenous culture -its languages, values and traditions- have begun to disappear and been displaced by Western culture. Here in Europe, on the other hand, I feel 'alien' to the territory of my ancestors, due to the fact that my family comes from European immigrants in Argentina. Illegal labor has been also a part of my life, having experienced the condition of 'otherness' in Europe. Therefore, this project reflects upon my personal experience in relation to the unfair conditions of labor in autochthonous communities, researching the concept of 'otherness' taken from Post-colonial theories. It is for this purpose, that my methodologies include self-reflection, parallelism and metaphor.

  One of my purposes is toreveal those 'fake stories' used by the European acculturation in South America. I called these fake stories 'strategies', as they were used by the Colony for the reconstruction of a new National Identity in those countries. Therefore, convincing the Indigenous culture to adopt Western culture.

  The parts of my essay are a metaphor of different stages of narcotic's production, best called 'mobile labs' of the Amazon jungle.I have taken this concept to tell my story and to build up the laboratory as final representation. The first stage of this process is to weigh and measure the ingredients, followed by a mixture of substances and chemicals. Once mixed, it proceeds to three stages of filtering and purification. Then it is subjected to a press for semi-solid consistency and introduced into the oven to reach the compact state. The blocks will finally be packed with plastic film and adhesive tape, protecting them from adverse environmental conditions during transport and storage. Each chapter of this essay is also connected to the 'machines' constructed for my solo exhibition, following the same steps of Purification.

  Through this essay, I wanted to broaden my concept relating three main aspects: the colonial strategies of domination in South America, my personal work experience in Europe, and finally the unfair working conditions in marginal societies. Each of the 'machines' constructed for my installation is functional, ready to be activated according to the different parts of the cooking process and as a representation of a 'production line' in the system of labor. I also have chosen to wrap my body, as well as carefully chosen representative objects of the popular culture of South America, to finally pack them in cling film. As a result of this process of Purification, I have produced the 'final products' ready to be consumed here in the Western European countries.

  Download full text (pdf)
  Purification Essay
 • 23.
  Alenryd, Helena
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Art Education.
  Bildundervisning i bildkommunikation och bildmedier: En litteraturstudie av didaktisk forskning kring bildämnets läroplansfokus2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete är en systematisk litteraturstudie på kvalitativ grund.

  Resultatet bygger på forskning kring problemformuleringen som analyserats och sedan

  tolkats. Analysmetoden som valts till studien är en innehållsanalys som avser jämföra den

  utvalda forskningen för att bl.a. finna likheter och skillnader. Den pedagogiska debatten kring

  bildämnet indikerar att undervisningen inte ligger i linje med ämnesplanen. Detta blir

  problematiskt för bildämnets utveckling och innebär att undervisningen får didaktiska

  konsekvenser. Litteraturstudien har därför haft i avseende att undersöka den bilddidaktiska

  forskningens syn på den bildkommunikativa inriktningen som varit aktuell i ämnesplaner för

  bild sedan år 1980. Syftet har varit att synliggöra bildundervisningens utveckling i förhållande

  till den bildkommunikativa inriktningen samt dess didaktiska betydelse i relation till

  bildundervisningen. Genom att undersöka hur forskningen ser på bildundervisningens

  utveckling i förhållande till den bildkommunikativa inriktningen kan problematiken kring

  utvecklingen synliggöras. Genom att undersöka den bildkommunikativa inriktningens

  didaktiska betydelse för undervisningen synliggörs också vilka didaktiska konsekvenser ett

  avvikande från ämnesinriktningen kan få för samtidens bildundervisning. Utefter syftet har

  frågeställningar formulerats. Svaren på frågeställningarna ges sedan i resultatet, tolkning av

  resultatet samt de slutsatser som dras. Studien visar att det blir av stor didaktisk betydelse att

  bildundervisningen ligger i linje med den bildkommunikativa ämnesinriktningen, med hänsyn

  till elevers och samhällets samtida och framtida behov och yrkesliv, men även för lärarens

  professionalism samt bildämnets status i skolan. Studien visar också att bildundervisningen

  avviker från den bildkommunikativa ämnesinriktningen. Studien visar att denna avvikning

  sker bl. a mot bakgrund av att äldre ämneskonceptioner lever kvar bland verksamma

  bildlärare, att bildlärare saknar kunskaper som behövs för att jobba i linje med inriktningen

  samt att bildämnet har en marginaliserad roll i skolan med bristande resurser.

 • 24.
  Ali, Ahmad
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Game Design.
  Marcus, Svensson
  Animation through Body Language: A study using the fictional character Mokhtar2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Learning to read body language is something we do throughout our whole life. It is a complex non-verbal language that can express more than words. In this study we investigate the possibility to use only body language to portray emotions to the viewer. In a background of a game project we have used a character that has his face covered, therefore, facial expression is not visible during the online survey, which we used as a method for our investigation. As a foundation we have created four character animations to portray anger, frustration, exhaustion and hurt. To find the answer if it is possible to recognize those five emotions in the character animations survey, participants were obligated to name the emotion expressed on each of the video clips. The results of this study show that the characters body language could be sufficient to portray those five emotions. However, it was concluded that body language could be enough to represent the character's emotional state to the viewer; but by including facial expressions we could help to portray the emotion even further.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Alit Wedhantara, Dewa Ketut
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Fear and Loathing in Streets of Europe: Reading the Right-Wing Protestors’ Visual Expressions2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the last ten years, significant increase in national protest and transnational activism within the area of Western Europe brought a new impact to the study of the visual: a pictorial turn to argumentation. Visual texts in the form of posters and banners can be seen throughout the streets of Europe, alongside the rise of right-wing organizations with populistic tendencies. This research examines the posters and banners produced by three Western European right-wing organizations, namely English Defence League in the United Kingdom, PEGIDA in Germany, and PVV in the Netherlands. This thesis observes how the three organizations utilized posters and banners displayed in their rallies to manufacture a particular imagination regarding immigrants with an Islamic background. This research situates the three right-wing organizations in a specific vertical organizational hierarchy to explore the possibility of understanding which organization is at the most advantageous, generating benefit for the sake of visual mobilization of other groups.  Furthermore, the operationalization of the fear strategies as an inherent part of their visual argumentation and encounter them with the myth of Islam in the West will also be considered.

 • 26.
  Aljerman Alali, Ameena
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Fine Art.
  Waves of Movement through Suspension then Release: Finding the voice of Afro-Emiratis2024Independent thesis Advanced level (degree of Master of Fine Arts (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Since the documented history was and still mainly is viewed as autonomous, this essay attempts to challenge history’s formal disciplined approach with a narrative from slaves’ own history rather than seeing slavery as an event. The Indian Ocean slavery has not been documented as much as Atlantic slavery history, in which led to a gap within the history of the Persian/Arabian Gulf countries. Moreover, the essay looks specifically at my own family history, as an artist, the interest of documenting such history was to find ways to relate and understand the afterlife of slavery. I raise questions regarding reflecting on the remembrance and presentation of slaves’ history as an amendment process and as an attempt to fill in the gaps in order to understand history and the socio-political positioning of Afro-Emiratis. The essay unfolds with its suspension then release, in three main narratives titled: Fairuz, Dalma, and Zar, that took place in the last century. The methodology was mainly focused on weaving narratives, events, and heritage of Afro Emiratis into a steppingstone to further document and present of an unspoken history.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Al-Khateeb, Sahar
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Fine Art. Konstfack.
  Reconstruction2021Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  RECONSTRUCTION is a conversation that shifts between analyzing and locating the artist’s position in their society. Especially the power of the majority in the society over the individual. Reconstruction is a way of resistance, or the only way of resistance, at least for me. 

  In these pages I will talk about reconstruction as a tool in my art, and find connections between my experience and others, people who share one or several of the identities that I have, as an artist, asylum seeker, or queer. Illustrating the different use of the concept of reconstruction that I’m working on, I will introduce the artist Leileh Babirye, a Ugandan artist, living in New York. She works in a multidisciplinary practice that transforms everyday materials into objects that address issues surrounding identity, sexuality and human rights. I will also discuss the work of Miriam Cahn, through the book “I as Human'', proposing new perspectives on her writing, and her paintings based on her personal experiences, from other writers like Poul Preciado, a Spanish writer, with a long history of writing about trans struggle and rights through his own experience. 

  In this essay I want to try to explore and discuss the relationship between the artwork (with it’s why, when, what etcetera), the artist and the audience. For me, they are connected, and I want them to be so. My ideal, or at least what engages and interests me, is when we let art be a communication. When the work is facilitating a conversation. I see the art piece as a connecting point, with different points outside it, that exchange their reflections and communicate. I want to make this connection clear and obvious. It’s a multiple way conversation, everyone both receiving and reaching for the other. I see the artwork as a communication channel, which should have a shape that conveys the concept to make the conversation possible. That means that the artwork is a material. 

  That was one of the things that I tried to research in the past two years in my master studies at Konstfack. I did an experiment around this at my solo exhibition. I didn't include an art statement to explain about the work, instead I was in the space to make a conversation with the audience and tried to listen first to what my artwork was telling them. I saw how my concept was perceived, got their reflections and reflected back. And through the conversations arose the issues I’m trying to talk about through the installation. At the same time I didn’t try to “correct” anyone, didn’t try to remove the abstract, or the dramatic stories people told about the piece. The balance, the sides, the unequal power dynamics: all this I got the opportunity to discuss with my audience. In person. 

  I also address a number of questions connected to my work. Like: When is art private? is art always political? Does my existence in this field have to be a political statement? Making art as a minority: how the position as artist makes the art political, and how the audience makes the context political. I’m questioning how we read and engage with the artwork, the visual output and the concept of the work, how they work together to convey the artist's conclusion of a process, is it convenient to address the environment that surrounds the artwork. This is a process of discovering and digging and revealing whether it is just about the work itself or also the way it is read depending upon its context. Everything that comes spontaneously and makes it a statement. 

  Download full text (pdf)
  Reconstruction
 • 28.
  Alling, Ebba
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Design, Interior Architecture and Visual Communication (DIV), Graphic Design & Illustration.
  Water me every now and then2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 25,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kan man vila i en bild?

  En nervös linje försöker skilja det inre och det yttre. Ritandet som en plats mellan hjärnan och handen. En plats att vila: i en färg, i en textur.

  Att bygga en värld skapar många möjligheter, jag kan forma den precis som jag vill. Protestera genom att drömma. I detta projekt försöker jag skapa en plats som leker med verkligheten, där allt kan ifrågasättas. Berättelser om trädgården som en plats för känslor och inre rum – pressen att blomma och längtan efter en alternativ plats. Kan fantasi vara nyckeln till motstånd?

 • 29.
  Almgren White, Anette
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Communication, Culture and Diversity (CCD). Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Practice Based Educational Research.
  Sundberg, Sofia
  Konstnär.
  Creative play sculptures from a sustainable and intermedial perspective2023In: Environmental Emergencies Across Media: Abstracts, 2023, p. 5-5Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This presentation aims to broaden research of children’s culture and sustainability by treating the visual arts in an educational environment, namely Sofia Sundberg's play sculptures at a Swedish preschool. Place for life and place to grow are the project’s governing principles, to be inaugurated in February 2023. The sculptures are designed to become bearers of life by promoting biological diversity. The sculptures differ therefore from traditional play sculptures that since modernism are experience-based (Druker 2008). For one sculpture, the artist also creates a book dedicated to story time.

  During the presentation, the artist relates the idea, the artworks, preparations, inauguration and collaboration with the municipality and school. Anette Almgren White contributes with a theoretical anchoring in ecocriticism, intermediality and children's perspective by exploring approaches to the environment, sustainability and collaboration between man, animal, and nature the sculptures encourage. Useful concepts in this context are ecoliteracy and cross-species solidarity to understand the interdependent relations. (Almgren White 2020).

  The perspective includes, in addition to the visual arts works, the collaboration between sculpture and book in relation to sustainability in materials, the importance of place, young children's meaning-making and the preschool's pedagogical mission (Skaret 2014, Hvit Lindstrand 2015, Lpfö18 (Skolverket). 

 • 30.
  Alsefi, Bassam
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Elevers uppfattningar om bildämnet i skolan2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete handlar om elevers uppfattningar om bildämnet i skolan. Syftet med mitt arbete är att undersöka elevers intresse av och motivation inom bildämnet och vilka anledningar som ligger till grund för elevernas uppfattningar om ämnet bild. 

  Undersökningen genomfördes med så kallad ”mixed methods” som innebar att jag har använd mig av flera metoder för datainsamling. Frågorna skickades till elever i årskurs 4 – 9 på tre olika skolor, där de sedermera svarade på webbaserad enkät. Detta för att kunna undersöka elevernas uppfattning samt syn på bildämnet. Trots att majoriteten av eleverna dessvärre inte var intresserade av att svara på frågorna så inkom tillräckligt många tydliga och motiverande svar vilket gjorde att analys kunde genomföras. 

  Uppsatsen beskriver forskning om ämnet bild och elevers uppfattningar om ämnet bild men även vad forskningen kommit fram till om elevernas uppfattning om bildämnet. I uppsatsen tas det även upp om bildämnets historia, hur den var förr i tiden och hur den har utvecklat samt hur den ser ut idag. I slutet av uppsatsen finns en analys del och resultatet av analysen som visar att forskningens syn överensstämmer med svaren från eleverna utifrån svaren och sammanställning på enkäten vilket också besvarar huvudfrågorna för denna uppsats. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Alshehaby, Lama
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  En dold historia bakom varje ansikte: En vetenskaplig undersökning om hur utsatthet gestaltas i dokumentärfilm2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Dokumentärberättelser om utsatthet är fängslande i beaktande att de berör sociohistoriska händelser om människors livsöden. Det övergripande syftet med denna studie är att genom en semiotisk bildanalys av dokumentärproduktionerna

  He named me Malala (2015), Exodus: Our Journey to Europe (2016) och Min oro (2017) studera hur berättelser om utsatthet skildras i dokumentärfilm. Studiens huvudsakliga frågor kretsade kring: Hur gestaltas utsatthet genom bildkomposition? Vilka metoder bidrar till att tittare kan knyta an till de framställda aktörerna? och På vilket sätt presenteras aktörerna i dokumentärfilm -som offer eller som handlingskraftiga?

  Resultatet visade att filmmakarnas val av berättarkomponenter tydligt framhäver handlingskraften hos de framställda aktörerna. Således blev slutsatsen att de berörda framställs som mångfacetterade människor, som har besegrat ett mödofyllt livsöde trots att de hamnar i offerstatus i samhället. Detta har till följd att åskådaren kan knyta an till dem vederbörande oavsett skillnader i produktionsförhållanden.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Altayyar, Amjad
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning.
  Bildämnets betydelse i grundskolan för nyanlända elever2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det händer ofta att lärarna möter nyanlända elever i sina klassrum och uppmärksammar att de eleverna har annorlunda syn på skolämnen än eleverna som har växt upp i Sverige. På grund av detta valdes denna studie som har behandlat ett problem som kan uppstå när bildlärare möter nyanlända elever. Syftet med den har varit att belysa nyanlända elevers förkunskaper i bildämnet och få en tydlig förståelse om hur de uppfattar ämnet bild. På detta vis kom forskningsfrågan:

  Vad har nyanlända elever för bildkunskap, och kan detta mätas genom att fråga eleverna hur bildundervisningen såg ut i deras respektive länder?

  I undersökningen har kvalitativa intervjuer använts som metod för att förstå vad forskningsdeltagare tycker och anser. Materialet som behandlas består av inspelade intervjuer med 7 elever som går på introduktionsprogram i Sverige. Undersökningen har visat att intresset för ämnet bild som skolämne i elevernas länder beror mycket på vilka skolor de har gått på eller vilka lärare de har haft.

  Download full text (pdf)
  Bildämnets betydelse i grundskolan för nyanlända elever
 • 33.
  Alvestad Lopez, Beatrice
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Crafts (KHV), Ädellab (Jewellery and Corpus).
  Metaplasm2022Independent thesis Advanced level (degree of Master of Fine Arts (Two Years)), 80 credits / 120 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

   In this paper I look at my practice and master project through a broader lens – tying it with theoretical concepts in particular that of Rosi Braidotti`s book Metamorphoses becoming woman-animal-insect. I show how my practical and theoretical dimensions meet through the mediums and narratives I work with. Performance and ritual centralize the practice whilst crafted objects and residue is significant in the process using the materials of wood, textile and clay. I have this year introduced gold as embodied practice by eating it- I mention alchemy in that respect as an inward essence. Metaplasm is the title of the master project incorporating the fleshy and linguistic signifier coined by Donna Harraway in The  Companion Species Manifesto, in 2016, as my project unfold into text, performance and crafted sculptures. 

  Download full text (pdf)
  Metaplasm_Beatrice_AlvestadLopez
 • 34.
  Amy, Worrall
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Crafts (KHV), Ceramics & Glass.
  Not a Girl, Not yet a Woman.: How do I look at Girls?2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  I’m not a girl, not yet a woman, but I do have popular sensibilities.

  Pop music plucks ideas and symbols from where ever it pleases to create a new narrative. So do I. Reflecting on how I see women and how the gaze of others affects this. By mapping my magpie like collection of images, songs, paintings and films I tell the story of my girl gang. My ceramic sculptures are a physical manifestation of my research into different ways of looking at girls.

  Download full text (pdf)
  Not a Girl, Not yet a Woman.
 • 35.
  Anad, Donya
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), School of Arts and Communication (K3).
  Digitala dilemman: En analys av några bildlärares uppfattningar och praxis i bildklassrummet2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete är att undersöka utmaningarna och möjligheterna som uppstår genom digitaliseringen inom bildämnet, samt hur bildlärare anpassar sig till den föränderliga miljön. Fokus ligger på att identifiera de begränsningar som utrustningen skapar för skolor och lärare, samt att utforska olika strategier för att hantera dessa utmaningar. Trots att läroplanen inkluderar riktlinjer för digitalisering inom bildämnet, har flera tidigare studier visat att den faktiska integrationen av teknologi inte lever upp till förväntningarna. Orsakerna till detta inkluderar lärarnas kompetens, deras syn på ämnet och skolans resurser. I denna studie genomfördes intervjuer med tre erfarna bildlärare för att få insikt i deras erfarenheter och åsikter om digitaliseringen inom bildundervisningen. Resultaten av studien visar att utrustningen i skolorna är begränsad och att det finns en variation i hur olika skolor hanterar digitaliseringen inom bildämnet. Denna variation kan skapa utmaningar för bildlärare när det gäller att integrera digitala verktyg i undervisningen, vilket i sin tur kan påverka elevernas digitala färdigheter.

  Genom att utforska det digitala dilemmat inom bildämnet bidrar denna studie till en ökad förståelse för de utmaningar och möjligheter som uppstår i samband med digitaliseringen av undervisningen. Resultaten kan vara användbara för både bildlärare och skolledare när de utformar strategier för att effektivt integrera digitala verktyg i bildundervisningen och främja elevernas digitala kompetens.

  Download full text (pdf)
  Donya Anad
 • 36.
  Anad, Donya
  et al.
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), School of Arts and Communication (K3).
  Alabtah, Sherin
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), School of Arts and Communication (K3).
  Bildämnet ur ett interkulturellt perspektiv2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  We live in an increasingly globalized world where mutual dependencies are clearly visible, especially in the lives of children and young people. Therefore, schools must prepare students for a life in which society houses multiple cultural diversity, give them global education, and create conditions for sustainable internationalization. Not much research and writing has been done about intercultural and multicultural art education in Sweden, because of this we chose to delve into this subject in our overview project. This knowledge overview examines the intercultural and multicultural meaning in visual arts education through scientific research. The main aim of this study is to investigate whether intercultural methods can help both students and teachers reach a better understanding regarding diversity in schools. Furthermore, this knowledge overview aims to gather different resources that touch on the concept of integrating multiculturalism into different pedagogy approaches that centers around visual arts. Our SAG project hopes to widen the perspective that current teachers have on/against diversity within education and which effects it may conjure. 

  Download full text (pdf)
  Donya Anad Sherin Alabtah
 • 37.
  Anckarsvärd, Jakob
  University College of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  "DEN ÄR FINT MÅLAD, MEN GER INGENTING": Estetiska resonemang och diskussioner vid bildsamtal2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen ”DEN ÄR FINT MÅLAD, MEN GER INGENTING” Estetiska resonemang

  och diskussioner vid bildsamtal, strävar efter att närmare beskriva och analysera hur

  skolelever i årskurs 6 resonerar och uttrycker sig då de tolkar och diskuterar konst. Detta

  för att fördjupa bildpedagogens förståelse för den teoretiska delen av sitt uppdrag: att lära

  elever om bilder, analys och konsthistoria. Uppsatsens empiri tar upp hur de förhåller sig

  till estetik och antiestetik. Det senare är en slags motreaktion till rådande estetiska normer

  inom konstvärlden. Diskussionen tar upp ny teknologi, sociala media och dess eventuella

  inverkan på detta ämnesområde. Undersökningen analyseras och tolkas genom en

  kombination av diskurspsykologi och diskursteori. För metoden används bildelicitering.

  Fokusgrupperna för detta består av 6 deltagare och bildeliciteringen dokumenterades med

  film och genom anteckningar.

  Uppsatsen diskuterar hur eleverna tolkar bilder med sina erfarenheter från sociala media

  och rörlig bild, hur de reagerar på det som beskrivs som antiestetiska bilder, och hur de

  värdesätter bilders kvalitéer. Resultaten som lyfts fram i uppsatsen är att eleverna i

  studien inte skyr antiestetiska verk utan snarare inspireras till diskussion av sådana. Det

  framkom även att eleverna gärna gör narrativa associationer och tolkningar av

  konsthistoriska bilder såsom om målningarna hade ”filmiska” kvalitéer. Det framkom

  också det att estetik inte nödvändigtvis handlar om fint och fult för 12- 13- åringar. Lika

  gärna kan de se kvalitéer i konstverk beroende på deras förmåga att väcka känslor hos

  betraktaren.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Andersen Gorm, Simon
  Royal Institute of Art.
  Suppe og andre aspekter: Soup and other aspects2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The essay a small papper book, deals from a personel angle with different aspekts of the artist practice. Up against a suppelogik the essay jumps from subjekt to subject. The first chapter talks about the link between making a snowball and the painting process. Next chapters are working up against the paintingdialogue with the canvas, here are some historical referangser to Guston and Hans Hoffmann. After this the essay have to chapters, one about the potential of humor and one chapter about artistic seduction linked to the artistic production trying to find the border, between the necessary and seduction. 

  Download full text (pdf)
  Suppe og andre aspekter
  Download (jpg)
  bild
  Download (jpg)
  bild
  Download (jpg)
  bild
  Download (jpg)
  bild
  Download (jpg)
  bild
 • 39.
  Andersson, Annie
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Fine Art.
  Rosarium: strategies for worldbuilding2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  There are many different strategies for worldbuilding, and many types of worlds to build. This text will give the reader a brief introduction to some of these methods, with the world in focus being Rosarium, an interdisciplinary project consisting of physical installations, soundscapes, smells and performances, created by me and Villiam Törngren González during the year of 2023. 

  In this world, we have encountered beauty, myths and life, as well as control, violence and care. Through two acts, we have explored this world's transformative qualities, and its potential to show us the duality of being. What lies in the glass sphere, and what lies beyond. 

 • 40.
  Andersson, Cecilia
  University of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Gatukonstpraktik: ett informellt (kun)skapande2009In: Estetiska lärprocesser: upplevelser, praktiker och kunskapsformer / [ed] Fredrik Lindstrand, Staffan Selander, Lund: Studentlitteratur AB, 2009, 1. uppl., p. 19-30Chapter in book (Other academic)
 • 41.
  Andersson, Dennis
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Filmklippning och karaktärsgestaltning: En undersökning kring vad filmklippning gör för gestaltningen av hu-vudkaraktären i filmen Swiss Army Man 2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hur påverkar klippningen gestaltningen av en karaktär i en film? Syftet med denna uppsats är att undersöka om klippning påverkar gestaltningen av en filmkaraktär och vilka metoder inom filmklippning som kan användas för att uppnå detta. Undersök-ningen sker på huvudkaraktären i filmen

  Swiss Army Man där tre sekvenser analyse-ras med hjälp av Jens Eders modell för att analysera fiktiva karaktärer. Analysen kopplas till tidigare forskning och teorier om filmklippning. Uppsatsen kommer även att testa Eders modell för att undersöka om den är användbar som karaktärsanalysmo-dell för filmkaraktärer.

  Resultatet av undersökningen visar att klippning kan användas som en del av arbetet för att gestalta en filmkaraktär. Det finns klippmetoder som gör att klipparen kan på-verka gestaltningen. Eders analysmetod fungerar att koppla till filmklippning men resultatet kan variera då denna metod är subjektiv och karaktärer kan uppfattas olika av varje individ.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Andersson, Emma
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic Arts Technology.
  Andersson, Erika
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic Arts Technology.
  Rekrytering av kreatörer och portfolions betydelse: En enkätundersökning med femtio svenska kommunikationsbyråer2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the communication industry, the competition is challenging amongst both new graduates looking for employment and those with experience. An im-portant part of the application is a portfolio that visually shows the person's skills and talents.An online questionnaire survey of 50 firms in the communications industry was used to investigate how they recruit new staff, as well as their perspective on the portfolio in this context. The study is also aimed at highlighting differences in the responses, depending on the size of the agencies.The results of the survey showed that the most common way for employment in the communications industry is through personal contacts, and that the quality of the portfolio is the most important when hiring. When applying for a job the agencies preferred to receive a digital portfolio, but at a job interview they pre-ferred a combination of a physical and digital portfolio. Minor differences were found in the responses depending on the size of the agency.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Andersson, Frida
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Centre for Teaching and Learning in the Humanities (CeHum).
  "Det känns som vi har bild en gång per år och då gör vi självporträtt": En diskursanalys av en ämnesintegrerad bildundervisning2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Andersson, Geska
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Journalism, Media and Communication (JMK).
  Brecevic, Robert
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Journalism, Media and Communication (JMK).
  Thunell, Helena
  Performing pictures2008Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 45.
  Andersson, Gustav
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Muskler eller kostym?: En analys av den manliga actionhjälten på 1980-talet och idag2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att analysera två karaktärer i ”Hardbodies” genren och jämföra dem mot en nutida actionkaraktär. John Matrix från Commando (1985), John McClane från Die Hard (1988) och John Wick från John Wick (2014). Uppsatsen fokuserar på att upptäcka skillnader men i synnerlighet likheter mellan de olika filmerna och karaktärerna. Genom ett maskulint genusperspektiv analyseras karaktärerna för att påvisa dessa skillnader och likheter i relation till maskulinitet och mansideal. Karaktärerna analyseras utifrån Jens Eders analysmetod, karaktärsklockan. Resultatet av karaktärsanalysen påvisade att trots karaktärernas skillnader i uppdrag, kropp och kläder finns det ett gemensamt underliggande uppdrag som handlar om manlighetskomplex.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Andersson, Jesper O. T.
  Royal Institute of Art.
  SET/SÄTT2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A complementary text to the masters project SET/SÄTT that includes an exhibition and an image-based essay in the format of a bound artist book. 

  The physical essay is made up of several risograph printed pages depicting images of the components that that compose SET/SÄTT. The pages are bound together so that it folds out in the fashion of a map or a gift card. Although, the book folds out into a myriad of interconnecting folds that takes some time and careful planning to expose. Every edition of the physical essay is unique. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  SET/SÄTT - installation view - photo: Jesper O. T. Andersson
  Download (jpg)
  SET/SÄTT - installation view - Photo: Jesper O. T. Andersson
  Download (jpg)
  SET/SÄTT - installation view - Photo: Jesper O. T. Andersson
  Download (jpg)
  SET/SÄTT - Essay artist Book - Photo: Jesper O. T. Andersson
  Download (jpg)
  SET/SÄTT - Essay artist book - Photo: Jesper O. T. Andersson
  Download (mp4)
  SET/SÄTT - Essay artist bok - video documentation - Photo: Jesper O. T. Andersson
 • 47.
  Andersson, Jussi
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Fine Art. Institute of Nomadic Alchemy.
  MUTUAL MUTANT: The biological clock2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  An essay using philosophical and poetic language to describe the process of the Henriksberg industrial area, about to be demolished in Stockholm. When buying or establishing a home. What are we looking for? A place to live, eat and sleep? In a mine you dig for metals or minerals underneath the surface of the earth, when extracted they will later be refined into products. Moving from the ground to the surface, translating meaning and purpose. In a city we have invisible powers, refining value from land. An alchemical process is activated in city planning, using buildings and its inhabitants to create value as a commodity, establishing the home as an object of desire. 

 • 48.
  Andersson, Kristoffer
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Netzler, Tim
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Ett stort tramp för Foley: En fördjupning inom Foleyns arbetsmetoder2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna undersökning tar hjälp av tidigare forskning, intervjuer, egna erfarenheter och diskussioner, för att komma till botten med om det finns en branschstandard gällande materialen som används i foleystudion samt arbetsprocessen. Stommen i undersökningen bygger på tre olika intervjuer gjorda med Klas Dykhoff, professor på Stockholms Dramatiska Högskola, foleyartisterna Patrik Strömdahl och Ulf Olausson som är egenföretagare och verksamma inom foley. Intervjuresultaten återkopplas till teori och tidigare forskning som i sin tur bildar underlag för diskussion. Även om intervjupersonerna påstår att det inte finns någon arbetsstandard kan vi konstatera att det finns indirekta riktlinjer som antyder på existerandet av en branschstandard. Det finns specifika metoder kring hur foley kan utföras som aspirerande foleyartister kan ta del av och utveckla sin egen arbetsmetodik. Vi anser att potentialen för foley och dess uttrycksmöjligheter fortfarande är outforskade men att denna uppsats bidrar till att glappet i kunskapen minskar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Andersson, Matilda
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  I skuggan av Jo: En karaktärsanalys av Amy March från LittleWomen2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur karaktären Amy March porträtterats i olikaadaptioner av Little Women. Utifrån Eders karaktärsklocka med ett fokus på fiktiv existensoch symptom analyseras fyra versioner, de från 1933, 1949, 1994 och 2019. Genom att utgåfrån ett genusperspektiv undersöks även hur tiden varje adaption gjorts under formatkaraktären. Resultatet av analysen visar att de två tidigare adaptionerna följer merkonventionella genrekonventioner där Jo står i fokus. De två senare adaptionerna ger merplats åt Amy och ger en mer nyanserad bild av karaktären. Dessutom för de uppmärksamhetentill den verklighet som kvinnor levde i under 1800-talet och har tydliga feministiska budskap. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Andersson, Mats
  Dalarna University, School of Culture and Society.
  Rädd för död(s)en: Death metal, skräckfilm och det förfärligt sublima2021Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen var att vidga förståelsen av hur musikgenren death metal samspelar med scener från skräckfilm. För att metodiskt genomföra detta skapades fyra gestaltningar där musikstycken av sagda genre spelas ihop med fyra filmscener. Dessa gestaltningar analyserades och visades för fem informanter i samband med att de blev intervjuade. Resultatet indikerar på att genren deathmetal samspelar med sagda gestaltningar likt traditionell filmmusik. Resultatet indikerar även på att detta samspel uppfattas snarlikt oberoende på informanternas erfarenhet av musikgenren.

  Download full text (pdf)
  fulltext
1234567 1 - 50 of 1832
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf