Digitala Vetenskapliga Arkivet

Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 14412
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Aarnikoivu, Melina
  et al.
  University of Jyväskylä, Finland.
  Mahon, Kathleen
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Agnafors, Marcus
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Hoffman, David
  Finnish Institute for Educational Research, University of Jyväskylä, Finland.
  Angervall, Petra
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Another higher education journal - Really?2019In: Journal of Praxis in Higher Education, E-ISSN 2003-3605, Vol. 1, no 1, p. 1-9Article in journal (Other academic)
 • 2.
  Aarnio, Laura
  Luleå University of Technology, Department of Health, Learning and Technology.
  Att utveckla digital kompetens hos de yngsta barnen: Ett förskollärarperspektiv på arbetet med 1- och 2-åringar2023Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie tar sin grund i det sociokulturella perspektivet och fokuserar på digital kompetens hos de yngsta barnen utifrån ett förskollärarperspektiv. Det ansågs som intressant att ta reda på hur förskolan arbetar med digitalisering med 1- och 2-åringar på ett sätt som lägger grunden för det livslånga lärandet och ger förutsättningar för individen som en aktiv deltagare i det digitala samhället. För att kunna svara på studiens syfte och frågeställningar föll valet på att intervjua verksamma förskollärare som arbetar på avdelningar för yngre barn. 

  Tillgång till digitala verktyg och utforskande både självständigt och tillsammans med andra framhävs i denna studie som centralt. Förskollärare har lite olika perspektiv på arbetssätt och på vad som är viktigt för de yngsta barnen att lära sig när det gäller digital teknik och kompetens. Förskollärarens eget engagemang och kompetens påverkar hur undervisningen ser ut. Det är viktigt att kunna balansera mellan att ge barnen möjligheter att utforska tillsammans och självständigt samtidigt som läraren finns tillgänglig och närvarande för att vid behov kunna erbjuda stöd samt ta vara på lärandetillfällen. En närvarande och kompetent pedagog har möjligheten att få mycket information kring barnens digitala kompetens samt dem intressen de har. De flesta verksamheterna hade ingen tydlig planering eller strategi för digitalisering utan digital teknik blev ett ständigt närvarande redskap som används kontinuerligt och kompletterar andra områden inom undervisning och lek. Digitala verktyg utvidgar lärmiljön och skapar nya rumsliga dimensioner.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Abadir Guirgis, Georg
  Swedish National Road and Transport Research Institute, Traffic and road users, Human-vehicle-transport system interaction.
  Lärarperspektiv på riskutbildningen för motorcyklister2011Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Over the last decade it has become increasingly popular to ride a motorcycle in Sweden. A mandatory risk education for competence A and A1 was introduced from the 1st of November 2009. Since the education is new, few evaluations have been conducted so far.

  This study evaluates the risk education for motorcyclists based on the perspective of driving instructors. The goal was to compile the instructors' comments and experiences with respect to the new risk training. An additional objective was to examine the driving instructors' perceived effects of the education on their students' driving behavior. Six semi-structured interviews with driving instructors and an observational study of the education at various driving schools were conducted. In addition, a participant observation study was performed during a further education of 15 driving instructors. The results show that the instructors experience a great need for the new risk training and that the implementation of the training itself has been good. Students have been referring to the risk training, which according to the instructors indicate that the students have embraced the essence of the training. As a result, the students drive more carefully now and think twice in certain situations according to the instructors. This was considered a desirable result.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4.
  Abadir Guirgis, Georg
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute, Traffic and road users, Human-vehicle-transport system interaction.
  Peters, Björn
  Swedish National Road and Transport Research Institute, Traffic and road users, Human-vehicle-transport system interaction.
  Simulatorbaserad utbildning i ERTMS: utvärdering av utbildning och träning för lokförare i VTI:s tågsimulator2015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to evaluate the VTI train simulator with regard to simulator-based training and education in the ERTMS (European Rail Traffic Management System) system for train drivers, compared to the ERSA simulator. The purpose was also to study two different ways of combining theoretical education with practical training in a simulator. In the future, the major railway routes in Sweden will be equipped with ERTMS. This will require considerable training for Sweden’s approximately 3,500 train drivers in future need of ERTMS education. It is unrealistic to think that these should be trained on real tracks. Therefore, there is a need for a more realistic ERTMS simulator compared to the European Rail Software Applications (ERSA) simulator that Trafikverket provides. The study was conducted as a between group design with two measurements. Three different groups were compared under different conditions. Theoretical education in ERTMS combined with training in the ERSA simulator (group 0), theoretical education in ERTMS ending with training in the VTI-simulator (group 1) and theoretical education in ERTMS partly alternated with training in the VTI-simulator (group 2).

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Abbas, Dalia
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Kero, Sanni
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Hållbar bildutveckling: En bildlärare i Sverige och en bildkonstlärare i Finlands uppfattningar om undervisning inom hållbar utveckling2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inom bild- och bildkonstämnet har sparsamhet och återvinning ständigt varit en grundläggande del. På grund av de globala klimatfrågorna har hållbar utveckling blivit aktuellt inom alla livsområden, utbildningsnivåer och läroämnen. Denna studie fokuserar på värdet av bild- och bildkonstutbildning som ett komplext verktyg för att lyfta fram hållbar utveckling och dess miljöaspekter. Syftet är att ta reda på vilka möjligheter två bild- och bildkonstlärare, från Sverige och Finland, ser på ämnet i relation till miljöundervisning. Studien fokuserar på två lärares uppfattningar om bild- och bildkonstämnets möjligheter samt de värderingar som styr urvalet för innehållet. Resultatet visar att ämnet bild- och bildkonst har många olika möjligheter när det gäller undervisning inom hållbarhet som ett verktyg för att få fram de nya perspektiv som konst kan erbjuda. Avslutningsvis visade studien att lärares intresse för miljöfrågor ger dem mer inspiration, dock påverkar detta inte direkt innehållet i undervisningen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Abbas, Inam
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Flerspråkiga barn i förskolan: En kvalitativ studie angående hur pedagogerna tänker kring flerspråkighet och de arbetsmetoder2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Språk- och språkutveckling är en viktig del i förskolans arbete, i barns lärande och utveckling. Med tanke på att språk är en essentiell del av identitet, kommunikation och gemenskap är det viktigt för barn att kunna utveckla den färdigheten. Flerspråkighet är allt vanligare idag i förskoleverksamheter och det krävs att förskolepersonal visar engagemang och intresse för att synliggöra språket på många olika sätt. En av förskolepedagogernas viktigaste uppgifter är att genom olika arbetsmetoder kunna använda undervisningen till att stimulera och utveckla barns språk.

  Syftet med min undersökning är att ta reda på vilka tankar och arbetsmetoder pedagoger har för att stimulera och stödja flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan.

  Metoden som används i denna studie är kvalitativ, baserad på sex intervjuer från tre olika förskolor. Diskussionen i resultatdelen sker utifrån syftet och frågeställningar.

  Resultatet som framkommit i studien är att pedagogerna tillämpar olika metoder och strategier för att stimulera språkutveckling. Samtliga anser att modersmålsundervisning kan användas för att stimulera inlärningen av det svenska språket. Det framgår också att pedagogerna har en viktig roll i förskolan där de behöver vara lyhörda, närvarande och tydliga i arbetet. De menar att konkret material och den lärmiljö som verksamheten erbjuder är avgörande för barns språkutveckling. Pedagogerna anser att de har ett ansvar att samarbeta med vårdnadshavare och kunna ha ett positivt bemötande gentemot flerspråkighet. De förutsättningar som erbjuds pedagogerna för att genomföra sitt arbete anser de är olika. Viktigt att lyfta fram är att de menar att den svenska förskolan inte kan garantera en likvärdig utbildning för alla runt om i landet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Abbas, Maroa
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Nilsson, Sofie
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Utomhusundervisning relaterat till artkunskap: En kunskapsöversikt2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kunskapsöversikten presenterar vad aktuell forskning har kommit fram till gällande utomhusundervisning i biologididaktik relaterat till artkunskap.Syftet med översikten är att synliggöra vad som kännetecknar forskningen. Vi har jämfört artiklar och sökt efter likheter och skillnader för att sedan kunna hitta mönster i resultaten i artiklarna. Urvalet av studierna baserades på artiklarnas innehåll, med utgångspunkt från inkluderande kriterier valde vi ut de artiklar som stämde överens med kriterierna.

  Med inspiration av SMART fick vi ett urval av forskning som bestod av sju artiklar. Sex av sju artiklar är skrivna i Europa. De valda artiklarna innehöll olika studier med elever, lärare, lärarstudenter och lärarutbildare ochresultatet av studierna tyder på att intresset för artkunskap har minskat under de senaste åren. Det framkom även brister i utomhusundervisningen på grund av olika faktorer som tidsbrist, resursbrist och klimat. Däremot har undervisningsmetoden Bottom up visat sig vara gynnsam för elevernas inlärning av arter. Genom metoden fick eleverna goda kunskaper som i sin tur bidrog till en bättre förståelse för arterna i naturen. Utifrån artiklarna har vi kommit fram till att elever behöver få möjlighet till att vistas utomhus, utforska och stimulera sina sinnen i undervisningen. Detta leder i sin tur till långsiktiga kunskaper och blir till en grund för fortsatt lärande.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Abbas-Andersson, Josef
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Sophia, Sivermalm
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Konsten att göra det osynliga synligt: En kvalitativ studie om förskollärares arbete med nationella minoriteter2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att ta reda på hur förskollärare arbetar med nationella minoriteter och ta reda på vilka påverkansfaktorer som inverkar på undervisningen om de nationella minoriteterna. Studien är en flermetods-studie kring ett arbetsmaterial som skapats för förskolans arbete med minoriteter (Sametinget,2018), förskollärare har genomfört semistrukturerade enkäter och semistrukturerade intervjuer och frågorna har berört förskollärares resonemang kring arbetet med nationella minoriteter utifrån arbetsmaterialet. I analysen och diskussionen framgår påverkansfaktorer och förskollärares tolkningar och planerade undervisningar blir centrala. Vår forskning har närmat sig svaret på vad som är påverkansfaktorer för förskollärares undervisning om nationella minoriteter. Studien bidrar till forskningen kring förskolepedagogik, med fokus på förskollärares behov i sitt arbete med barn om och med nationella minoriteter. Det erbjuder insikter om hur man bäst kan stödja dessa barns utveckling och främjar en mer inkluderande utbildning. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Abbasian, Saeid
  EIDI Handelshögskolan i Jönköping.
  Vad är en bra universitetslärare?: En kritisk reflektion2009In: Professionalitet i fokus : reflekterande studier av universitetslärarpraktik / [ed] Lotta Jons, Stockholm: Universitetspedagogiskt centrum (UPC), Stockholms universitet , 2009, p. 90-111Chapter in book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10.
  Abdalla, Fardowsa
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Ibrahim, Maryam
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Förskollärares perspektiv på språkutvecklande arbetssätt kring flerspråkighet2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning

  I denna studie definierar vi flerspråkighet som en person som talar ett språk hemma och ett annat språk i förskolan. Studien fokuserar på förskollärares perspektiv på språkutvecklande arbetssätt med flerspråkiga barn i förskolan.

  Syfte

  Syftet med vårt examensarbete är att undersöka förskollärares perspektiv på språkutvecklande arbetssätt med flerspråkiga barn.

  Metod

  Vi valde kvalitativa intervjuer som metod och deltagarna var förskollärare som arbetar i mångkulturella förskolor i Sverige. Vi valde tre förskolor, två förskollärare i vardera förskola. Totalt har vi intervjuat sex förskollärare.

  Resultat

  Vår studie visar att förskollärarna har olika synsätt och metoder för att stödja flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan. I analysen blir det synligt att förskollärarna använder sig av följande verktyg: pedagogiska redskap och aktiviteter, vardagssituationer och samverkan med vårdnadshavare. I analysen blir det också synligt hur förskollärarna i studien har ett positivt förhållningssätt till flerspråkighet och anser att kunskap om modersmålets betydelse för flerspråkiga barns språkutveckling är viktiga strategier i förskolan.

 • 11.
  Abdallah, Laila
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Anthropology.
  ICT-Based Learning in Knowledge Intense Micro-Sized Enterprises2003In: 2nd International Conference on Multimedia and Information and Communication Technologies in Education 2003: Advances in Technology-Based Education: Toward a Knowledge-Based Society, Proceedings of the 2nd International Conference on Multimedia and Information & Communication Technologies in Education / [ed] J. A. Mesa González, Antonio Méndez Vilas (eds.), 2003Conference paper (Other academic)
 • 12.
  Abdi Sheikh Ali, Mandeq
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Flerspråkighet i förskolan: En intervjustudie om hur förskollärare stimulerar flerspråkiga barns språkutveckling2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Jag har undersökt hur förskollärare beskriver att de stödjer flerspråkiga barn i att utveckla både det svenska språket och deras modersmål. I och med att det befinner sig alltmer flerspråkiga barn i de svenska förskolorna är mitt syfte med studien att ta reda på fem förskollärares uppfattningar om flerspråkiga barns språkutveckling och vilka verktyg de beskriver att de använder i arbetet med att stimulera barns språkutveckling. Metoden för denna studie är kvalitativa intervjuer där jag har intervjuat fem förskollärare som arbetar på två olika förskolor. Studiens resultat diskuteras utifrån forskning om hur förskollärare arbetar med flerspråkiga barns språkutveckling. I resultatdiskussionen har även resonemang förts i relation till den sociokulturella teorin. Resultatet visar att förskollärarna menar att barn behöver kunna sitt modersmål så att de kan lära sig eller utveckla ett andraspråk i förskolan. Därför behövs det modersmålslärare som stödjer barnen i att utveckla modersmålet. Förskollärarna beskriver att de använder sig av vardagliga situationer för att stimulera barnens språk.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Abdi Sheikh Ali, Muna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att studera flerspråkiga barns modersmålsutveckling i förskolan och hur pedagogerna kan hjälpa barnen med sitt modersmål när pedagogerna har svenska som sitt förstaspråk. Studien tar ett sociokulturellt perspektiv på lärande och metoden som använts för att samla in material för studien är kvalitativ intervju med fyra pedagoger från två förskolor. Slutsatsen från studien visade sig att pedagogerna använder olika sätt att stötta och utveckla flerspråkiga barnens modersmål och andraspråkutveckling genom att använda olika uttryckningsformer, till exempel upprepningar, bilder, symboler och kroppsspråk. Pedagogerna lyfter upp också att barnen känner trygghet när pedagogerna använder barnens modersmål, vilket gjorde att pedagogerna lärde sig enkla ord på barnens språk för att underlätta kommunikationen mellan barnen och pedagoger och mellan barn och barn.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Abdulahi, Hassan
  et al.
  Södertörn University.
  Abedin, Mubina
  Södertörn University.
  Får elever påverka den styrda aktiviteten?: En kvalitativ studie om hur fritidspedagoger resonerar och tar hänsyn till elevinflytande vid planering utav styrda aktiviteter2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to get insights about how educators in extra-curricular activities, reason about student influence. Specifically how six educators in extra- curricular activities in different schools, take student influence in regard while planning structured activities in past schooltime care. The method utilized in this study has been qualitative interviews. The educators are all from the greater Stockholm area, specifically schools run by the municipality of Stockholm and Botkyrka. The results of the study showed that the presence of student influence varied significantly among the schools. The study showed that one of the deciding factors were how the educators embraced and put student influence into practice. Another deciding factor were the conditions for student influence provided by school management, this factor also varied largely among the studyobjects. The results has further been analyzed through Lev Vygotskij’s socio-cultural perspective and the conclusion was that student influence needs to be further developed in both group and organization level. 

  Download (pdf)
  bilaga
 • 15.
  Abdulamir Hussein, Hanin
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Lågstadielärares syn på varierad matematikundervisning2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna undersökning, som genomförts bland F-3-lärare vilka är uttalat positiva till varierad undervisning i matematik, syftar till att förstå hur och på vilka grunder matematikundervisningen varieras. Studien bygger på en gruppintervju med fem utbildade lågstadielärare. Resultaten har sedan tolkats utifrån ett sociokulturellt teoretiskt ramverk. I studien framkommer det att lärarna använder matematikboken nästan konstant men det är inte den som styr undervisningen utan det är lärarna som styr läromedlet. De menar att genom att använda matematikboken som grund att luta sig på, både som trygghet för lärarna för att planera undervisningen men även för eleverna för att de ska kunna ha något att arbeta med och för att de ska känna av ägarskap av en matematikbok. Undervisningen i matematik varieras genom att ändra arbetsmaterial, miljö, arbetssätt och plats. Lärarna klargör att genom variation i matematikundervisningen förstår eleverna kopplingen mellan matematiken och vardagen. Genom variation kan undervisningen anpassas efter varje elevs kunskapsnivå. Genom variation ökar elevernas intresse och motivation till ämnet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Abdulghanni, Noor
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Lindholm, Cizzi
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Språkutvecklande insatser på fritidshemmet: hur arbetar lärare i fritidshem med inkludering och delaktighet?2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie är att undersöka lärare i fritidshems arbete med delaktighet och inkludering i det språkutvecklande arbetet. I studien tar vi reda på vilka språkutvecklande insatser som genomförs inom ramarna för fritidshemmets verksamhet. Vidare undersöker vi vilka som genomför dessa insatser samt hur arbetet med delaktighet och inkludering i det språkutvecklande arbetet på fritidshemmet ser ut. I studien har vi intervjuat 6 pedagoger i en sydsvensk kommun, samtliga intervjuade pedagoger har minst två års erfarenhet av språkutvecklande arbete. Intervjuerna har sedan transkriberats och därefter analyserats utifrån för studien relevanta teorier och begrepp. Resultatet av vår studie visar på att samtliga av de lärare i fritidshem som vi har intervjuat ständigt arbetar med språkutveckling i det dagliga arbetet, samt att de till stor del känner sig inkluderade och delaktiga i de språkutvecklande insatser som genomförs på fritidshemmet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Abdulhasib, Redone
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Movement, Culture and Society.
  Bollspelens roll i skolundervisningen2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med föreliggande studie är att undersöka idrottslärares didaktiska ställningstaganden under momentet bollspel på grundskolans högstadie Därutöver undersöks hur idrottslärares ställningstaganden samspelar med elevers inställning till och uppfattningar om momentet.

  Undersökningens tre frågeställningar är:

  • Vilka didaktiska ställningstaganden uppger lärare i idrott och hälsa att de gör inför och under momentet bollspel?

  ● Hur uppfattar lärare i ämnet idrott och hälsa att de mer konkret stöttar och motiverar elever i årskurs 9 inom bollspel?

  ● Hur uppfattar elever lärares undervisningssätt i bollspel inom ämnet idrott och hälsa?

  Metod

  Frågeställningarna besvaras genom en kvalitativ delstudie i form av en intervjuundersökning med 3 lärare, samt en kvantitativ delstudie bestående av en enkätundersökning med totalt 71 elever. Studiens kvalitativa del, som består av intervjuer med lärare, motiveras av att den kan ge en djupare förståelse för hur läraren förhåller sig till skapandet av en meningsfull undervisning. Studiens teoretiska utgångspunkt är det sociokulturella perspektivet på lärande.

  Resultat

  Lärarna i studien menar att deras uppgift är att engagera och motivera eleverna. Det lärarna gör i studien för att motivera och stötta eleverna på ett konkret sätt är, genom att ta reda på bakomliggande orsaker till att eleverna inte är motiverade, sedan jobba på därifrån. Vidare påvisar resultaten att eleverna uppfattar lärarens undervisningssätt positivt, samt att de är medvetna om vad som förväntas av dem och vad syftet med undervisningen är inom idrott och hälsa.

  Slutsats

  Lärarnas svar uppvisade inte alls stor variation, kanske för att de alla hade en bakgrund inom bollspel från föreningsidrotten. Däremot visade det sig hur lärarna stöttar och motiverar sina elever på olika vis. Till exempel är grunden för att skapa en bra relation till eleverna att lärarna kan kommunicera på vilka sätt eleven arbetar bäst. Enkätundersökningen visade att majoriteten av eleverna i samtliga skolor tyckte att lärarna inom idrott och hälsa har samma engagemang och motivation inom grenen bollspel liksom i andra grenar inom ämnet idrott och hälsa.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Abduljebar, Semiha
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Matematik i förskolan: En studie om yngre barns matematik utifrån ett sociokulturellt perspektiv2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Abdulla, Pashang
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Rabun, Hedi
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  ”Jag kunde inte språket och jag hade inga kompisar”: en kvalitativ studie om elevers integrering genom ämnet idrott och hälsa2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim

  The purpose of this study was to investigate how the integration of newly arrived students through teaching in the subject of Physical Education and health works. This is done by finding out what their experiences mean for integration and by examining their current experiences of Physical Education and health in Sweden.

  • How can newcomers' integration into Swedish of Physical Education and health be described based on their lifeworld?
  • What opportunities and limitations do newcomers experience to be able to participate in Physical Education and health?

  Method

  The study was conducted with the help of four newly arrived students, who were interviewed individually to study their lifeworld. Through these qualitative interviews, an analysis of how students perceive their participation in the subject Physical Education and health could be made. In our study we used the sociocultural perspective as a theoretical starting point. The interviews were conducted individually, as this should provide the widest possible understanding of the students' individual perceptions and thoughts. The interviews have been transcribed and used in the results section. An interview guide was used to facilitate the work process.

  Results

  The clearest results this study showed were (1) Respondents' different experiences from their home country and different experiences from school have affected how much interest they have in sports education. (2) Different educational keys and different learning methods are something that the students appreciate from the teacher who helps the to be a part of the class. (3) Teachers and classmates are of great importance for adapting to Physical Education and health. '

  Conclusion

  The study shows that both provenance and gender can have an impact on how well you adapt to Swedish sports education. Despite cultural and language differences physical Education and health could integrate people together

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Abdullah, Avin
  Dalarna University, School of Teacher Education.
  Socioekonomiska status och dess påverkan på elevers prestation i matematik: Vilken roll spelar socioekonomisk status för elevers motivation, ängslan och prestation i matematik?2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att bidra med forskningsbaserad kunskap om huruvida elevernas socioekonomiska status (SES) spelar roll för elevernas prestationer i matematik i grundskolan. Dessutom har studien för avsikt att undersöka hur elevers SES påverkar deras motivation och inställning till matematik. Vidare kommer studien undersöka hur SES i relation med motivation och matematikängslan (ångest) påverkar elevernas prestationer i matematik. I studien används en kvalitativ metod och det empiriska materialet består av intervju med fem matematiklärare som undervisar på olika skolor i områden med olika SES. Studiens resultat är att elever vars föräldrar har hög SES har bättre förståelse av matematik som leder till att dessa elever presterar bättre i matematik. Studien visar även att elever i familjer med låg SES visar en låg självkänsla, vilket påverkar deras prestationer i matematik negativt. Det visas också i studien att elever med låg självkänsla är mer mottagliga för att få matematikängslan, vilket leder till lägre prestationer. Studien tyder på att lärarnas kompetens att skapa goda lärandemöjligheter och föräldrarnas stöd samt engagemang minskar elevernas matematikångest och bidrar till ökad motivation i matematik.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 21. Abdullahi, Shamso
  et al.
  Azadkhangha, Mona
  Religionskunskap ur lärarperspektiv: En kunskapsöversikt2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Vi lever i ett mångkulturellt samhälle och därmed möter vi elever med olika trosuppfattningar. Enligt Skolverket (2011) skall religionsundervisningen bidra till att öka elevernas kännedom om alla religioner samt skapa en djupare förståelse och tolerans om andras trosuppfattningar. Därför lägger Skolverket (2011) vikt på att undervisningen ska bedrivas på ett icke- konfessionellt synsätt (Skolverket 2011). Det medför olika utmaningar för lärarna. Vårt syfte med översikten är att ta reda på vilka utmaningar lärarna möter samt deras inställning till religionskunskap. För att kunna bekanta oss vid ämnet valde vi relevanta nyckelord och sökte i databaser såsom ERIC (ProQuest). Flertalet funna artiklar handlade i stora omfattningar om religionskunskap dock var det inte begränsat inom vårt forskningsområde.  För att kunna begränsa sökningen ytterligare skapade vi urvalskriterier som resulterade till tio träffar av vetenskapliga artiklar som verkade relevanta till vår sökning. Resultatet i vår översikt tyder på att lärarna möter olika utmaningar i religionsundervisningen. Vidare visar resultatet vilka åtgärder som krävs för att kunna bemöta dessa utmaningar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Abdullayeva, Lamiya
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Klemedtsson, Ebba
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Hur pedagoger arbetar med emergent literacy i förskolan2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker vi hur pedagoger arbetar för att väcka barns intresse för emergent literacy på en förskola och hur de tar till vara på barnens egna emergent literacyuttryck. Syftet med studien är att få en fördjupande kunskap i hur pedagogerna praktiskt arbetar med emergent literacy i förskolan. Metoden för studien är kvalitativ genom deltagande observation och samtalsintervju med pedagoger. Studiens empiri består av mikroetnografiska observationer och samtalsintervjuer under två dagar på en storbarnsavdelning med barn i åldrarna 3-6 år. Resultatet har kategoriserats utifrån barnens och pedagogers olika aktiviteter. Vid flertalet tillfällen var det barnen som initierade aktiviteter men pedagogerna uppmuntrade på olika sätt både genom fysisk närvaro, tillåtande av aktivitet och genom skapande av en literacykultur på avdelningen.

 • 23.
  Abdulwahab, Farah
  Södertörn University College, Lärarutbildningen.
  Ledarskap i klassrummet: Demokratiskt eller auktoritärt2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim is to examine how teachers view their leadership, how leadership is used and developed, and what kind of perceptions teachers have of leadership and how it is important to their students.

  My questions are: 

  • In what ways can the teachers develop their leadership?
  • In what ways can the teachers make use of leadership in the classroom?
  • What do the teachers in the study consider to be a good leadership?
  • What do the teachers inte the study think of their leadership and its´ importance to students?

  The study uses a qualitative research method and consists of interviews with four teachers working in a school south of Stockholm. The results of the study shows that teachers´ leadership in the classroom has a significance for students´ learning and development. The teachers´style of leadership should not be static and should be adapted to students´development level. The results also shows that teachers´ leadership in the classroom is about various tasks. The conclusions are that the teacher in her/his leadership needs to be democratic and allow students to affect the activities in the classroom, but also use an authoritarian leadership to get an effective classroom.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT03
 • 24.
  Abed, Ahmed
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Hollender, Frans
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  De digitala spelens inverkan på Foreign Language Anxiety och språkinlärning: lärarperspektiv och pedagogiska strategier2024Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöks mellanstadielärares uppfattningar kring Foreign Language Anxiety (FLA) vid inlärning av engelska hos elever i årskurs 4-6. Dessutom undersöks effekterna i elevers spelvanor relaterat till FLA och språkfärdigheter, samt lärarnas föreslagna strategier för att hantera och minska FLA. Studien stödjer sig på teoretiska ramverk från James Paul Gee (2003) om lärande genom digitala spel och Horwitz, Horwitz och Copes (1986) forskning om FLA, och använder en fenomenologisk ansats för att djupdyka i dessa teman. Genom intervjuer med sex engelsklärare i mellanstadiet syftar arbetet till att utforska tre frågeställningar. Dessa inkluderar lärarnas uppfattningar av elevers FLA i engelskundervisningen, lärarnas syn på hur elevers spelvanor kan relatera till deras FLA och språkfärdigheter, samt vilka pedagogiska strategier lärare bedömer som mest effektiva för att minska FLA.

  Vid undersökningen om hur lärare uppfattar elevernas FLA framkommer problematiken kring elevers talrädsla i klassrummet, vilket kan bero på flera anledningar. Det kan röra sig om rädsla för att bli bedömd av klasskamrater, samt en brist på tillit till den egna förmågan. En annan bidragande faktor till förekomsten av FLA är de stora kontrasterna i elevernas engelskkunskaper, vilket förklaras av deras individuella intressen utanför skolan. Lärarnas utsagor beskriver att elever som ägnar sig åt en stor mängd extramural engelska (EE), har ett så stort försprång att de andra eleverna inte vågar prestera i klassrummet. 

  Resultaten från studien indikerar att lärarnas syn på digitala spel varierar, med insikter som pekar på både möjligheter och utmaningar i att integrera dessa spel i språkundervisningen. En minoritet identifierar kommersiella digitala spel som en möjlighet att engagera elever och minska FLA, medan majoriteten uttrycker oro för spelens relevans och effektivitet. Detta understryker en komplexitet i hur digitala spel kan integreras i undervisningen, där lärarnas erfarenheter och uppfattningar spelar en stor roll i hur de närmar sig användningen av spel som ett pedagogiskt verktyg. Diskussionen kring pedagogiska strategier för att implementera digitala spel i undervisningen framhäver också ett behov av fortbildning för lärare. 

  Lärarna uppfattar att digitala spel kan ha både positiva och negativa effekter på elevers språkinlärning, där ett ökat ordförråd och språklig säkerhet i muntliga aktiviteter utgör de positiva aspekterna. Negativa aspekter som framkommer är att elever lär sig ett spelspecifikt språk som inte gynnar deras skolgång, och att deras intensiva engagemang i kommersiella digitala spel på engelska leder till en känsla av att skolans engelskundervisning mister sitt värde. Vad beträffar hantering och minskning av FLA betonar lärarna betydelsen av att skapa en trygg och inkluderande lärmiljö, där grupparbeten används för att effektivt främja engagemang och ett ökat självförtroende. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Abedi, Gisoo
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Elevers och lärares föreställningar kring modersmålsundervisning2022Independent thesis Basic level (professional degree), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  De senaste åren har andelen elever med annat modersmål än svenska har ökat i densvenska skolan. Jag som i många år har varit verksam inom skola och utbildning ocharbetat med elever med ett annat modersmål än svenska anser att det är viktigt att förståhur lärare och elever tänker kring modersmålsundervisning och dess effekter påandraspråk- och kunskapsutveckling. Studiens syfte är således att ta del avmodersmålslärares och elevers åsikter och upplevelser kring modersmålsundervisningeni den svenska skolan. För att uppfylla studiens syfte har följande forskningsfrågor ställts:Hur upplever eleverna sambanden mellan modersmålsundervisningen, sinkunskapsutveckling i andra ämnen och inte minst sitt självförtroende som anses vara enavgörande faktor för att lyckas nå framåt? Vad är modersmålslärarnas föreställningargällande ovannämnda sambanden och hur de beskriver sin yrkesprofession.Föreliggande studie bygger på en kvalitativ metodansats där tre intervjuer med tre olikamodersmålslärare och 11 elever från samma kommun utfördes. Intervjuerna med eleverutfördes på plats, intervju med en lärare via plattformen Google meet, och två intervjuermed andra lärare genomfördes på plats. Det empiriska innehållet presenteras utifrånelevernas och lärarnas upplevelser kring modersmålsundervisningen och analyserasutifrån olika teoretiska teorier.Resultat i min studie har visat att deltagarnas användande av modersmålet ochandraspråket styrs i mångt och mycket av deras sociala kontakter i vardagen. Resultatethar också visat att modersmålsundervisningen har en positiv effekt på såväl deflerspråkiga elevernas utveckling av modersmålet som på deras kunskapsutveckling.Enligt resultatet kan modersmålsundervisningen stärka elevernas sociala identiteter,självförtroende och gemenskap. Lärarnas missnöje gällande ett bristande samarbetemellan modersmålslärare och ämneslärare har också lyfts av studien.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Abenius, Josefine
  et al.
  Karlstad University.
  Kortman, Emilia
  Karlstad University.
  “Varför sjönk dom?”: Ett utforskande av fenomenen flyta och sjunka med de yngre barnen2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to contribute knowledge about how 2-4-year-oldsexplore the physical phenomena of floating and sinking, and how a practicalactivity can contribute to development and learning. To respond to the study,observation was chosen as the method where a designed activity with thevariation theory as support was conducted in three groups of children, theactivity was then divided into four phases for us students to get a clearerstructure. The theory was made visible by making the phenomena the objectof learning in the exploration. The children themselves got to explore and thinkabout which aspects determined whether something floated or sank usingvariations on similar objects. The three activities were filmed and lateranalyzed using the research questions and categories that emerged using theanswers from the four phases.The result shows that it is possible to perform a float and sink activity with theyounger children in preschool. Something that connects to Jean Piaget´s stagetheory was that the youngest children stopped their exploration when theycame up with a hypothesis and they saw what was happening. Our result showsthat, when they are four years old, they start to come up with explanations forthe hypotheses they have given about how an object behaves in a certain wayin water. The most common thing that the children referred to was the weightof the object. They concluded that an object sank because it was heavy, butthey also reasoned that an object floated because it was heavy. This shows thatthey don’t have the answers fully but the thoughts and the will to understand.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Abidalkader, Wehad
  Dalarna University, School of Teacher Education.
  “Det är många som hör vad jag säger men inte kan koppla det till verkligheten”: Kvalitativ studie om hur fysiklärare resonerar om begreppsförståelse2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Många elever har svårigheter att förstå fysik och det har ofta att göra med avsaknad av grundlig begreppsförståelse. Då fysiken rymmer många ämnesspecifika ord som har andra betydelser i vardagsspråket krävs det att läraren arbetar med elevernas förståelse och användning av fysikaliska begrepp. Studien bygger på intervjuer med fyra fysiklärare och syftar till att beskriva och undersöka lärarnas resonemang vid val av metod för begreppsinlärning samt deras syn på syftet med att utveckla förmågan att använda begrepp och begreppsförståelse utifrån forskning och teori om sociokulturellt perspektiv för språkutveckling. Hur resonerar lärare om sina metoder i begreppsundervisning i fysikämnet på grundskolan? Hur motiverar lärare syftet med begreppsanvändning och begreppsförståelse i fysikämnet? Val av metod vid begreppsinlärning beror på att eleverna inte anses tillgodogöra sig undervisningen enbart via läroböcker utan behöver använda egna ord och aktiviteter för att hålla koncentration och intresse vid liv. Slutsatsen är att det finns olika resonemang för olika val av metoder. Den gemensamma åsikten är att det mest effektiva för att nå flest elever är att variera metoder och använda sig av elevernas eget intresse och vokabulär. Vikten av att lära sig begrepp tidigt för att förstå fysiken betonas, men lärare använder sig av sina erfarenheter i undervisningen istället för att metodiskt undersöka elevernas förförståelse. Studiens resultat är inte generaliserbart men ger information om hur fysiklärare resonerar om metodval och begreppsundervisning.

 • 28.
  Abily, Khalil Michael
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Movement, Culture and Society.
  Selenius, Gordon
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Movement, Culture and Society.
  "Om man inte vill att eleverna ska hålla på med sånt skit måste man förmedla riskerna med preparaten": En kvalitativ studie om hur lärare i idrott och hälsa bedriver och planerar lektioner som berör droger och dopningspreparat2024Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim

  This study aims to examine how physical education teachers plan and implement lessons about drugs and doping substances in high school.

  Research Questions

  1. What approaches do physical education teachers use to highlight the effects of drugs and doping substances?
  2. What conditions, challenges, and opportunities do physical education teachers see in teaching about drugs and doping substances?
  3. How do physical education teachers perceive their subject-didactic competence regarding drugs and doping?

  Theory and Method

  The study is based on didactic theory in general and the didactic triangle in particular, as well as a sociocultural perspective. A qualitative approach is used, employing thematic analysis of interviews with six physical education teachers.

  Results

  Findings reveal diverse pedagogical approaches, including teacher-centered and student-centered methods, and the use of various materials like films, images, and podcasts. Teachers expressed a general lack of subject-didactic competence and felt unprepared in teaching about drugs and doping, highlighting the need for more focused teacher education on these topics.

  Conclusions

  The study concludes that physical education teachers face significant challenges in effectively teaching about drugs and doping. There is a need for improved teacher training and resources to enhance subject-didactic competence. Further research is recommended to explore student perspectives and the impact of various teaching methods on student learning and attitudes.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Abokar Shire, Ayan
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Lajq, Beolona
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Förskollärares syn på flerspråkighet i förskolan2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka förskollärares syn på det språkutvecklande arbetet med flerspråkiga barn i förskolan. Studien tar även sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet med centrala begrepp som kommunikation och den proximala utvecklingszonen. Metod som användes var kvalitativ metod där skriftliga intervjuer genomfördes med totalt sex förskollärare för att få fördjupad förståelse kring syftet och frågeställningarna. Det vill säga Vilken syn har förskollärare på flerspråkighet i förskolan? Hur menar förskollärare att de stödjer språkutvecklingen hos flerspråkiga barn?  

  I resultatet belyses att förskollärare har varierande uppfattningar om ämnet flerspråkighet i förskolan, vilket innebär att vissa förskollärare upplever arbetet med flerspråkighet som komplext medan andra ser det som en möjlighet till utveckling och lärande. I analysen blir det dessutom synligt att förskollärare använder sig av olika verktyg och strategier för att stödja språkutvecklingen hos flerspråkiga barn. De använder bland annat verktyg som TAKK, bildstöd, sagor och böcker, rim och ramsor under olika situationer. De har även ett gott samarbete med vårdnadshavare för att förstärka barnens modersmål men även det svenska språket.  

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Abou Abboud, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Youth workers experiences of how adolescence in the suburbs can be included in society2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to increase knowledge about leisure leaders' experiences of and opportunities to counteract exclusion and crime among young people in socially disadvantaged suburban areas, and what risk and protection factors they perceive to be important for exclusion and crime. The study is of a qualitative method based on hermeneutic theory of science. Four interviews were conducted with leisure leaders divided into three leisure centers. The correspondents consisted of three men and a woman of different ages and with varying work experience and varying ethnicities. The intention with the correspondents and the choice of a semi-structured interview guide was to gain an increased perspective on the chosen topic. The results indicate that the various systems in Bronfenbrenner's ecological system theory have a strong impact on young people in socially disadvantaged areas. The different system theories have protective and risk factors for the youth.

  Download full text (pdf)
  Fritidsledares erfarenheter om hur ungdomar i förorten kan inkluderas i samhället
 • 31.
  Abouaoun, Mona
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Childhood, Education and Society (BUS).
  Joulani, Jeliza
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Childhood, Education and Society (BUS).
  Högläsningens betydelse på barns språkutveckling: En studie av förskollärares syn på högläsningens betydelse för barns språkutveckling2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Abou-Chakra, Adnan
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies.
  Att synliggöra, reflektera och utveckla. En Learning study om bråkräkning i matematik.2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Aboud, Azel
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Bajraliu, Eduena
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Pedagogers syn om lärandet genom iPads i förskolan: En studie om användandet av pedagogiska appar samt konsekvenser som uppstår.2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning

  Studien handlar om att undersöka pedagogers syn om möjligheter till lärandet som sker genom iPads. Studien handlar också om att undersöka vilka pedagogiska appar som används i förskoleverksamheter, samt vilka hinder som kan bemötas.

  Syfte

  Syftet med studien är att undersöka pedagogers syn om lärandet genom iPads och vilka konsekvenser som uppstår vid användandet av iPads.

  Metod

  Kvalitativ metod med fokus på semistrukturerade intervjuer har använts för insamling av data. I studien medverkade sammanlagt fem respondenter från fyra kommunala förskolor. Undersökningen genomfördes digitalt, då vi befinner oss i en pandemi.

  Resultat

  Forskningsresultatet som vår studie gav oss, valde vi att dela in i olika teman. Dessa är: Appar som utvecklar barns matematiska kunskaper, Appar som bidrar till barns språkutveckling och hinder i arbetet med iPads. Sammanfattningsvis i resultatdelen framgår tydligt att pedagogerna använder iPaden i ett lärande syfte, där barnen får möjlighet att utveckla språk och matematiska kunskaper, och att de pedagogiska apparna kan inkludera flerspråkiga barn och barn i behov av särskilt stöd. Respondenterna ser även utmaningar som kan uppstå vid användandet av iPaden. Resultatet visar även att det finns andra digitala verktyg som används i anslutning till iPaden exempelvis Osmo och projektor.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Abraham, Getahun Yacob
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Is it enough with diversity in higher education?2023In: ECER2023, 2023Conference paper (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Abraham, Getahun Yacob
  Karlstad Universitet.
  Student perspective on course materials: Internationalisation and interculturality in preschool teacher education2021Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This study explores how preschool student teochers perceive their course materials in relation to internotionolisotion ond interculturol proctice. Questionnoires were odministered through the Survey ond Report tool to 648 students, with 94 (14.5%) responding. Forty-eight percent of therespondents felt thot course materials ond content they encountered did not help them to goin in-depth knowledge on internotionolisotion. Some students indicoted thot  they do not  wont  literoture  in English  longuoge included. They were open to more contoct with internotionol students locolly ond online. Respondents indicoted the perception thot Swedish ond Nordic preschools ore unique. lnsteod of internotionolisotion, the concept of interculturolity wosresonont with the students' identity os Swedish preschool teochers.They volued procticol, teoching-reloted content ond the procticum opportunities to leorn obout interculturolity in the field.

 • 36.
  Abraham, Getahun Yacob
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013). Högskolan i Borås.
  Börebäck, Maria Kristina
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013).
  Komplementära granskningskriteriers betydelse för hur doktorsavhandlingars kvalitet beskrivs: En analys av fakultetsopponenters sammanfattande kommentarer av doktors­avhandlingar 2000-20152021In: Kapet (elektronisk), E-ISSN 2002-3979, Vol. 17, no 1, p. 70-98Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna artikel beskriver hur fakultetsopponenter motiverar avhandlingars kvalitet i populärvetenskapliga sammanfattningar som publicerats i tidskriften Pedagogisk forskning i Sverige under perioden 2000-2015. I artikeln fokuseras granskningskriterier som gäller relevans, förståelse av forskningsfältet, presentation av texten och dess kommunicerbarhet, originalitet och bidrag samt självständighet, vilka alla kompletterar de grundläggande gransknings­kriterierna.  I artikel fokuseras hur dessa granskningskriterier kommer till uttryck och används när fakultetsopponenter beskriver en avhandling som de har granskat. Syftet är att tydliggöra hur dessa granskningskriterier framställs när fakultetsopponenter lyfter fram vad som är betydelsefullt i avhandlingarna. Studien omfattar 59 sammanfattande texter från 60 olika disputationstillfällen. Avsikten är att bidra till en djupare förståelse av dessa gransknings­kriterier och hur de kommer till uttryck, till nytta för doktorander, handledare och fakultets­opponenter. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Abrahamsson, Anna
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Mixco Johansson, Jennie
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Lärmiljöns betydelse för undervisning i förskolan: En intervjustudie i förskolan2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare uppfattar barns lärmiljöer och på vilket sätt lärmiljöerna och materialet används för att stödja undervisningen. Studien beskriver även miljöns betydelse för lek och lärande är att den ska främja barnens utveckling optimalt. I studien lyfter vi det sociokulturella perspektivet som teoretisk bakgrund.

  Det empiriska materialet samlades genom en kvalitativ metod med svagt strukturerade intervjufrågor. Den kvalitativa metoden valdes för att kunna få djupare uppfattning om förskollärares kunskaper och erfarenheter av förskolans lärmiljö.

  Resultatet av vår studie visar att lärmiljön är enligt respondenterna under ständig förändring utifrån barnens projekt och intresse. Att forma miljöer utifrån barns individuella förutsättningar och att skapa trygga samt stimulerande lärmiljöer där utforskande och utmaningar kan ske. Barns utveckling och lärande sker kontinuerligt och därmed kan undervisningens innehåll vara både den planerade men även uppstå i de spontana.

 • 38.
  Abrahamsson, Anna-Carin
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Nylander, Annsofie
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Förskollärares syn på matematikundervisning i förskolan2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning

  Studien handlar om att undersöka hur förskollärare förhåller sig till den planerade matematikundervisningen i förskolan. Tidigare forskning av Catucci (2021, s.37) visar att förskollärare har ett bristande självförtroende i ämnet matematik som grundar sig på negativa erfarenheter från barndomen och att förskollärarna vanligtvis upplever styrdokumenten som oklara.

  Studiens syfte

  Syftet med studien är att ta reda på hur förskollärare arbetar med planerad matematikundervisning och på vilket sätt matematikundervisningsmålen synliggörs utifrån läroplanen. Vi vill förstå vilka faktorer som inverkar på matematikundervisningen i förskolan.

  Metod

  Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer i vår studie då det är en metod som kan ge detaljerade svar av respondenterna (Christoffersen & Johannessen 2015, s.83). Vi har intervjuat fem förskollärare från två olika verksamheter i Västsverige.

  Resultat

  I vårt resultat kan fyra olika kategorier utläsas utifrån vår analys av respondenternas svar, vilka är förskollärares förhållningssätt gentemot matematik, hur använder förskollärare matematiska begrepp i undervisningen, läroplansmål som upplevs vara svåra att förverkliga av förskollärare och förskollärares upplevelse av att ha tillräckliga kunskaper i matematik. Det framgick att samtliga respondenter efterfrågar fortbildning i matematik då de lyfter att ny forskning kan påverka undervisningen. Studien visar att förskollärarna har god kännedom om adekvata ämnesord men lyfter att de inte använder dem medvetet och systematiskt i undervisningen. De reflekterar även över att en del läroplansmål kan vara svåra att lära ut till barnen

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Abrahamsson, Ann-Sofie
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Hjertén Bosch, Erica
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  En väg mot ett klassrum för alla: en kvalitativ studie om differentierad undervisning för ökad läsförståelse i F-32024Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dagens skola, med sjunkande resultat i läsförståelse (Skolverket 2023), måste man tänka på att hitta olika sätt att få elevernas läsförståelse att öka. Denna studie visar på att det finns flera olika aspekter som påverkar elevernas lärande och läsutveckling.  Syftet med studien är att undersöka hur lärares läsundervisning anpassas efter alla elevers individuella förutsättningar, hur lärarna utformar klassrumsmiljön för att stimulera elevernas lärande samt att undersöka hur lärare ser på differentierad undervisning. Syftet undersöktes genom följande frågeställningar: Hur ser lärare på begreppet differentierad undervisning? Hur manifesteras deras syn på differentierad undervisning i läsundervisningen? Hur arbetar lärare med att utforma en klassrumsmiljö som utvecklar elevers lärande och läsutveckling? 

  Resultatet indikerar att lärare försöker arbeta differentierat men att det sker på lite olika sätt. Trots att lärarna hade olika definitioner av begreppet visade det sig att de fortfarande jobbade med att anpassa material och uppgifter efter elevernas individuella behov. Det framkommer också att lärarna har olika didaktiska strategier till exempel fokus på ordförståelse och kontinuerligt arbete med läsläxor för att utveckla elevernas läsförståelseförmåga, däremot visar de didaktiska strategierna inte på någon differentierad undervisning.  Utöver detta presenteras hur lärarna arbetade med och utformade klassrumsmiljön för att utveckla elevernas lärande. Beroende på hur klassrummet var utformat kunde det ha både positiva och negativa effekter på elevernas lärande beroende på den aktuella elevgruppen. Vår studie visar att det behövs mer kunskap om differentierad undervisning samt om klassrumsmiljöns betydelse för elevers prestationer. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Abrahamsson, Ann-Sofie
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Hjertén Bosch, Erica
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Vad kännetecknar forskning om differentierad undervisning och läsundervisning: En kunskapsöversikt2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Differentierad undervisning har blivit ett brett arbetsområde under de senaste åren. Att arbeta differentierat menas att möta elevernas individuella behov och förutsättningar för att ge eleverna en så bra skolgång som möjligt. Idag är differentierad undervisning väldigt viktigt då skolan är en skola för alla (Skolverket, 2022). Enligt skolverket (2022) ska undervisningen anpassas till varje enskild elevs förutsättningar och behov.  Genom att arbeta differentierat kan undervisningen anpassas för alla elever oavsett behov i varje klassrum. Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka hur man arbetar med differentierad undervisning samt fördelar och nackdelar. Vi valde även att fördjupa oss i läsundervisning och hur differentierad undervisning kan hjälpa eleverna att nå kunskapskraven för årskurs 3. Skolverket skriver att “Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” (Skolverket, 2022, s.8). Syftet med kunskapsöversikten är att söka, kartlägga samt sammanställa vad som kännetecknar forskningen om differentierad undervisning och läsundervisning i förskoleklass och årskurs 1-3. Frågeställningarna som användes för att uppfylla kunskapsöversiktens syfte var: Hur beskriver forskningen en differentierad undervisning som tillgodoser alla elevers behov? Hur beskriver forskningen lärarkompetens inom differentierad undervisning för att möta alla elevers behov? Vad kännetecknar forskning om differentierad undervisning kopplat till läsundervisning?

  Genom att noggrant formulera urvalskriterier och sökord identifierades nio artiklar genom sökningar  i  olika  databaser  som  användes  för  att kartlägga forskningsfältet.  Inom forskningsfältet användes kvalitativa metoder, kvantitativa metoder och mixade metoder för att genomföra undersökningar inom differentierad undervisning, läsundervisning samt lärares kompetens. Resultatet i denna kunskapsöversikt visar att differentierad undervisning är positivt för elevernas progression i läsundervisningen. Resultatet visar även att det är stor skillnad på lärares kompetens gällande differentierad undervisning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Abrahamsson, Caroline
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Hagmo, Susanne
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Vi har ett viktigt uppdrag: Pedagogers upplevelser av specialpedagogen i förskolan och på högstadiet2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att beskriva vad pedagoger i förskolan samt på högstadiet har för upplevelse av specialpedagogens uppdrag. Den metod som är vald för studien är semistrukturerade intervjuer för att samla in data. I vår studie har vi intervjuat tio pedagoger, varav fem är verksamma inom förskolan samt fem verksamma på högstadiet. Samtliga pedagoger är verksamma i olika verksamheter i den kommunala barnomsorgen och skolan, de arbetar dock inom samma kommun. Den teoretiska utgångspunkt som vi använt oss av är det sociokulturella perspektivet. Den tidigare forskningen visar att specialpedagogen förväntas göra många olika arbetsuppgifter som inte ingår i deras uppdrag ute på arbetsplatserna. Handledning är något som många gånger hamnar i skymundan på grund av det. Många gånger används inte specialpedagogens kompetens fullt ut. Specialpedagogen har många gånger enskild undervisning eller undervisning i liten grupp med elever som är i behov av särskilt stöd. Den tidigare forskningen visar även att specialpedagogen och rektorns relation är avgörande för om specialpedagogen ska kunna genomföra sitt arbete så som det är tänkt. Resultatet av studien visar att det finns en osäkerhet kring specialpedagogens uppdrag, främst hos pedagogerna på högstadiet. Resultatet visar även att dem inom förskolan har kunskap om hur de söker den specialpedagogiska kompetensen. Det visade sig att elevhälsateamets arbete kom pedagogerna tillkännedom, trots det ansåg pedagogerna på högstadiet att elevhälsateamet var en stor del av det förebyggande arbetet. Slutsatsen vi drar är att specialpedagogens uppdrag är otydlig och det behöver vara en tydlig organisation kring den yrkesfunktionen så att den kommer alla till del.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Abrahamsson, Emelie
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Andersson, Emmy
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Datorprogram och läsförståelsestrategier: En kartläggning av datorprogrammen Bingel och SvenskaPortal2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie syftar till att undersöka läsförståelsestrategier utifrån datorprogrammen Bingel och SvenskaPortal samt verksamma lärares syn och tankar kring dessa. Studien genomförs via textanalyser av datorprogrammen och semistrukturerade personliga intervjuer med två verksamma lärare och tar sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet. Studien utgår utifrån ett abduktivt förhållningssätt och pendlar mellan empiri och teori för att fastställa ett resultat. Resultatet av frågeställningarna sammanställs utifrån transkriberade intervjuer och analyser av datorprogrammen. I resultatet framkommer det att enbart Bingel tillhandahåller läsförståelsestrategier vilka är memoreringsstrategier. Resultatet för SvenskaPortal omfattar inga övningar där läsförståelsestrategier krävs eller övas, däremot övas bland annat ordförståelse. I resultatet framkommer det också att de båda verksamma lärarna har en varierande syn på arbetet med datorprogram där de lyfter flexibiliteten och möjligheten till självgående arbete under specifika tillfällen, till exempel under läsläxan. De intervjuade lärarna använder SvenskaPortal sporadiskt medan Bingel används kontinuerligt. Lärarna lyfter även negativa aspekter som att eleverna enbart klickar sig fram och inte gör det de ska.

  Download full text (pdf)
  Datorprogram och läsförståelsestrategier: En kartläggning av datorprogrammen Bingel och SvenskaPortal
 • 43.
  Abrahamsson, Emelie
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Andersson, Emmy
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  “...där är det inte riktigt några gränser, här är det lite mer gränser med bilden”: En empirisk studie om en bilds påverkan på textskapande i årskurs 3.2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie syftar till att undersöka hur elevers berättande texterpåverkas av att skriva med bild som inspirationskälla och utan. Elevernastexter genomgår en textanalys där de två texterna analyseras utifrån dess längd,röd tråd och struktur samt formord och innehållsord för att vidare jämföras. Vidare lyfts sex elevers tankar och åsikter gällande de två metoderna genomintervjuer. Utifrån studiens frågeställningar sammanställs texternas analyseroch elevernas transkriberade intervjuer för att senare presenteras i resultatet. Studiens teoretiska ram har sin utgångspunkt i intermediala studier som vidarekopplas till det resultat studien presenterar. Det framkommer i resultatet att detexter eleverna skriver utan bilden innehåller fler formord och innehållsordsamt att en högre procent av eleverna uppvisar en tydlig struktur och en rödtråd. Vidare visar resultatet att eleverna skriver längre texter med bilden. Tvåelever hade valt att skriva med en bild som inspirationskälla igen om de fåttchansen, detta för att utmana sig, dock ansåg alla intervjuade elever att det varsvårare att skriva med en bild som inspiration.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Abrahamsson, Emelie
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Lauri, Ingela
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Barn i behov av särskilt stöd: en studie om arbetet i förskolan2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 45.
  Abrahamsson, Hanna
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Language, Literature and Intercultural Studies (from 2013).
  Bokrecension, en tydlig genre?: En studie om hur lärare arbetar med bokrecensioner och vad deras syfte med arbetet är2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to examine how teachers at secondary school work with book reviews in their teaching, what they consider the intent of book reviews to be and what methods they consider to be favourable in the work. This is a qualitative study in which semi-structured interviews have been conducted with eight teachers to demonstrate similarities and differences between their different approaches and mindset. After the interviews have been transcribed, they are analysed on the basis of a thematic analysis.The results show that the teachers have a predominantly positive attitude towards book reviews. However, there is an ambiguity among them, while they consider that book reviews are a favourably element that can include several important knowledge development elements, they also consider that the element should not take up too much space in the teaching as there are other things that need more space. The idea of book reviews does not seem to be to develop students' knowledge of book reviewing as a genre, however they are used more as an implement to verify students' reading comprehension and other abilities. The results also show that specific methods are in fact barely used in the writing on book reviews because the intention is more of a controlling nature than developing students' genre knowledge.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Abrahamsson, Helena
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Maijanen, Tommi
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Det är det här blandspråket som finns i kommunen, att man blandar en mening på finska och en på svenska eller till och med blandar ord från båda språken i samma mening: En kvalitativ studie om förskolans utmaningar i en flerspråkig gränskommun2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I förskolans uppdrag ingår det att barn med annat modersmål än svenska ska ges möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Med denna studie vill vi synliggöra de språkliga utmaningarna som pedagogerna ställs inför i en gränskommun i Sverige. Kommunen gränsar mot Finland och är i stor utsträckning tvåspråkig där majoriteten av befolkningen pratar både svenska och finska.  Situationen blir på så vis unik vilket också yttrar sig i förskolan. Syftet med denna studie är att lyfta fram de utmaningar pedagoger står inför när de arbetar med språkutveckling hos flerspråkiga barn i kommunen. Studien belyser vilka svårigheter som kan uppstå när pedagoger och barn inte delar modersmål. Det är en kvalitativ studie med enkätundersökningar och intervjuer som datainsamlingsmetoder samt ett sociokulturellt perspektiv som teoretisk utgångspunkt. Studiens resultat tyder på att vissa modersmål får mer utrymme än andra och att det är en utmaning för pedagogerna att tillgodose alla olika modersmål. Resultatet visar också att det skiljer sig avdelningar emellan i hur stor utsträckning modersmålsstöd erbjuds och under vilka former. Slutligen visar resultatet att det råder en osäkerhet bland pedagoger i vilken omfattning och på vilket sätt modersmålsstödet ska utformas samt att det saknas struktur samt riktlinjer kring detta. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Abrahamsson, Karolina
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Konflikter och konflikthantering i förskolan utifrån barns perspektiv.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning

  Konflikter är en del av förskolans vardag. Det finns olika orsaker till att barns konflikter uppstår. Utifrån pedagogers perspektiv ses konflikter ofta som något negativt. Enligt många forskare är dock konflikter ett tillfälle för utveckling och lärande. För att konflikter ska bli ett lärandetillfälle måste de hanteras konstruktivt och alla barn som är delaktiga i konflikten ska respekteras och de ska få stöd från pedagogen. Genom att ta barnperspektiv på konflikter och konflikthantering får pedagoger bättre möjlighet att stödja barnen i deras konflikthantering samt förstå barnens uppfattningar, handlingar och känslor som ligger bakom konflikten.

  Syfte

  Syftet med studien är att undersöka barns perspektiv på konflikter och konflikthantering i förskolan. Fokus i undersökningen ligger på barnens uppfattningar om konflikter och barnens konflikthantering samt pedagogens stöd i konfliktsituationer på förskolan.

  Metod

  I studien används kvalitativ metod och barnintervjuer som redskap. Intervjuerna genomfördes med sex barn i åldern 5 år på en förskola. Syftet med dessa metodval är att undersöka barns perspektiv på konflikter och konflikthantering i förskolan. Under intervjuer används tre korta filmer som jag själv spelat in på en Ipad. Filmsekvenserna handlar om tre fiktiva konfliktsituationer mellan handdockor. Film ett – handlar om att Igelkott och Kanin vill ha samma leksaksbil. Film två – handlar om att Igelkott och Kanin är på disco och dansar tillsammans och att Nalle inte får vara med. Film 3 – handlar om att Kanin ritar på Igelkotts teckning. Efter varje filmsekvens ställer jag frågor till barnen.

  Resultat

  I resultatet framgår att barnen uppfattar konflikter negativt. Konflikter väcker olika känslor hos barnen. I konfliktsituationer upplever barnen positiva känslor såsom solidaritet och sympati. Barnen upplever även neutrala känslor. Men oftast uttrycker barnen negativa känslor i samband med konflikten. I resultatet framkommer att barnen försöker att hantera sina konflikter själva och använder sig av olika konflikthanteringsstrategier. Barnen förhandlar i sina konflikter, försöker att undvika konfrontationen, medlar eller söker stöd hos tredje part, i det här fallet hos pedagogen. Barnen ser positivt på pedagogens stöd i konflikthantering. Barnen upplever att de får hjälp från pedagogen i diverse konfliktsituationer och de förväntar sig att pedagogen lyssnar på dem och agerar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 48. Abrahamsson, Lennart
  et al.
  Hägglund, Sven-Olof
  Från PLAN till handling: en praktisk handledning för arbete i PLANgrupper1999Report (Other academic)
 • 49.
  Abrahamsson, Linnéa
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013).
  Förskolans ateljé: En intervjustudie om kvalitén i förskolans ateljés lärmiljö2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to contribute with an increased knowledge of which quality aspects at different levels can affect children's opportunity for creative development in the preschool studio. The study's empirical data was collected through semi-structured qualitative interviews. The analysis was done according to Wallin's (2023) model of preschool educational environments. The results showed that there are quality aspects in organization, environment, materials, pedagogues' knowledge and in pedagogues' approach that affect children's opportunity for creative development in the preschool's studio. My research contribution is a development of Wallin's (2023) model. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Abrahamsson, Linus
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  I kölvattnet av Dekaden: En undersökning om hur hållbar utveckling undervisas mot årskurserna 4–62017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Sustainable development has since the mid nineteen- nineties gained a stronger position in Swedish society. School is no exception and Education for Sustainable Development [ESD] is today seen as one of three environmental education traditions in Swedish school. Research within ESD is limited within Swedish grades 4–6, (age 10–12) and the teacher must use methods used teaching students in higher grades and further education within ESD are limited. The purpose of this study is twofold. First the study will assess how teachers conduct teaching ESD as well as how teachers describe their ESD within natural sciences or social studies. Secondly, the study will investigate how teachers gain new information within ESD. Through a qualitative study, 4 teachers within 2 southern Swedish municipalities participate in semi-structured interviews. The teachers’ answers are interpreted with the hermeneutic theory to see if their education reach ESD.

  The result shows that the participating teachers’ educations have similarities where discussions, students’ participation and interdisciplinary teaching are part of the education. The study also shows that the teachers asking for more education within ESD to develop their own education since the ESD is based on the teachers’ interest.

  All participating teachers describes an ESD education but the students’ participation within education may develop further. Since no further education within ESD have been implemented in the teachers work, school development within sustainable development can lead to new knowledge.

  Download full text (pdf)
  I kölvattnet av Dekaden
1234567 1 - 50 of 14412
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf