Digitala Vetenskapliga Arkivet

Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 3337
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Abrahamsson, Emelie
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Section of Occupational Therapy.
  Vingsle, Maja
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Section of Occupational Therapy.
  Trädgårdsterapi för personer med stressrelaterad psykisk ohälsa - ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Stressrelaterad ohälsa är idag den vanligaste orsaken till nya sjukskrivningar i Sverige. Idag används trädgårdsterapi i ett rehabiliterande syfte för personer med stressrelaterad psykisk ohälsa. Det finns fortfarande ett kunskapsbehov angående behandlingsprocesser rörande målgruppen samt terapeutiska insatser i trädgårdsmiljö. Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta i trädgårdsterapi för personer med stressrelaterad psykisk ohälsa. Fyra arbetsterapeuter med erfarenhet av trädgårdsterapi intervjuades och materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att trädgårdsterapi främjar deltagarnas återhämtningsprocess. Trädgårdsterapins aktiviteter bidrar i synnerhet till återhämtning genom aktivitetsbalans, något som ej uppmärksammats i tidigare forskning. Vidare forskning behövs för att belysa ett deltagarperspektiv i trädgårdsterapi.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Abrahamsson, Pernilla
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Bemötandets betydelse - ur de allergiska och överkänsliga individernas synvinkel2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Trots att individer med allergier själv vidtar åtgärder för att undvika allergiexponering och försöker minimera risker för insjuknande, utsätts de inför situationer i sin omgivande miljö som de inte kan kontrollera. Omgivningens kunskaper och synsätt kring allergier varierar. Syftet med denna studie var då att belysa hur individer med astma, allergi- och överkänsligheter upplever att omgivningens indirekta- och direkta bemötande inverkar på sättet att se på sig själva, sin livssituation och sin delaktighet i aktivitet. Fyra kvinnor med olika typer av astma, allergi och överkänslighet intervjuades. Kvalitativ innehållsanalys användes för att bearbeta det insamlade intervjumaterialet. Resultatet presenterades i fem huvudkategorier: Viljan att berätta beror på vem du möter. Att tvingas prioritera och acceptera risker för att få vara delaktig. Familj och vänners stöd underlättar. Vårdens och samhällets bemötande skapar osäkerhet. Andras agerande och kunskap påverkar. Denna studie visar bland hur omgivningens sätt att bemöta kan ha en försvårande och underlättande effekt för individer med allergiers självbild, livssituation och delaktighet i samhället, både fysiskt och socialt. Slutsatsen är att andra människors bemötanden, beteenden och sätt att vara har betydelse för hur individer med allergier påverkas av sin sjukdom. Arbetsterapeuter kan med sina kunskaper bidra till ökad förståelse och delaktighet för målgruppen i samhället.

   

  Sökord: allergi, hanteringsstrategier, bemötande, delaktighet, aktivitetsorättvisor, arbetsterapi   

 • 3.
  Abrahamsson, Pernilla
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Bemötandets betydelse - ur de allergiska och överkänsliga individernas synvinkel2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Trots att individer med allergier själv vidtar åtgärder för att undvika allergiexponering och försöker minimera risker för insjuknande, utsätts de inför situationer i sin omgivande miljö som de inte kan kontrollera. Omgivningens kunskaper och synsätt kring allergier varierar. Syftet med denna studie var då att belysa hur individer med astma, allergi- och överkänsligheter upplever att omgivningens indirekta- och direkta bemötande inverkar på sättet att se på sig själva, sin livssituation och sin delaktighet i aktivitet. Fyra kvinnor med olika typer av astma, allergi och överkänslighet intervjuades. Kvalitativ innehållsanalys användes för att bearbeta det insamlade intervjumaterialet. Resultatet presenterades i fem huvudkategorier: Viljan att berätta beror på vem du möter. Att tvingas prioritera och acceptera risker för att få vara delaktig. Familj och vänners stöd underlättar. Vårdens och samhällets bemötande skapar osäkerhet. Andras agerande och kunskap påverkar. Denna studie visar bland hur omgivningens sätt att bemöta kan ha en försvårande och underlättande effekt för individer med allergiers självbild, livssituation och delaktighet i samhället, både fysiskt och socialt. Slutsatsen är att andra människors bemötanden, beteenden och sätt att vara har betydelse för hur individer med allergier påverkas av sin sjukdom. Arbetsterapeuter kan med sina kunskaper bidra till ökad förståelse och delaktighet för målgruppen i samhället.

   

  Sökord: allergi, hanteringsstrategier, bemötande, delaktighet, aktivitetsorättvisor, arbetsterapi   

 • 4.
  Abrahamsson, Sara
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Rehabilitation.
  Palmberg, Hampus
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Rehabilitation.
  Children with Intellectual Disabilities and Their Perceived Participation in Everyday Life Activities: A descriptive study conducted in Addis Abeba, Ethiopia2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Children with intellectual disabilities living in developing countries are vulnerable to participation restrictions. Few studies have been made regarding their own perspectives. Aim: To describe how children in a low income country aged 13-17 with an intellectual disability perceive their participation in everyday life activities. Method: This bachelor thesis was conducted as a descriptive study and had a quantitative approach. Participants were collected through a non-probability, goal-oriented consecutive sampling. Data were collected by using “Picture my Participation”, an instrument designed as a structured interview with quantitative questions. The data were analyzed with IBM SPSS Statistics 21. Tables and diagrams were made in Microsoft Excel 2013. Result: The activity that the children participated in most frequently was “Daily routines at home for personal care (dressing, choosing clothing, hair care, brushing teeth)”. The activity that most children prioritized as most important, and they were most involved in was “Organised leisure activities”. “Services and policies” and “Social environment” were the factors seen as “Facilitators” to participation, whereas “Family attitudes” was seen as a “Barrier” to participation. Conclusion: The children perceived their participation in the prioritized activities as high and experienced few barriers in the context of participation.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Abrahamsson, Sofie
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Berglund, Catarina
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Att möjliggöra delaktighet i behandlingen för personer med ätstörningsproblematik: En kvalitativ studie utifrån arbetsterapeuters erfarenheter2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Personer med ätstörningsproblematik kan ha en bristande insikt och ett kontrollbehov gentemot sin ätstörning. De kan även stundtals vara omotiverade till behandling och kan känna svårigheter i att förändra sitt beteende för att kunna bli fri från sin ätstörning. Detta kan försvåra för arbetsterapeuten att få dessa personer delaktiga i behandlingen, och därför blir syftet med studien att belysa arbetsterapeuters erfarenheter av vad som kan möjliggöra eller hindra delaktighet i behandlingen för personer med ätstörningsproblematik. Fem arbetsterapeuter intervjuades för att kunna besvara syftet och innehållet analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys. Resultatet presenterades i fyra kategorier; samarbete med patienten, klientcentrerad behandling, att medvetet använda sig själv och motivationens betydelse. Studiens slutsats är att om arbetsterapeuten lyckas skapa ett förtroende hos patienten, kan detta möjliggöra att patienten blir mer motiverad till att vilja bli fri från sin ätstörning. Detta kan uppnås genom att arbetsterapeuten bemöter patienten som en unik och kompetent person och tillsammans med denne reflekterar över personens livssituation och sätter upp mål i behandlingen, vilket leder till en ökad delaktighet i behandlingen. 

 • 6.
  Abtahi, Farhad
  et al.
  Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet, 171 65 Stockholm, Sweden; School of Engineering Sciences in Chemistry, Biotechnology and Health, KTH Royal Institute of Technology, 100 44 Stockholm, Sweden.
  Lu, Ke
  School of Engineering Sciences in Chemistry, Biotechnology and Health, KTH Royal Institute of Technology, 100 44 Stockholm, Sweden.
  Diaz-Olivares, Jose A
  School of Engineering Sciences in Chemistry, Biotechnology and Health, KTH Royal Institute of Technology, 100 44 Stockholm, Sweden.
  Forsman, Mikael
  Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet, 171 65 Stockholm, Sweden.
  Seoane, Fernando
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business. University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare. Department of Clinical Science, Intervention and Technology, Karolinska Institutet, Hälsovägen 7, 141 57 Stockholm, Sweden; Department of Biomedical Engineering, Karolinska University Hospital, 171 76 Solna, Sweden .
  Lindecrantz, Kaj
  University of Borås, Science Park Borås. Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet, 171 65 Stockholm, Sweden .
  Wearable Sensors Enabling Personalized Occupational Healthcare2018In: Intelligent Environments 2018 / [ed] Ioannis Chatzigiannakis, Yoshito Tobe, Paulo Novais, Oliver Amft, Amsterdam: IOS Press, 2018, p. 371-376Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper presents needs and potentials for wearable sensors inoccupational healthcare. In addition, it presents ongoing European and Swedishprojects for developing personalized, and pervasive wearable systems for assessingrisks of developing musculoskeletal disorders and cardiovascular diseases at work.Occupational healthcare should benefit in preventing diseases and disorders byproviding the right feedback at the right time to the right person. Collected datafrom workers can provide evidence supporting the ergonomic and industrial tasksof redesigning the working environment to reduce the risks.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Acosta Romero, Carolin
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Arbetsterapeutiska interventioner vid depression – en systematisk litteraturöversikt: Occupational therapy interventions for depression - a systematic literature review2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Depression kan drabba personer i alla åldrar och är en av de vanligaste psykiska sjukdomarna i Sverige och i världen. I Sverige drabbas ca 4-10% av befolkningen av depression och symtom kan återkomma flera gånger under en livstid, vilket beskrivs som depressiva episoder. Sjukdomstillståndet kan leda till nedsatt livskvalitet som orsakas av depressiva symtom som nedstämdhet, minskat intresse, aptitförändring, sömnsvårigheter, energilöshet, pessimistiska tankar, koncentrationssvårigheter och självmordstankar. Studiens syfte var att identifiera och beskriva effekten av arbetsterapeutiska interventioner vid diagnostiserad depression samt att belysa upplevelsen av dessa interventioner.  Nio vetenskapliga artiklar granskades och analyserades i en litteraturöversikt. Endast vuxna deltagare med egentlig depression som primär diagnos inkluderades i sökning i databaserna PsycINFO, Academic Search Elite, PubMed, - OT-Seeker och CINAHL. Resultatet presenterar aktivitetsbaserade interventioner för att hantera vardagen så som arbetsinriktade interventioner, skapande aktiviteter och programbaserade interventioner. Effekter av dessa arbetsterapeutiska interventioner beskrivs förbättra klientens livskvalitet, minska depressions symtom, öka känsla av delaktighet och tillfredställelse i vardagliga aktiviteter, samt främja klientens återgång till arbete utan att uppleva ökad stress. Författaren i den här studien anser att det kan vara av stor betydelse för yrkesverksamma arbetsterapeuter att använda sig av aktivitetsbaserade interventioner som känns meningsfulla och tillfredställande för klienten. Ytterligare forskning behövs dock, då det finns för få studier som undersöker effekten av arbetsterapeutiska interventioner för personer med depression och upplevelse av att leva med depression. 

 • 8.
  Adawi, Rahim
  University of Skövde, School of Engineering Science.
  Preventing fatal effects of overworking: Product design solution2018Independent thesis Basic level (university diploma), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  “Overworking to death” is a phenomenon that has been noticeable in developing countries. The cause of death is mainly through ischemic strokes. While the victims’ occupations differed, they all shared a common characteristic, being positioned in a sedentary work, ranging from IT workers to doctors. This project’s aim was to develop a product that prevented or decreased the strokes that derived from sedentary overwork. This was mainly tackled by preventing one of the three causes of developing blood props, slowed blood flow. In order to gather rich data of the phenomenon, a qualitative study was conducted in China, during two months. By doing an extensive structured sampling, information rich data could be gathered during a short period of time. Data were derived from observations, questionnaires and an interview, which then was interpreted to customer needs and the final product specification. The final product became a trouser with an in built dynamic compression mechanic, that can compress the veins mostly during sitting activities, in order to prevent blood stasis. The compression mechanic works like the Chinese finger trap; compressing the calves while sitting and stretching the legs forward. It is made only out of polysaccharides fibres; cotton and corn.

  Download full text (pdf)
  PREVENTING FATAL EFFECTS OF OVERWORKING – PRODUCT DESIGN SOLUTION / Rahim_Adawi
 • 9.
  Adenäs, Josefine
  et al.
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences.
  Trostek, Martina
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences.
  Arbetsterapeutiska interventioner för behandling av stressrelaterad smärta: En litteraturstudie2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 10.
  Adler, Therese
  et al.
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Sweden.
  Johnsson Koli, Anette
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Sweden.
  En kartläggning av tillgängligheten på gym för rullstolsburna personer.: En deskriptiv observationsstudie.2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med studien var att kartlägga och beskriva tillgängligheten på gym för rullstolsburna personer.

  Undersökningsmetod: Studien var en deskriptiv observationsstudie. Undersökningen var en tvärsnittsstudie, då mätningar gjordes vid ett tillfälle. Datainsamlingen utfördes genom strukturerade observationer av olika bedömningsområden, t.ex. närliggande utomhusmiljö, entré, träningslokal, omklädningsrum m.m. med hjälp av en egen utarbetad checklista.

  Resultat: Resultatet visade att hinder i tillgänglighet i huvudsak inte fanns i den närliggande utomhusmiljön runt gymmet. Däremot framkom problem med trappor/trappsteg, höga trösklar och tunga dörrar utan automatik vid entrén, samt trappor och nivåskillnader i omklädningsrum och duschutrymmen. Även avsaknad av hissar och handikappanpassade toaletter var vanligt förekommande hinder i tillgängligheten. Av resultatet framgick att störst tillgänglighet fanns inom bedömningsområdet "Gymlokal".

  Slutsats: Resultatet visade att inget gym var fullt tillgängligt i samtliga bedömningsområden.Mycket kvarstår att göra gällande tillgängligheten på gym för rullstolsburna personer. Många hinder ansåg vi dock vara enkelt avhjälpta hinder, till exempel utjämning av nivåskillnader, avfasning av trösklar och uppsättning av automatiska dörröppnare. Den här studien kan ge en ökad förståelse för vilka faktorer i gymmiljön som är hinder för tillgängligheten. Det skulle då kunna öka medvetenheten om vilka åtgärder som kan göra gymmen mer tillgängliga för rullstolsburna personer.

  Download full text (pdf)
  En kartläggning av tillgängligheten på gym för rullstolsburna personer.: En deskriptiv observationsstudie.
 • 11.
  Adolfsson Hultgren, Camilla
  et al.
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences.
  Wedin, Madeleine
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences.
  Evidens för användandet av hund vid arbete med klienter i olika situationer: En systematisk litteraturstudie2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka vilken evidens det fanns för att användandet av hund vid arbete med klienter i olika situationer har någon fysiologisk effekt. Frågor vi ställde oss var i vilka situationer hunden används som medel, vilka mätmetoder som har använts, vilka fysiologiska effekter som uppmätts, vilka ytterligare effekter som uppmätts samt hur hunden kan användas som medel i en arbetsterapeutisk kontext. En systematisk sökning efter vetenskapliga artiklar utfördes i databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo. Efter att studierna granskats utifrån kvalitet, samt inklusions- och exklusionskriterier, återstod 11 artiklar av kvantitativ karaktär som analyserades utifrån syfte och frågeställningar. Genom kritisk granskning och sammanställning av litteraturen skapades en syntes från tidigare genomförda empiriska studier. På detta sätta hittades vad som fungerar, vad som är effektivt och vilket vetenskapligt stöd för användningen av hund som finns. Resultatet visar viss evidens för några av de fysiologiska variablerna som sänkt hjärtfrekvens samt att rörelserelaterade aktiviteter i form av promenaders längd och hastighet samt personers gångmönster förbättrades. De övriga fysiologiska samt de ytterligare variabler författarna undersökte visade flera på statistisk signifikans. Dock nådde evidensstyrkan endast otillräckligt vetenskapligt underlag vilket gör att det inte går att dra några säkra slutsatser om evidens. Samtidigt såg författarna att orsaken till det otillräckliga vetenskapliga underlaget i flera fall berodde på att endast en studie undersökt en specifik variabel som i sig gav högt bevisvärde, och detta gör att författarna trots det begränsade vetenskapliga underlaget menar att det finns belägg för att uttrycka att hunden kan vara användbar i en arbetsterapeutisk kontext på flera plan. Detta då arbetsterapeutens arbetsområde ofta täcker in en stor del av en människas liv och att hunden där kan vara ett bra redskap i att nå flera av klientens behovsområden.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 12.
  Adolfsson, Jenny
  et al.
  Örebro University, School of Health Sciences.
  Kjellèn Leion, Jenny
  Örebro University, School of Health Sciences.
  Virtual reality, framtidens intervention: En kartläggning av arbetsterapeuters inställning till och användning av virtual reality, en kvantitativ studie2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Virtual reality (VR) är en välfärdsteknik som passar att använda inom hab-/rehabilitering. VR ger personen möjlighet till ett effektivt upprepat rörelsemönster samt att den kan utföras i en säker och virtuell miljö. Det finns dock inte i någon större utsträckning beskrivet hur svenska arbetsterapeuters inställning till och användningen av VR ser ut. Syftet med studien var att undersöka arbetsterapeuters inställning till och användning av Virtual Reality. Metod: Det gjordes en tvärsnittsstudie med kvantitativ metod. Datainsamlingen skedde genom en webbenkät, publicerad i en sluten Facebookgrupp, Arbetsterapeuter på Facebook. Det var totalt 91 personer som besvarade enkäten. Data analyserades med SPSS och EXCEL. Resultat: Endast 7 personer (7,7%) använder sig av VR i arbetet. Av dem som inte använder VR svarade 60 personer (65,9%) att de var intresserade av att göra det men att det bland annat är brist på kunskap och resurser som gör att det inte används idag. Enligt de respondenter som använder sig av VR är fördelarna att det är lättare att bibehålla motivationen, spänningen och når fler personer. Nackdelar kan vara att det inte passar alla och att tekniken kan krångla. Slutsats: Det är få arbetsterapeuter som använder VR idag men de flesta uppger ett intresse. Det verkar som att verksamheten och den digitala utvecklingen inom vården i Sverige inte är lika långt komna inom digitaliseringen, som vissa andra delar av världen, baserat på denna studie. Därav behövs vidare forskning om att använda VR inom svensk arbetsterapipraxis.

  Download full text (pdf)
  Virtual reality, framtidens intervention - En kartläggning av arbetsterapeuters inställning till och användning av virtual reality, en kvantitativ studie
 • 13.
  Adolfsson, Margareta
  et al.
  HILD, School of Education and Communication, Jönköping University, Jönköping, Sweden; The Swedish Institute for Disability Research, Jönköping University, Jönköping, Sweden.
  Westerberg, Christina
  Department of Special Education, Faculty of Social Sciences, Stockholm University, Stockholm, Sweden .
  Möller, Kerstin
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Sweden. Centre for Audiological Research, The University Hospital, Örebro, Sweden.
  Everyday life situations of school-aged children with severe disabilities: what are the goals for the future? an exploratory study2014In: Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment, E-ISSN 2292-2598, no 2, p. 21-32Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study investigated present and future everyday life situations (ELS) in home, school, work, and leisure environments for a group of school-aged children with severe disabilities, including complex disorders and a combination of disabilities.

  The purpose was to explore universal ELS; clarify how the children can be supported in their developmentof autonomy; and to gather information on potential overall goals for interventions. To make data comparable, all reported ELS were linked to the International Classification of Functioning, Disability and Health, Child and Youth version(ICF-CY) and listed along with information on the setting. Both today, and in the future, recreational activities and participation in school or work were of highest importance, but few reported ELS involved directly interacting with otherchildren. More ELS were predicted to occur outside the home and with a higher degree of autonomy. Therefore, interventions would be focused on the overall goal that children with severe disabilities take initiatives to become independent and to form relationships with others.

 • 14.
  Adolfsson, P.
  et al.
  Department of Public Health and Caring Sciences, Disability and Habilitation, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Lindstedt, H.
  Department of Public Health and Caring Sciences, Disability and Habilitation, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Pettersson, I.
  School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Örebro, Sweden.
  Hermansson, L. N.
  School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Örebro, Sweden.
  Janeslätt, G.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. CHILD. Department of Public Health and Caring Sciences, Disability and Habilitation, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Perception of the influence of environmental factors in the use of electronic planning devices in adults with cognitive disabilities2016In: Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, ISSN 1748-3107, E-ISSN 1748-3115, Vol. 11, no 6, p. 493-500Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Adults with cognitive disabilities often have difficulties in dealing with the complexity of everyday life. With cognitive assistive technology (e.g. electronic planning devices [EPDs] and individual support), they can bring order to their often chaotic life. Assumptions are that environmental factors influence with non-use of EPDs.

  Objective: To explore how adults with cognitive disabilities perceive the influence of environmental factors in the use of EPDs.

  Methods: A reference group with experience of use of EPDs assisted the researchers. Twelve adults with cognitive disabilities and experience of using EPDs participated. An interview guide was implemented covering environmental factors according to the International Classification of Functioning, Disability and Health. Qualitative content analysis was applied in the analyses.

  Results: Five categories and two themes emerged, which were integrated into a model of facilitating factors influencing the use of EPDs. Measures to prevent or eliminate negative influences of the device use are important to be taken.

  Conclusions: Professionals need more knowledge about EPDs, while users need individual adaption of the EPDs. EPDs need to be user-friendly, manageable and work in any seasons.

  Implications for Rehabilitation: The users should have access to specially trained prescribers. There is a need for development of user-friendly and manageable products to function in any climate. Knowledge is lacking on how to implement the users in all stages of the prescribing process. Prescribers should increase knowledge in the use of EPDs to influence the attitudes of the social environment.

 • 15.
  Adolfsson, Päivi
  et al.
  Department of Public Health and Caring Sciences, Disability and Habilitation, Uppsala University, Uppsala, Sweden; Department of Public Health and Caring Sciences, Centre for Disability Research, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Lindstedt, Helena
  Department of Public Health and Caring Sciences, Disability and Habilitation, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Pettersson, Ingvor
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Sweden.
  Norling Hermansson, Liselotte
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Sweden. Department of Prosthetics and Orthotics, Örebro County Council, Örebro, Sweden.
  Janeslätt, Gunnel
  Department of Public Health and Caring Sciences, Disability and Habilitation, Uppsala University, Uppsala, Sweden; Center for Clinical Research Dalarna, Falun, Sweden; CHILD, School of Health Sciences, Jönköping University, Jönköping, Sweden.
  Perception of the influence of environmental factors in the use of electronic planning devices in adults with cognitive disabilities2016In: Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, ISSN 1748-3107, E-ISSN 1748-3115, Vol. 11, no 6, p. 493-500Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Adults with cognitive disabilities often have difficulties in dealing with the complexity of everyday life. With cognitive assistive technology (e.g. electronic planning devices [EPDs] and individual support), they can bring order to their often chaotic life. Assumptions are that environmental factors influence with non-use of EPDs.

  Objective: To explore how adults with cognitive disabilities perceive the influence of environmental factors in the use of EPDs.

  Methods: A reference group with experience of use of EPDs assisted the researchers. Twelve adults with cognitive disabilities and experience of using EPDs participated. An interview guide was implemented covering environmental factors according to the International Classification of Functioning, Disability and Health. Qualitative content analysis was applied in the analyses.

  Results: Five categories and two themes emerged, which were integrated into a model of facilitating factors influencing the use of EPDs. Measures to prevent or eliminate negative influences of the device use are important to be taken.

  Conclusions: Professionals need more knowledge about EPDs, while users need individual adaption of the EPDs. EPDs need to be user-friendly, manageable and work in any seasons.

 • 16.
  Adolfsson, Päivi
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences.
  Lindstedt, Helena
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences.
  Pettersson, Ingvor
  Univ Örebro, Sch Hlth & Med Sci, Örebro, Sweden.
  Norling Hermansson, Liselotte
  Univ Örebro, Sch Hlth & Med Sci, Örebro, Sweden.; Örebro Cty Council, Dept Prosthet & Orthot, Örebro, Sweden.
  Janeslätt, Gunnel
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences. Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, centrumbildningar mm, Center for Clinical Research Dalarna. Jönköping Univ, Sch Hlth Sci, CHILD, Jönköping, Sweden.
  Perception of the influence of environmental factors in the use of electronic planning devices in adults with cognitive disabilities2016In: Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, ISSN 1748-3107, E-ISSN 1748-3115, Vol. 11, no 6, p. 493-500Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Adults with cognitive disabilities often have difficulties in dealing with the complexity of everyday life. With cognitive assistive technology (e.g. electronic planning devices [EPDs] and individual support), they can bring order to their often chaotic life. Assumptions are that environmental factors influence with non-use of EPDs.

  OBJECTIVE: To explore how adults with cognitive disabilities perceive the influence of environmental factors in the use of EPDs.

  METHODS: A reference group with experience of use of EPDs assisted the researchers. Twelve adults with cognitive disabilities and experience of using EPDs participated. An interview guide was implemented covering environmental factors according to the International Classification of Functioning, Disability and Health. Qualitative content analysis was applied in the analyses.

  RESULTS: Five categories and two themes emerged, which were integrated into a model of facilitating factors influencing the use of EPDs. Measures to prevent or eliminate negative influences of the device use are important to be taken. CONCLUSIONS: Professionals need more knowledge about EPDs, while users need individual adaption of the EPDs. EPDs need to be user-friendly, manageable and work in any seasons. Implications for Rehabilitation The users should have access to specially trained prescribers. There is a need for development of user-friendly and manageable products to function in any climate. Knowledge is lacking on how to implement the users in all stages of the prescribing process. Prescribers should increase knowledge in the use of EPDs to influence the attitudes of the social environment.

 • 17.
  Agde-Johansson, Hanna
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Section of Occupational Therapy.
  Lövgren, Cecilia
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Section of Occupational Therapy.
  Arbetsterapeutiska interventioner och dess effekt för barn med diagnosen ADHD i skolmiljö: En litteraturöversikt2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) är den vanligaste diagnosen inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för barn. Utmärkande symptom för en person med diagnosen ADHD är svårigheter att utföra uppgifter, fokusera, bibehålla uppmärksamhet och passa tider, vilket är faktorer som kan påverka skolgången negativt. Arbetsterapeutiska interventioner har framtagits för att främja delaktigheten av barn med ADHD i skolmiljö. Det är dock oklart vad dessa interventioner har för effekt bland barn med ADHD. Syftet med denna litteratöversikt var att beskriva arbetsterapeutiska interventioner och dess effekt för barn i åldern 6-18 år med diagnosen ADHD i skolmiljö samt diskutera dessa utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv. Till denna litteraturstudies metod användes en kvantitativ litteraturöversikt och de valda databaserna till huvudsökningen var Cinahl, PubMed och Academic Search Premier. Utifrån de sju inkluderade artiklarna hittade författarna interventioner som föll under två rubriker som presenterades enligt följande: Kompensatoriska interventioner i stillasittande skolarbete och dess effekt och Intervention för målsättning och effekt. Slutsatsen visade på att interventionerna viktväst, Cognitive-Functional, sittdynor och tidshjälpmedel hade positiv effekt på barns prestation i skolmiljö, förmåga att skapa egna mål och bibehålla uppmärksamheten i klassrumsmiljö. Terapibollar påvisade ingen effekt. Det finns ett fortsatt behov av forskning inom detta område då det finns en begränsad mängd forskning om ämnet i nuläget och särskilt när det gäller flickor med diagnosen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Agefur, Mats-Erik
  Linköping University, Department of Health, Medicine and Caring Sciences.
  Rehabiliteringsinterventioner inom arbetsterapi som främjar trygg hemgång efter stroke: En litteraturstudie2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Ahl, Gullan
  Högskolan i Örebro.
  Reliabilitets- och validitetstestning av ADL-instrument RAINBOW - ett teamdokument1998Independent thesis Basic level (professional degree), 10 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ett nytt instrument utvecklades från Katz´ ADL-index, vilket visat sig vara ett allt för grovt instrument, för att kartlägga patientens aktivitetsförmåga och självständighetsutveckling. Bedömningsinstrumentet innehåller patientdata samt kategori-index och kom att kallas RAINBOW på grund av att instrumentet är i fyrfärgstryck. En kontroll av det nykonstruerade team-instrumentet utfördes i syfte att mäta dess tillförlitlighet. Mellanbedömar reliabilitet mellan oberoende bedömare har prövats. Validiteten har analyserats på 4 patienter ur materialet och jämförts med Katz´ ADl-index. Studien, som bestod av parvisa oberoende bedömningar, utfördes av sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. 40 patienter deltog i studien.

  Delaktivitetsbedömningarna uppgick till 950 och innehöll 36 avvikelser. Resultaten visade på 96 % samstämmighet i bedömningarna. Den kvalitativa analysen visade, i jämförelse med Katz´ ADL-index, att RAINBOW kategori-index gav utförligare information om patientens självständighetsnivå samt hjälpbehov. I denna studie bedömdes endast strokepatienter, men då begreppen som ingår i instrumentet kan anses allmängiltiga, torde det även kunna användas på andra diagnosgrupper. En gemensam rehabiliteringsterminologi gav teamarbetet en ökad kvalitet gällande bedömning, planering samt utvärdering av den enskilde patientens aktivitetsförmåga.

  Download full text (pdf)
  Fulltext
 • 20.
  Ahl Lundell, Rebecca
  et al.
  Örebro University, School of Health Sciences.
  Rodmar, Nathalie
  Örebro University, School of Health Sciences.
  Arbetsterapeuters erfarenheter av att utföra åtgärder för barn med olika funktionsnedsättningar i grundskolan2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I Sverige har barn skolplikt och behöver därmed ha en bra och fungerande skolgång. Barn med funktionsnedsättningar kan löpa större risk för att inte bli delaktiga i undervisning och gemenskap jämfört med barn utan funktionsnedsättningar. Detta på grund av en otillgänglig miljö. Arbetsterapeutens roll inom grundskolan är att utföra åtgärder för att tillgängliggöra aktivitet. Enligt vår kännedom saknas denna kompetens ofta inom skolan som kan utföra åtgärder för barn med funktionsnedsättningar. Syfte: Att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att utföra åtgärder i grundskolan för barn med olika typer av funktionsnedsättningar. Metod: Examensarbetet har en kvalitativ design där data har samlats in med hjälp av semistrukturerade intervjuer med nio arbetsterapeuter med anställning inom barn- och ungdomshabilitering, barn- och ungdomspsykiatri och barnklinik. Data har analyserats med kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Resultat: Arbetsterapeuterna hade liknande erfarenheter av att utföra åtgärder i skolmiljön. Deras aspekter sammanställdes i fyra kategorier: Funktionsnedsättningar ger behov av arbetsterapi i skolan, Betydelsefullt att observera i skolmiljö, Optimalt samarbete har betydelse för skolmiljön och Skolans ekonomi och oklar ansvarsfördelning påverkar åtgärder. Slutsats: Barn med olika funktionsnedsättningar har olika behov av arbetsterapeutiska åtgärder i skolan, och därmed är det viktigt att arbetsterapeuter får möjlighet att observera barnet i skolmiljön. Samarbetet mellan skolpersonal och arbetsterapeut är viktigt för att skapa en bra skolmiljö, men något som begränsar arbetsterapeuternas arbete för barn med funktionsnedsättningar är skolans ekonomi och att riktlinjer mellan kommuner och regioner är otydliga.

  Download full text (pdf)
  Arbetsterapeuters erfarenheter av att utföra åtgärder för barn med olika funktionsnedsättningar i grundskolan
 • 21.
  Ahlgren, Asa
  et al.
  Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Bergroth, Alf
  Mid-Sweden University, Östersund, Sweden.
  Ekholm, Jan
  Mid-Sweden University, Östersund, Sweden.
  Work resumption or not after rehabilitation?: A descriptive study from six social insurance offices2004In: International Journal of Rehabilitation Research, ISSN 0342-5282, E-ISSN 1473-5660, Vol. 27, no 3, p. 171-180Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The objective of this study was to describe measures and outcomes of vocational rehabilitation at six local national insurance offices in the same county in Sweden. Data were collected from mainframe registers and other records at each office. There were great differences in sickness allowance, incapacity rate, selected rehabilitation measures and resuming work. The percentage of sick-listed people who received any rehabilitation measure differed from 1.2 to 8.7%. The gender distribution for the study population was 36% men and 64% women and the predominant diagnosis was musculoskeletal pain conditions, which was followed by psychiatric disorders. Outcomes varied from office B, which reported 58% fully fit after completed planned rehabilitation, to office C, which reported only 24% fully fit. The clear differences in outcome between the offices indicate that various rehabilitation measures differ in effectiveness. The rehabilitation measure 'investigation of working ability' was not linked to any great proportion of people resuming work, but showed a greater correspondence to full disability pension. There were also large differences in social and demographic factors in the different municipalities. The effect of these on the rehabilitation process requires further investigation.

 • 22.
  Ahlgren, Asa
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare. Mid Sweden University, Östersund, Sweden.
  Broman, Lisbet
  Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Bergroth, Alf
  Mid Sweden University, Östersund, Sweden.
  Ekholm, Jan
  Mid Sweden University, Östersund, Sweden.
  Disability pension despite vocational rehabilitation?: A study from six social insurance offices of a county2005In: International Journal of Rehabilitation Research, ISSN 0342-5282, E-ISSN 1473-5660, Vol. 28, no 1, p. 33-42Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Many long-term sick-listed individuals move from vocational rehabilitation to pension, rather than reaching the goal of return to work. There is thus reason to consider whether rehabilitation resources are being used optimally. Individuals receiving disability pensions are consuming financial and personnel resources at the insurance offices and also consume a large amount of health care. The general objective of the study was to evaluate the proportion of individuals granted vocational rehabilitation but then obtaining temporary or permanent disability pensions. All persons receiving any kind of rehabilitation and attending one of six local national insurance offices in a county in Sweden in 1998 and 1999 were studied. A 2-year follow-up was carried out to assess changes in status among those who had received temporary disability pensions. Of all individuals receiving rehabilitation, 46.2% ended up with a disability pension allowance. In addition, a large portion of the temporary disability pensions was transformed to permanent disability pensions within 2 years. For clients with a temporary disability pension, the rate of resuming work was close to nil. Among rehabilitation measures, investigation showed the lowest figures of work resumption while job training showed the best outcome in this respect. The study concluded that a large portion of the financial and personnel resources allocated by the national insurance offices to rehabilitation resulted in disability pensions.

 • 23.
  Ahlgren, Christina
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation. Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine.
  Waling, Kerstin
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation. Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine.
  Kadi, Fawzi
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Integrative Medical Biology (IMB), Anatomy.
  Djupsjöbacka, Mats
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation. Centre for Musculoskeletal Research, National Institute for Working Life, Umeå , Sweden.
  Thornell, Lars-Eric
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Integrative Medical Biology (IMB), Anatomy.
  Sundelin, Gunnevi
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation.
  Effects on physical performance and pain from three dynamic training programs for women with work-related trapezius myalgia2001In: Journal of Rehabilitation Medicine, ISSN 1650-1977, E-ISSN 1651-2081, Vol. 33, no 4, p. 162-9Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  To compare training programs for women with trapezius myalgia regarding physical performance and pain, 102 women were randomized to strength, endurance, co-ordination and non-training groups. Before and after the intervention, static strength and dynamic muscular endurance in shoulder muscles were measured on a Cybex II dynamometer. Muscle activity in shoulder muscles was monitored via surface EMG. The signal amplitude ratio between the active and passive phase of repeated contractions indicated the ability to relax. Pain at present, pain in general and pain at worst were measured on visual analogue scales. After training, within group comparisons showed that the training groups rated less pain, and in the strength training group ratings of pain at worst differed from the non-training group. Using the non-training group as a reference, static strength increased in the strength and endurance training groups and muscular endurance in all training groups. The study indicates that regular exercises with strength, endurance or co-ordination training of neck/shoulder muscles might alleviate pain for women with work-related trapezius myalgia.

 • 24.
  Ahlgren Kvist, Cia
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Rehabilitation.
  Karlsson, Linda
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Rehabilitation.
  Hundens betydelse inom arbetsterapin: - Hur hundar kan främja och motivera till meningsfulla aktiviteter2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet var att beskriva hur arbetsterapeuter arbetar i aktivitet med vård- och terapihund och upplevd nytta med detta. Metoden som valdes var en kvalitativ induktiv ansats med semistrukturerade intervjuer. Elva arbetsterapeuter rekryterades genom ett bekvämlighetsurval via grupper på Facebook. Telefonintervjuer och intervjuer via personligt möte spelades in och transkriberades för att slutligen analyseras med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet mynnade ut i ett övergripande tema som var: Arbetsterapeuten och hunden som ett stöd till meningsfulla aktiviteter, vilket resulterade i tre huvudkategorier som var: nytta, aktivitet och kommunikation, samt 14 underkategorier. Slutsatsen av examensarbetet var att hunden kunde vara användbar i att motivera patienter till aktivitet samt att aktiviteter tillsammans med och för hunden kändes mer meningsfulla.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Ahlgren, Linda
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Sjölander, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Arbetsterapeuters erfarenheter av att identifiera samt främja meningsfulla aktiviteter hos personer som är 80 år och äldre.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose: To describe occupational therapists' experiences of identifying and promoting meaningful activities with people aged 80 years and over, with homecare. Method: The authors chose a qualitative approach to describe the subjective experiences of the occupational therapists. Eight semi- structured interviews were conducted and analyzed on the basis of qualitative content analysis. Result: The data resulted in three categories, one with two subcategories these were: Identification of individual needs for meaningful activities, Work promoting against meaningful activities with subcategories: Problems occupational therapists meet with the elderly as well as supportive resources to maintain meaningful activities,as well as the category of Occupational Therapists' lack of and the wish for resources to work towards meaningful activities. Conclusion: The study shows that occupational therapists in the field of home care focus on starting from the patient's individual life story and they see a danger with generalizing when working with patients aged 80 years and over. Occupational therapists' experiences also showed that minor efforts and the social network of relatives and friends are important for the patients to be able to carry out meaningful activities. The participants in the study showed a great commitment to their work while expressing a wish to do more for the patients.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Ahlsgård, Linn
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dept. of Rehabilitation.
  Callenryd, Emelie
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dept. of Rehabilitation.
  Hur beskrivs aktivitetsbalans i studier med kvantitativ design?: En Scoping Review2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction: More research is getting produced regarding ”occupational balance” (OB) in the field of occupational therapy. Studies lifts associations to occupational balance in different areas of life but there’s still few studies that conclude these associations. Congregated knowledge is needed in the occupational therapist daily preventive, restorative and maintaining work. Aim: To describe the current research about associations to OB in quantitative studies. Method: The study design was a scoping review. Data was collected from Cinahl and Medline. Twenty articles were included and analysed through numerical and thematical analysis. Results: The thesis resulted in five themes and eleven sub-themes describing associations to OB. Following five themes were created: Health and wellbeing, sociodemographic, activity, interpersonal factors, environmental factors. These themes resulted in eleven sub-themes with associations to OB: Health, life quality and life satisfaction, personal factors, variating personfactors, employment, family and social relationships, children with special needs, problematic internet use, social information, isolation, and satisfaction with occupational performance. Conclusions: A persons health, relations and daily activities have shown a relationship to occupational balance. Personal characteristics and surrounding environment of which the person belongs seems to relate to occupational balance. Occupational balance has shown associations to many parts of the human life.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Ahlstedt, Emelie
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Rehabilitation.
  Christensson, Jill
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Rehabilitation.
  Djurens och naturens betydelse i arbetsterapeutiska interventioner: Arbetsterapeuters upplevelser av djur- och/eller naturunderstödd rehabilitering för personer med stressrelaterad ohälsa2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose was to describe occupational therapists' experiences of animal- and/or nature-based rehabilitation for people with stress related illness. 

  The Method was of qualitative design with an inductive approach. A purposive sampling in combination with a snowball sampling was used when recruiting participants. The study group was based on ten occupational therapists in Sweden. Collection of data was implemented by individual semi structured interviews. Data analysis was performed with a qualitative content analysis. 

  The result culminated into a theme: The importance of animal and nature in rehabilitation for people with stress related illness. Five categories where identified: The calming effect of the animals and nature, Mindfulness, Unpretentious rehabilitation, Occupational balance, The symbolic significance of nature, with associated 13 subcategories. 

  The conclusion drawn was that occupational therapists experienced that the participation of animal and/or nature in occupational interventions was effective in rehabilitation of stress related illness. The result indicated that the animal and nature help the patients to calm down, unwind and being conscionably present. Pervading the occupational therapists described that the animal and nature have positive effects on the patients' health and recovery.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Ahlstrand, Inger
  et al.
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Rehabilitation. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. ADULT.
  Björk, Mathilda
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Rehabilitation. Linköping university.
  Thyberg, Ingrid
  Linköping university.
  Low levels of pain impact on valued life activities in women and men with Rheumatoid Arthritis2013Conference paper (Refereed)
 • 29.
  Ahlstrand, Inger
  et al.
  Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping, HHJ, Avd. för rehabilitering.
  Björk, Mathilda
  Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping, HHJ, Avd. för rehabilitering.
  Thyberg, Ingrid
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Rheumatology. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Börsbo, Björn
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Rehabilitation Medicine. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Falkmer, Torbjörn
  Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping, HHJ, Avd. för rehabilitering.
  Smärta och dagliga aktiviteter vid Reumatoid artrit ur ett patientperspektiv2011Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Smärta vid Reumatoid artrit (RA) ärett välkänt symtom som orsakar lidande ochaktivitetsbegränsning. Traditionellt mäts smärtainom reumatologin som smärtintensitet på enVisuell Analog Skala (VAS). Kunskapen kring hurpatienter med RA upplever smärta och dess konsekvenser är begränsad. Patientens egenbeskrivning behövs som underlag för behandlingsplanering och för att utveckla nya metoderför att beskriva problematiken.Syfte: Syftet med studien är att beskriva smärtavid RA ur ett patientperspektiv med fokus på hursmärtan påverkar dagliga aktiviteter.Metod: Patienter med diagnostiserad RA i syd-östra Sverige identifierades via Svenska Reumatologiregistret. Urvalet baserades på minst 5 årssjukdomsduration och minst 40 mm smärtintensitet på VAS vid de två senaste besöken på reumatologklinik. Sammanlagt 33 patienter, 7 män och26 kvinnor, deltog i sju fokusgrupper. Gruppernaformades utifrån kön och ålder. Intervjuguideninnehöll frågor som: Hur beskriver patienter medRA sin smärta? Vad påverkar smärtan? Vilkakonsekvenser har smärtan för aktivitetsutförande,aktivitetsbalans och undvikande av aktivitet? Enkvalitativ innehållsanalys görs.Resultat/förväntat resultat: Analyser hittills visar patienternas frustration över att inteklara det man vill eller behöver göra, beroendeav andra, minskade möjligheter till delaktigheti sociala sammanhang. Och närståendes betydelse. Analyserna visar att smärtan är relaterad till Göteborg6-8 april 201134trötthet, stress och sinnesstämning och att arbeteeller andra aktiviteter medverkar till att glömmabort smärtan och uppehålla förmåga. Analysenslutförs under hösten.Konklusion: Denna studie förväntas genererany angelägen kunskap om och förståelse försmärta.

 • 30.
  Ahlstrand, Inger
  et al.
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Rehabilitation. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. ADULT.
  Björk, Mathilda
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Rehabilitation. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. ADULT.
  Thyberg, Ingrid
  Linköping University.
  Börsbo, Björn
  Linköping university.
  Falkmer, Torbjörn
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Rehabilitation.
  Smärta och dagliga aktiviteter vid Reumatoid artrit ur ett patientperspektiv2011Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Smärta vid Reumatoid artrit (RA) ärett välkänt symtom som orsakar lidande ochaktivitetsbegränsning. Traditionellt mäts smärtainom reumatologin som smärtintensitet på enVisuell Analog Skala (VAS). Kunskapen kring hurpatienter med RA upplever smärta och dess konsekvenser är begränsad. Patientens egenbeskrivning behövs som underlag för behandlingsplanering och för att utveckla nya metoderför att beskriva problematiken.Syfte: Syftet med studien är att beskriva smärtavid RA ur ett patientperspektiv med fokus på hursmärtan påverkar dagliga aktiviteter.Metod: Patienter med diagnostiserad RA i syd-östra Sverige identifierades via Svenska Reumatologiregistret. Urvalet baserades på minst 5 årssjukdomsduration och minst 40 mm smärtintensitet på VAS vid de två senaste besöken på reumatologklinik. Sammanlagt 33 patienter, 7 män och26 kvinnor, deltog i sju fokusgrupper. Gruppernaformades utifrån kön och ålder. Intervjuguideninnehöll frågor som: Hur beskriver patienter medRA sin smärta? Vad påverkar smärtan? Vilkakonsekvenser har smärtan för aktivitetsutförande,aktivitetsbalans och undvikande av aktivitet? Enkvalitativ innehållsanalys görs.Resultat/förväntat resultat: Analyser hittills visar patienternas frustration över att inteklara det man vill eller behöver göra, beroendeav andra, minskade möjligheter till delaktigheti sociala sammanhang. Och närståendes betydelse. Analyserna visar att smärtan är relaterad till Göteborg6-8 april 201134trötthet, stress och sinnesstämning och att arbeteeller andra aktiviteter medverkar till att glömmabort smärtan och uppehålla förmåga. Analysenslutförs under hösten.Konklusion: Denna studie förväntas genererany angelägen kunskap om och förståelse försmärta.

 • 31.
  Ahlstrand, Inger
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Rehabilitation. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ADULT.
  Vaz, Sharmila
  School of Occupational Therapy & Social Work, CHIRI, Curtin University, Perth, WA, Australia.
  Falkmer, Torbjörn
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Rehabilitation. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. CHILD. Department of Medical and Health Sciences, Linköping University, Linköping, Sweden.
  Thyberg, Ingrid
  Department of Rheumatology and Department of Clinical and Experimental Medicine, Linköping University, Linköping, Sweden.
  Björk, Mathilda
  Department of Rheumatology and Department of Social and Welfare Studies, Linköping University, Norrköping, Sweden.
  Self-efficacy and pain acceptance as mediators of the relationship between pain and performance of valued life activities in women and men with rheumatoid arthritis2017In: Clinical Rehabilitation, ISSN 0269-2155, E-ISSN 1477-0873, Vol. 31, no 6, p. 824-834Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE: To study whether personal factors (self-efficacy and pain acceptance) mediate the relationship between pain and performance of valued life activities in persons with rheumatoid arthritis.

  METHODS: Persons with rheumatoid arthritis for at least four years (n = 737; 73% women) answered a questionnaire measuring self-efficacy, pain acceptance, performance of valued life activities, and self-rated pain. Relationships among these constructs were explored using univariate and multivariate analyses. Structural equation modelling was then used to examine the mediational role of personal factors on the relationship between pain and performance of valued life activities.

  RESULTS: A direct negative association between pain and performance of valued life activities was identified (Beta = .34, P < .001). This suggests that people with rheumatoid arthritis who had higher levels of pain has increased difficulties in performing valued life activities. Self-efficacy and activity engagement component of pain acceptance mediated the relationship between pain and performance of valued life activities, however the pain willingness component of pain acceptance did not influence participation in valued life activities.

  CONCLUSION: These findings highlight the importance of considering personal factors, such as pain acceptance and self-efficacy, in facilitating participation in valued life activities.

 • 32.
  Ahlstrand, Inger
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ADULT. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Rehabilitation.
  Wagman, Petra
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Rehabilitation. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ADULT.
  Hakansson, C.
  Lund Univ, Div Occupat & Environm Med, Lund, Sweden.
  Bjork, M.
  Linkoping Univ, Dept Rheumatol, Linkoping, Sweden.
  Occupational balance and its relation to performance of valued life activities in persons with rheumatoid arthritis in working age2018In: Annals of the Rheumatic Diseases, ISSN 0003-4967, E-ISSN 1468-2060, Vol. 77, no Suppl. 2, p. 186-186Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background Experience of balance in everyday activities where work is an essential part is important to health and well-being, as has also been observed in previous studies in people with rheumatoid arthritis (RA). The Valued life activity scale (VLA-swe) is a questionnaire in which patient’s first report if the separate activities are valued or not to perform and secondly difficulties to perform these activities. Occupational Balance Questionnaire (OBQ) focuses on satisfaction with the amount and variation of occupations.

  Objectives The objectives were to 1) describe the relationship between performance of valued activities and experienced occupational balance, and to 2) identify aspects associated with low occupational balance in persons with RA.

  Methods 368 persons (age 18–65 years, 77% women) with RA responded to a questionnaire measuring occupational balance (OBQ) and performance of valued life activities (VLA-swe). Other aspects of interest were activity limitations measured by Health Assessment Questionnaire (HAQ), pain (measured by VAS), continuous stress (stressed continuously for more than a month during the last 12 months), children at home, education, and living situation. The relation between OBQ and performance in VLA across genders and Workers/Non-workers were analysed using non-parametric correlation analyses. To identify the impact of different aspects on the likelihood that participants would report lower occupational balance, OBQ was analysed using workers/nonworkers, stress, gender, age, pain and difficulties performing valued activities as independent variables in logistic regressions models. The study was approved by the Regional Ethics Committee (Dnr2011/452–31).

  Results The OBQ was significantly related to difficulties to perform valued activities reported by VLA (r=-0.41, p<0.001). Having more difficulties performing valued activities was the strongest predictor of lower occupation balance and increased the risk of reporting lower occupation balance with nearly five times (OR=4.54, p 0.001). Continuous stress increased the risk of having lower occupation balance more than three times (OR=3.27, p<0.0001) than those who not reported being stressed. The other variables show no significant impact on the likelihood that the participants would report lower occupational balance.

  Conclusions The results showed support for the relationship between occupation balance and performance of valued life activities and highlights to identify what’s important for the individual and to assume that in the rehabilitation. The results also show the importance of ability to manage stress, in order to enable for retaining ability to work and achieve high occupational balance.

 • 33.
  Ahlström, Olle
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Rehabilitation.
  Sundström, Sara
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Rehabilitation.
  Gig-arbetares aktivitetsbalans och hälsa i ensvensk kontext2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Idag finns lite kunskap om gig-arbete och hur arbetsformen påverkar individer verksamma inom gig-ekonomins aktivitetsutförande. Syfte: Syfte med studien var att beskriva gig-arbetares aktivitetsbalans och hälsa samt beskriva kontexten för gig-arbete och arbetsutförandet. Metod: En kvantitativ tvärsnittsstudie som kombinerats med en observation inspirerad av fallstudiemetodik. Deltagarna rekryterades genom bekvämlighetsurval. Målgruppen var gig-arbetare verksamma i gig-ekonomin som utgör de okvalificerade uppdragsbaserade arbetena som utförs lokalt. Tio gig-arbetare deltog i studien. Data samlandes in via enkät och observationer på sociala medier och i reell miljö. Databearbetning skedde genom deskriptiv statistik och kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Studiens resultat visar att helhetsupplevelsen av gig-arbete är bra men deltagarna skattar aktivitetsobalans. I helhet skattar gruppen sin hälsa som god. Det visar på slutna svårtillgängliga grupper av gig-arbetare på sociala medier där diskussionerna till stor del handlar om arbetsmiljö och arbetsorganisation. De som skattar god hälsa är de gig-arbetare som arbetar 40 timmer eller mer i veckan och tjänar 20 000kr eller mer per månad. Slutsats: En stor andel i gruppen upplever bristfällig tillfredställelse med tid för aktiviteter utanför arbetet. Det finns aktivitetsobalans bland deltagarna men grupper upplever sin hälsa som god. De flesta har arbetsformen som primär inkomstkälla och det är en spridning av inkomstnivån.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Ahlström, Stina
  et al.
  Rehabilitation Unit, Luleå Primary Health Care, Luleå, Sweden.
  Bernspång, Birgitta
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Occupational  performance of persons who have suffered a stroke: a follow-up study2003In: Scandinavian Journal of Occupational Therapy, ISSN 1103-8128, E-ISSN 1651-2014, Vol. 10, no 2, p. 88-94Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The main purpose of this study was to describe the progress made in terms of occupational performance during a two-year period by persons who had suffered a stroke and had been discharged to their home after their initial hospital stay. The population of the study consisted of 49 persons, 30 men and 19 women, with a mean age of 69 years. The Assessment of Motor and Process Skills (AMPS) was used to assess their occupational performance. Of the whole population at discharge, 66% showed increased effort and 29% showed decreased efficiency and independency. The results also showed that the persons who had decreased the most in their efficiency dropped out from the study. Twenty-nine persons participated in the study for 2 years. The best ADL ability was seen in the population at 3 months after discharge. A decrease was seen at 18 months after discharge in AMPS ADL process ability and at 24 months in AMPS ADL motor ability. The results suggest that persons who have suffered a stroke and live in their homes maintain their AMPS ADL ability performance for 1.5 to 2 years. A low AMPS ADL process ability measure in persons who have suffered a stroke signifies a reduced possibility of living at home.

 • 35.
  Ahmetbasic, Dennis
  Örebro University, School of Health Sciences.
  Användning av lek inom arbetsterapi för barn med motoriska funktionsnedsättningar: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Användning av lek inom arbetsterapi för barn med motoriska funktionsnedsättningar
 • 36.
  Ahmic, Medina
  et al.
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Sweden.
  Skoglund, Ann
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Sweden.
  Tillgänglighet för rullstolsburna personer: En kartläggning av tillgänglighet till offentliga verksamheter i en svensk småstad2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Social tillhörighet grundas på självständighet, aktivitet och delaktighet i samhället. Brist på social tillhörighet kan leda till social exkludering och sämre hälsa. Alla individer i samhället har rätt till självbestämmande och likvärdiga levnadsvillkor. Dagens samhälle kan vara en utmaning för personer med funktionsnedsättningar och den omkringliggande miljön kan erbjuda möjligheter, men också orsaka hinder. Enligt Plan- och bygglagen får byggnader med kulturhistoriskt värde inte förvanskas, vilket kan försvåra anpassningar.

  Syfte: Syftet med studien är att kartlägga tillgängligheten till offentliga verksamheter i en äldre småstad, för personer i aktivrullstol.

  Metod: Metoden vi använt oss av är en observationsstudie i två delar. Ett objektivt perspektiv som grundas på en checklista, samt ett subjektivt rullstolsanvändarperspektiv. Observationen kompletterades med en semistrukturerad intervju.

  Resultat: Resultatet visar att de offentliga lokalerna i den aktuella staden är tillgängliga i stor utsträckning, men inte fullt ut. Det visar också ett samband mellan byggnader med kulturhistoriskt värde och bristande tillgänglighet. Den aktuella kommunen har kommit långt med tillgänglighetsarbetet men ansvarsfördelningen mellan ansvariga parter är oklar, vilket kan leda till att anpassningar av miljön aldrig utförs.

  Diskussion: Författarna upplevde att tillgängligheten i staden var bättre än förväntat, men att vissa alternativa ingångar och lösningar på hinder i miljön, upplevdes diskriminerande. Att som rullstolsanvändare, behöva gå in via en bakdörr, anser vi inte är etiskt korrekt.

  Slutsats: Det är inte självklart att en person i aktivrullstol kan ta sig in eller ut ur alla byggnader, helt på egen hand. Trots att tillgänglighetsfrågan är högt prioriterad inom kommunen, finns fortfarande vissa brister i den omgivande miljön.

  Download full text (pdf)
  Tillgänglighet för rullstolsburna personer
 • 37.
  Aili, Katarina
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare. Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Svartengren, Magnus
  Uppsala University, Uppsala, Sweden; University Hospital, Uppsala, Sweden.
  Danielsson, Katarina
  Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Johansson, Elin
  Uppsala University, Uppsala, Sweden; Central Hospital, Karlstad, Sweden.
  Hellman, Therese
  Uppsala University, Uppsala, Sweden; University Hospital, Uppsala, Sweden.
  Active engagement of managers in employee RTW and manager-employee relationship: managers’ experiences of participating in a dialogue using the Demand and Ability Protocol2023In: Disability and Rehabilitation, ISSN 0963-8288, E-ISSN 1464-5165, Vol. 45, no 26, p. 4394-4403Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose: To describe how managers of employees on sick-leave, due to chronic pain conditions, experience participating in a three-party meeting using the Demand and Ability Protocol (DAP) in the return-to-work process.

  Materials and methods: This study is based on individual semi-structured interviews with 17 managers of employees with chronic pain. Interviews were conducted after participating in a three-party meeting including the employee, manager, and a representative from the rehabilitation team. The data were analyzed using thematic analysis with an inductive approach.

  Results: Two main themes were identified–“to converse with a clear structure and setup” and “to be involved in the employee’s rehabilitation.” The first theme describe experiences from the conversation, and the second theme reflected the managers’ insights when being involved in the employee’s rehabilitation. The themes comprise 11 sub-themes describing how the DAP conversation and the manager′s involvement in the rehabilitation may influence the manager, the manager-employee relationship, and the organization.

  Conclusions: This study show, from a manager's perspective, how having a dialogue with a clear structure and an active involvement in the employee’s rehabilitation may be beneficial for the manager-employee relationship. Insights from participating in the DAP may also be beneficial for the organization.

  IMPLICATIONS FOR REHABILITATION

  * A structured dialogue between the employee, employer, and rehabilitation supports the return to work (RTW) process

  * A structured dialogue and collaboration may strengthen the relationship between the manager and employee

  * An active engagement of managers in the employeès RTW process is beneficial for the manager-employee relationship, and for the organisation

  * Healthcare professionals should collaborate with the workplace to promote participation of managers. © 2022 The Author(s). Published by Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group.

 • 38.
  Akpinar, Maria
  et al.
  Örebro University, School of Health Sciences.
  Jansson, Christel
  Örebro University, School of Health Sciences.
  Arbetsterapeutiska interventioner inom ADL för äldre med psykisk funktionsnedsättning: En litteraturstudie2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 39.
  Akyol, Dilba
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Section of Occupational Therapy.
  Granberg, Frida
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Section of Occupational Therapy.
  Barn och ungdomar med cerebral pares och deras upplevelser av smärta och delaktighet i aktivitet: En litteraturöversikt2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Cerebral pares är den vanligaste orsaken till rörelsehinder hos barn och ungdomar. Funktionsnedsättningen cerebral pares kan orsaka begränsad fysisk förmåga och utlösa smärta. Samhällets attityder och utformning av miljö kan påverka barn och ungdomars möjligheter till delaktighet i aktivitet. Meningsfulla aktiviteter kan bidra till en känsla av tillfredsställelse och en känsla av samhörighet. Dagens forskning är begränsad vad gäller barn och ungdomars subjektiva upplevelser av smärta och delaktighet i aktivitet. En litteraturöversikt med systematiska inslag genomfördes och syftet var att beskriva upplevelser av smärta och delaktighet i aktivitet hos barn och ungdomar med cerebral pares. Huvudsökningar har utförts i PubMed, Cinahl och APA PsycInfo. De inkluderade artiklarna är av kvalitativ metod för att besvara syftet med barns subjektiva upplevelser. De inkluderade artiklarna i studien resulterade i tre kategorier och nio underkategorier. Kategorierna var följande: 1) Smärtan begränsar mitt dagliga liv. 2) Kroppen kan hindra och motivera mig i aktivitet. 3) Samhället och omgivningen påverkar min vardag. Resultatet visar barn och ungdomars individuella upplevelser av sin smärta och hur smärtan tar sig i uttryck både fysiskt och psykiskt. De flesta barn och ungdomar upplever smärtan som ett hinder för delaktighet i aktivitet, men även samhället och omgivningens attityder sågs som hinder. Resultatet kan underlätta för intresserade individer inom området samt arbetsterapeuter som i sitt yrkesliv ofta möter barn och ungdomar med cerebral pares.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 40. Al Akayshee, Sara
  Arbetsterapeutiska interventioner för barn med ADHD En scoping review2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 41.
  Alastalo, Pihla
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Mörfelt, Isabella
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Arbetsterapeutiska interventioner i förskole- och skolmiljö för barn med autismspektrumtillstånd: En litteraturstudie2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Autismspektrumtillstånd (AST) sammanfattar olika diagnoser som innebär svårigheter inom social interaktion, kommunikation och föreställningsförmåga. Barn med AST ställs inför många utmaningar i förskole- och skolmiljö och är i behov av anpassningar och stöd i sina studier. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva arbetsterapeutiska interventioner i förskole- och skolmiljö för barn med autismspektrumtillstånd. En beskrivande litteraturöversikt genomfördes genom att granska vetenskapliga artiklar. Litteraturstudiens resultat omfattar nio vetenskapliga artiklar publicerade mellan åren 2006-2012 och beskriver arbetsterapeutiska interventioner för barn mellan tre och tjugo år med diagnos inom AST. Analysen av de utvalda studierna resulterade i tre kategorier: Kompensatoriska interventioner för att möjliggöra delaktighet i klassrummet, Interventioner riktade mot träning av sociala färdigheter och Interventioner riktade mot modifiering av beteenden. För att öka barnens kommunikation och sociala interaktion med omvärlden kan till exempel rollspel, yoga och interventioner med djur vara till hjälp. Kompensatoriska interventioner som bollstolar och tyngdvästar kan utgöra ett stöd för vissa barn men för andra barn påverkas koncentrationsförmågan negativt. Arbetsterapeutiska interventioner har potential att underlätta skolsituationen för barn och unga vuxna med AST. Det finns ett behov av att utveckla arbetsterapeutiska interventioner och undersöka dess effekter.

   

   

  Sökord: arbetsterapi, elev, åtgärd, autismspektrum, klassrum

 • 42.
  Alboudary, Masar
  Örebro University, School of Health Sciences.
  Arbetsterapeutiska interventioner för äldrepersoner med demenssjukdom: En litteraturstudie2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Demens är en vanlig sjukdom som ökar i världen och i Sverige. Äldre personermed demenssjukdom upplever ofta funktionsbegränsningar som påverkar aktiviteter ivardagen och livskvalitén. Arbetsterapi syftar till att främja hälsan hos äldre med demens ochatt underlätta utförandet av dagliga aktiviteter trots sjukdom och begränsningar.Syfte: Att sammanställa befintlig forskning om arbetsterapeutiska interventioner för äldrepersoner med demenssjukdom och dess effekter.Metod: En litteraturstudie omfattande tio vetenskapliga artiklar. Strukturerande och manuellasökningar gjordes i databaserna Cinahl och PubMed. Innehållet i artiklarna analyserades medkvalitativ innehållsanalys.Resultat: Innehållsanalysen resulterade i följande kategorier; 1. Arbetsterapeutiskainterventioner för äldre personer med demens, 2. Effekter av de arbetsterapeutiskainterventionerna. De arbetsterapeutiska interventionerna delades till fem underkategorier; 1.Arbetsterapeutiska interventioner inriktade mot kognition, 2. Aktivitetsträning ochanvändning av kompensatoriska strategier, 3. Arbetsterapeutiska interventioner inriktade motden fysiska miljön, 4. Arbetsterapeutiska interventioner inkluderar sociala och meningsfullaaktiviteter, 5. Arbetsterapeutiska interventioner inriktade mot anhöriga. Interventionernaseffekter var generellt sett positiva och omfattade förbättring gällande; kognitiva förmåga,beteendemässiga- och psykiska symptom (BPSD), aktivitetsförmåga, livskvalité och effektenpå anhöriga.Slutsats: Arbetsterapeutiska interventioner för äldre med demenssjukdom kan ge gynnsammaeffekter hos både personerna med demens och deras anhöriga. Vidare forskning behövs för attkunna påvisa långsiktig effekt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 43. Albrecht, E. C.
  et al.
  Kaelin, Vera C.
  Rehabilitation Sciences, College of Applied Health Sciences, University of Illinois at Chicago, Chicago, IL 60612, USA.
  Rigau, B. L.
  Dooling-Litfin, J. K.
  Scully, E. A.
  Murphy, N. J.
  McManus, B. M.
  Khetani, M. A.
  Pilot implementation of an electronic patient-reported outcome measure for planning and monitoring participation-focused care in early intervention2020In: BMC Medical Informatics and Decision Making, E-ISSN 1472-6947, Vol. 20, no 1, article id 199Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Family-centered care is a valued approach to improving child and family outcomes in early intervention (EI), yet there is need to implement interventions that support information exchange for shared decision-making when planning and monitoring EI care. This study aims at estimating the feasibility, acceptability, and value of implementing the Young Children’s Participation and Environment Measure (YC-PEM), a valid electronic patient-reported outcome (e-PRO) that is designed to support family engagement when planning care and monitoring outcomes of care.

  Methods: Data were gathered from caregivers (N = 139) that were enrolled in a Phase 1 trial of the YC-PEM e-PRO as implemented within 1 month of their child’s next EI evaluation of progress. YC-PEM e-PRO feasibility was estimated according to enrollment and completion rates, and mean completion time. Chi-square tests were used to examine parent perceptions of YC-PEM e-PRO acceptability by caregiver education and family income. Caregiver feedback via open-ended responses were content coded to inform intervention and protocol optimizations. YC-PEM e-PRO value was estimated via composite and item-level scores to capture the extent of participation difficulty in home and community activities, and common areas of need regarding caregivers desired change in their child’s participation.

  Results: Feasibility of implementing the YC-PEM e-PRO in routine EI care was mixed, as evidenced by low enrollment rates (21.0–29.2%), a high completion rate (85.3%), and limited missing data (80.6% of completed cases contained no missing data). More than half of the participants reported that the completion of the YC-PEM e-PRO was at least somewhat helpful, regardless of family income or caregiver education, providing support for its acceptability. As for its value, the YC-PEM e-PRO results were viewed by 64% of caregivers, whose desire for change most often pertained to the child’s participation in non-discretionary activities at home and structured activities in the community.

  Conclusions: Results may support the implementation of YC-PEM e-PRO as a feasible, acceptable, and valued option for engaging families in planning the child’s EI care. Results also inform select intervention and protocol optimizations prior to undertaking a multi-site pragmatic trial of its effectiveness on family engagement and shared decision-making within an EI clinical workflow.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Aldugheim, Asmaa
  et al.
  Örebro University, School of Health Sciences.
  Berggren, Ida
  Örebro University, School of Health Sciences.
  Erfarenheter av att delta i arbetsterapeutiska interventioner hos vuxna med depression och ångest: En litteraturstudie2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett av de största folkhälsoproblemen och de vanligaste psykiatriska tillstånden, depression och ångest kräver psykiatrisk behandling. Depression och ångest kännetecknas av nedstämdhet och brist på intresse, vilket resulterar i nedsatta funktioner och påtaglig ansträngning i vardagen. Tillstånden påverkar allvarligt möjligheten till vardagsbalans och medför på olika sätt problem för individen att vara delaktig i samhället. Syfte: Att beskriva patienters erfarenheter av att medverka i arbetsterapeutiska interventioner för vuxna med depression och ångest. Metod: En litteraturstudie där sex kvalitativa artiklar och fyra artiklar med mixad metod inkluderades. Sökningarna utfördes i databaserna Cinahl (With full text) och PsycInfo, sökningen kompletterades med en manuell sökning. De tio inkluderade artiklarna kvalitetsgranskades och artiklarnas innehåll analyserades tematiskt med en kvalitativ analys med avseende på deltagarnas erfarenheter av att delta i arbetsterapeutiska interventioner. Resultat: Den tematiska analysen identifierade tre huvudteman, med tillhörande underteman, av deltagarnas erfarenheter: ”Social gemenskap och stöd: att uppleva samhörighet med andra”, ”Kognitiva färdigheter och vardagsstruktur: att återvinna och förbättra färdigheter och struktur i vardagen” och ”Acceptans och självkännedom: att få ökad självkännedom och uppleva emotionell utveckling”. Slutsats: Resultatet visar på att patienter med depression och ångest upplever att arbetsterapeutiska interventioner kan förändra, utveckla och förbättra deras livssituation. I första hand upplevs interventionerna inte reducera patienternas symtom som sådana. Interventionerna tycks snarare dels erbjuda patienterna nya och adekvata verktyg och förhållningssätt att hantera sin vardag, livssituation och omgivning, dels hjälpa patienterna att utveckla befintliga kognitiva, emotionella och sociala förmågor att återfå och behålla en meningsfull vardag.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Aldén, Vilma
  et al.
  Örebro University, School of Health Sciences.
  Berglind, Johanna
  Örebro University, School of Health Sciences.
  Arbetsterapeuters erfarenheter av arbete med sociala aktiviteter för personer med demens på vård- och omsorgsboenden: En kvalitativ intervjustudie2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Många äldre personer drabbas av demenssjukdomar och antalet personer som kommer drabbas av demenssjukdomar förväntas öka. Symptomen vid demenssjukdomar kan variera och medföra olika svårigheter i vardagen. Kognitiva funktionsnedsättningar är vanligt, vilket leder till att personen blir mer beroende av omgivningen. Arbetsterapi innebär att arbeta utifrån personens behov och önskan. Sociala aktiviteter är viktiga för att personen ska uppleva en känsla av sammanhang och gemenskap. Syfte: Att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av arbete med sociala aktiviteter för personer med demens på vård- och omsorgsboenden. Metod: Kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Tio arbetsterapeuter på vård- och omsorgsboenden med inriktning demens intervjuades. Kvalitativ innehållsanalys användes för dataanalys. Resultat: I resultatet framkom ett tema; “Utmanande och givande”, fyra kategorier; “Teamarbetets betydelse”, “Personcentrerad vård”, “Hinder och möjligheter i miljön” och “Meningsfull vardag”. Kategorierna representerade de delar som arbetsterapeuter beskrev utmanande och givande i arbetet med sociala aktiviteter för personer med demens på vård- och omsorgsboenden. Slutsats: Studien visar att arbetsterapeuter har en viktig roll på vård- och omsorgsboenden med inriktning demens i skapandet av sociala aktiviteter. Ett fungerande teamarbete skapade bättre förutsättningar för att kunna arbeta personcentrerat. De sociala aktiviteterna ansågs vara viktiga för att personerna skulle uppleva meningsfullhet. Resultatet visar att samtliga arbetsterapeuter ansåg att miljön på olika sätt påverkade personen i utförandet av sociala aktiviteter.

  Download full text (pdf)
  Arbetsterapeuters erfarenheter av arbete med sociala aktiviteter för personer med demens på vård- och omsorgsboenden - En kvalitativ intervjustudie
 • 46.
  Alehag, Karin
  et al.
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences.
  Lund, Lena
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences.
  Kognitiva hjälpmedel: - en kartlägging av arbetsterapeuters interventioner2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 47.
  Alenljung, Maria
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Learning, Aesthetics, Natural science. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Larsson Ranada, Åsa
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division of Occupational Therapy. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Liedberg, Gunilla
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division of Occupational Therapy. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Struggling with everyday life after mild stroke with cognitive impairments - The experiences of working age women2019In: British Journal of Occupational Therapy, ISSN 0308-0226, E-ISSN 1477-6006, Vol. 82, no 4, p. 227-234Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Introduction The aim of this study was to explore how women of working age who have had a mild stroke resulting in cognitive impairment experience and manage their everyday lives. Method Data were collected using semi-structured interviews. The participants consisted of 10 women of working age who had sustained cognitive impairment after a mild stroke. The interviews were analysed using qualitative content analysis. Results Three main categories appeared: The everyday is affected by the symptoms, Living strategies, and The social environment effects and changes. Participants feel insecure about their abilities and capabilities, experience anxiety and fear in relation to work, and find it hard to live up to demands and expectations. They are required to plan their daily activities in a new way and to prioritise chores that benefit the family, rather than follow their own interests and social activities. In order to cope with everyday life, they need to allocate chores to other family members. Conclusions The constant impact of fatigue and cognitive impairments affects everyday life. The women said that they had to learn to continuously manage their limitations through their experience of everyday life, something that can be facilitated with occupational therapy.

 • 48.
  Alexandersson, Catrine
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Sweden.
  Erfarenheter av förflyttningskunskap omsorgspersonal: en kvalitativ intervjustudie med vård- och omsorgspersonal2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Erfarenheter av förflyttningskunskap
 • 49.
  Alfons, Linda
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health, Learning and Technology.
  Huotila, Katarina
  Luleå University of Technology, Department of Health, Learning and Technology.
  Erfarenheter av att arbeta med tillgänglighet vid uppförandet av publika lokaler2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study was to describe the experiences of persons working with accessibility and participating in the building process of two newly constructed buildings containing public spaces. A qualitative study was chosen as method, to obtain a holistic understanding of the ideas that are the foundation/basis of accessibility work in the construction of public buildings. Semi-structured interviews were used and the material was analyzed with qualitative content analysis. Three categories was the result: Who are expected to have knowledge and when, Priorities in the building process and Complex accessibility despite laws and regulations. The result showed that the knowledge of accessibility and targetgroups with different types of impairments varied, and that the knowledge of usability was insufficient, which could lead to a lack of participation for target groups. The view on who accessibility was for was often limited to people with mobility impairments and people with visual impairments. The conclusion drawn was that an activity perspective on accessibility, i.e usability, could contribute to the participation of more target groups in society. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Alfredsson Ågren, Kristin
  Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences. Linköping University, Department of Health, Medicine and Caring Sciences, Division of Prevention, Rehabilitation and Community Medicine.
  Internet och delaktighet: Hur unga med intellektuell funktionsnedsättning använder internet2021Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vad handlar boken om?

  Den här boken är en lättläst version och handlar om hur unga med IF i Sverige använder internet. IF betyder intellektuell funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning. Kunskapen i boken kommer från forskning. Jag som har forskat heter Kristin Alfredsson Ågren. Jag har också haft två handledare som har hjälpt mig med forskningen.

  Sammanfattning: Unga med IF använder internet ganska mycket

   Vår forskning visar att unga med IF använder internet ganska mycket. Men andra ungdomar använder internet mer. Många unga med IF spelar spel på internet. De använder oftast mobil eller surfplatta. Föräldrar till unga med IF är inte så oroliga för att det kan finnas risker med internet.

  Många behöver mer stöd för att delta på internet

  Många unga med IF tycker ändå det är svårt att till exempel använda dator. De kan också ha svårt att hitta information på internet. De flesta unga med IF behöver stöd för att använda internet. Ungdomar, föräldrar och personal kan tillsammans skapa nya stöd som gör det enklare att använda internet. Internet måste bli mer tillgängligt och information måste bli enklare att förstå. Då kan ungdomar med IF bli mer delaktiga i samhället.

  Download full text (pdf)
  Internet och delaktighet
  Download full text (epub)
  E-pub version
  Download (png)
  presentationsbild
1234567 1 - 50 of 3337
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf