Change search
Refine search result
1234567 151 - 200 of 8385
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the 'Create feeds' function.
 • 151.
  Alm, Maria
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Palm, Jenny
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Beroende, tillit och entreprenörer i nätverksbygganden - regionala krishanteringsråd i Kalmar och Östergötlands län2007In: XVI Nordiska kommunforskarkonferensen,2007, 2007Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

    

 • 152.
  Alm, Maria
  et al.
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Palm, Jenny
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Ramsell, Elina
  Länsstyrelsen i Östergötland, Sweden.
  Johansson, Joakim
  Mälardalens Högskola, Sweden.
  Länsstyrelsens samordningsansvar i krisberedskapssystemet - hur och med vem sker samverkan: En fallstudie av Länsstyrelsen i Östergötlands regionala krishanteringsråd och Riskbild Östergötland2007Report (Other academic)
 • 153.
  Alm, Sanna
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Hedin, Ylva
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Re:Regional2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Utgångspunkten för detta examensarbete, som vi valt att kalla ”Re:Regional”, har varit arkitekttävlingen ”Greater Helsinki Vision 2050 – International Ideas Competition”. Tävlingen utannonserades den 15 december 2006 och sista dag för inlämning av bidrag var den 31 maj. Under vårterminen 2007 fokuserade vi alltså enbart på att arbeta fram ett tävlingsbidrag. I en arkitekttävling är de huvudsakliga ramarna för projektet redan formulerade i ett tävlingsprogram. Samtidigt efterfrågas i denna tävling nytänkande och idérikedom, vilket gav oss som deltagare stor frihet och stora möjligheter att forma och arbeta fram visionära planförslag och konceptuella idéer. Den huvudsakliga uppgiften var att illustrera en regionplan, en framtidsvision för Helsingforsregionen. Det regionala planeringsperspektivet i tävlingsuppdraget genomsyrar innehållet i hela examensarbetet. Efter att bidraget lämnats in ville vi få djupare kunskap om olika planeringsmodeller för stadsutveckling i regionala sammanhang. Vårt examensarbete har därmed delats in i två huvudkapitel: Del 1. Greater Helsinki Vision 2050 – International Ideas Competition: Förutom en presentation av vårt tävlingsbidrag, ges i den första delen av detta arbete information om själva tävlingen och vad uppgiften omfattade. Vi presenterar även vår tankeprocess inför utformningen av regionplanen, samt inför de detaljerade studierna. Denna del av arbetet består av material på både engelska och svenska. Då tävlingsspråket var engelska, har de delar som ingick i vårt bidrag ej översatts. ”Re:Regional” är vår vision för hur storstadsregionen Helsingfors skulle kunna utvecklas fram till år 2050. Visionen har bland annat varit att skapa en regional struktur där skillnaderna mellan centrum och periferi kan suddas ut. Vi har inte velat skapa en megastad, eller en struktur inom vilken all fokus riktas mot en central stadskärna. Då Helsingfors är en relativt glest bebyggd storstad anser vi att det finns stora möjligheter att komplettera och förtäta redan bebyggda områden. Vi föreslår därför en utbyggnadsgräns runt storstaden. Samtidigt vill vi öka mångfalden och valmöjligheterna inom regionen genom att skapa fyra s.k. ”Regional Blocks” (regionala typer/delområden) med olika grader av urbanitet: - storstaden Helsingfors - städerna Nummela, Hyvinkää och Mäntsälä - “Polycentric Space”, det område som ringas in av de fyra städerna och som ska innehålla mindre samhällen - ett större område med skogs- och jordbruksmark med en gles småkärnig struktur Den övergripande och huvudsakliga idén om att forma integrerade, bättre sammanhållna stads- och samhällsstrukturer inom Helsingforsregionen, känns minst sagt aktuell. Den snabba befolkningstillväxt som sker i många regioner idag kräver flexibla, flerkärniga lösningar. Om fokus endast är inställt på att förtäta och bygga ut en regions storstadsområde, finns det risk för att resten av regionen utvecklas till en stor, gles periferi, inom vilken befolkningen hela tiden måste förhålla sig till ett storstadsområde. Vår arbetsmetod ”Regional Blocks” skulle även kunna användas i andra regioner där det finns en målsättning att skapa vidgade men ändå sammanhållna strukturer. Del 2. Studieobjekt/Jämförelse/Diskussion: I den mer teoretiska delen av examensarbetet presenteras sex studieobjekt vi valt ut tillsammans och sedan fördelat mellan oss. Vid valet av studieobjekten utgick vi i första hand inte från objektens fysiska former, det vill säga hur de i olika sammanhang etiketteras (som till exempel centralorts- eller nätverksregioner). Istället har vi utgått ifrån de bakomliggande aspekterna, hur städerna i regionerna utvecklats med bakgrund i olika samhällstrender. Våra studieobjekt och den litteratur vi utgått ifrån: ETT STADSKONCEPT - Social City - Sanna Alm – Boken “Sociable Cities The Legacy of Ebenezer Howard” från 1998, av Peter Hall och Colin Ward. EN UTOPISK REFORM - Urban Field - Ylva Hedin - Artikeln ”Urban Field” från tidskriften ”Journal of the American Institute of Planners” vol. 31: 4 från 1965, skriven av John Friedmann och Johan Miller. EN HANDLINGSPLAN - Storstadsregionen Portland - Ylva Hedin - Det regionala planeringsorganet Metros hemsida: www.metro-region.org (tillgänglig: 2007-10-10) där handlingsprogrammet ”2040 Growth Concept” finns tillgängligt. EN UTVECKLINGSPLAN - Stockholmsregionen - Sanna Alm - ”Regional utvecklingsplan 2001 för Stockholmsregionen” (planen vann laga kraft i november 2002), framtagen av Regionplane- och trafikkontoret. EN STRATEGI FÖR URBAN FÖRNYELSE - Urbana England - Sanna Alm - Rapporten ”Towards an Urban Renaissance” från 1999 skriven av The Urban Task Force. EN MODELL FÖR SAMHÄLLSBILDNING - Linear Grid - Ylva Hedin - En vision för Helsingforsregionens stads- och samhällsstrukturer framtagen av Arken Arkitekter 1993. Studieobjekten presenteras och analyseras först var och en för sig, sedan följer jämförelser mellan dem, inklusive vår regionplan utifrån sju olika faktorer: Bärande idé, Täthet/Gleshet, Grönska, Transportnät, Sociala strukturer, Planeringsperspektiv och Framtiden. I kapitlet ”Jämförelse och diskussion” dras slutsatser av analyserna utifrån de sju faktorerna, studieobjekten analyseras även i förhållande till övergripande samhällstrender. Med hjälp av studieobjekten görs även en utvärdering av vår regionplan där särskilt intressanta jämförelsepunkter belyses utifrån underrubrikerna ”Att bygga inåt”, ”Tydligare flerkärnighet” samt ”Planeringsperspektiv och fysiska strukturer”. I det avslutande kapitlet för vi var sin diskussion om ekologisk respektive social hållbarhet – två hållbarhetsdimensioner vi fokuserade på i tävlingsbidraget, och som även belyses i jämförelserna mellan studieobjekten.

 • 154.
  Almborg, Ann-Helene
  et al.
  Institute of Gerontology, School of Health Sciences, Jönköping University.
  Ulander, Kerstin
  Kristianstad University College, School of Health and Society.
  Thulin, Anders
  Karolinska University Hospital, Stockholm.
  Berg, Stig
  Institute of Gerontology, School of Health Sciences, Jönköping University.
  Discharge planning of stroke patients: the relatives' perceptions of participation2009In: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 18, no 6, p. 857-865Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  To describe relatives' perceived participation in discharge planning for patients with stroke and identify correlates to perceived participation. Stroke affects both patients and their relatives and previous research shows that relatives were often dissatisfied with their perceived involvement in discharge planning and the information they get. Prospective cross-sectional study. The study comprised 152 consecutively enrolled relatives (mean age = 60.8 years) of acute stroke patients admitted to a stroke unit in southern Sweden during 2003-2005. Data were collected through interviews 2-3 weeks after discharge using 'Relative's Questionnaire about Participation in Discharge planning'. This instrument measures perceived participation in three subscales: R-Information-Illness, R-Information-Care/support, and R-Goals and Needs. The Overall Rating of Relative's Perceived Participation in Discharge Planning was measured by a visual analogue scale (VAS) (1-10 score). Among the relatives, 56-68% reported positively according to R-Information-Illness, but 46-53% perceived that they did not receive any information about care/medication/rehabilitation/support. About 80% perceived no participation at all in goals and needs. The mean value of the VAS was 3.89 (SD 3.40) score. Regression analyses revealed that longer stay at hospital, patients with higher education, and relatives of female patients and female relatives were associated with relatives' perceptions of higher participation in discharge planning. Relatives perceived that they needed more information and knowledge about stroke and care/medication/rehabilitation/support. They also needed to be more involved in goal-setting and in identifying patient needs. Professionals should take into consideration these associated variables to improve relatives' perceived participation. Clinicians should give more attention to the altered situation of stroke patients' relatives when planning for continuing care and when setting postdischarge goals for the patients. The professionals need to develop strategies to involve relatives in sharing information, goal-setting and needs assessment in discharge planning.

 • 155.
  Almborg, Ann-Helene
  et al.
  Institute of Gerontology, School of Health Sciences, Jönköping University.
  Ulander, Kerstin
  Kristianstad University College, School of Health and Society.
  Thulin, Anders
  Karolinska University Hospital.
  Berg, Stig
  Institute of Gerontology, School of Health Sciences, Jönköping University.
  Patients' perceptions of their participation in discharge planning after acute stroke2009In: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 18, no 2, p. 199-209Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aims and objectives. To describe stroke patients' perceptions of their participation in the discharge planning process and identify correlates of perceived participation.

  Background. Patients have the right to participate in discharge planning, but earlier research has shown that they are often dissatisfied with the information they receive and their involvement in goal-setting during discharge planning.

  Design. Cross-sectional study.

  Methods. The sample consisted of 188 persons (mean age 74 years, SD 11·2) with acute stroke who were admitted to a stroke unit at a hospital in southern Sweden during 2003–2005. Data was collected by face-to-face interviews 2–3 weeks after discharge using the 'Patients' Questionnaire on Participation in Discharge Planning'. This instrument measures perceived participation in discharge planning in three subscales: P-Information, P-Medical Treatment, P-Goals and Needs.

  Results. The percentage of patients who perceived that they had participated in discharge planning was as follows: 72–90% according to P-Information, 29–38% according to P-Medical Treatment and 15–47% according to P-Goals and Needs. Age, education and performance of activities of daily living were significantly related to perceived participation as measured by different subscales.

  Conclusions. Most of the patients perceived that they received information, but fewer perceived participation in the planning of medical treatment and needs of care/service/rehabilitation and goal-setting. Professionals need to pay more attention to patients in different subgroups to facilitate their participation in discharge planning.

  Relevance to clinical practice. To facilitate and increase patients' participation in discharge planning, methods should be implemented for goal-setting and identifying patients' needs. Methods that foster patient participation may improve goal-orientated care, services and rehabilitation after discharge.

 • 156.
  Almgren, Daniel
  et al.
  Linköping University, Department of Thematic Studies.
  Öhman, Joakim
  Linköping University, Department of Thematic Studies.
  Laborativt arbete i grundskolans naturorienterande ämnesområde: En problematiserande analys om grundskolans relationer till omvärlden, utifrån tre identifierade områden, med biogas som ett praktiskt exempel.2004Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  I detta arbete används biogasprocessen som ett exempel på hur ett samhällsrelaterat vetenskapligt område kan lyftas in i skolans naturvetenskapliga undervisning. Vi har arbetat fram en laboration om biogas och givit förslag på hur en sådan kan användas direkt i skolan naturvetenskapliga laborativa delar. Vi föreslår ett sätt att prova om elevers nyfikenhet och upptäckarglädje för naturvetenskap och teknik ökar om undervisningens innehåll och upplägg är aktuellt och samhällsrelaterat. I arbetet har vi kommit i kontakt med tre områden: Ett naturvetenskapligt forskarsamhälle, tillämpningar i samhället av ett naturvetenskapligt innehåll samt skolans naturvetenskapliga undervisning. Relationerna mellan dessa delar är med och formar skolans innehåll och läraryrkets komplexa uppdrag. Vår diskussion visar att ett kritiskt förhållningssätt är viktigt i en diskussion om alternativa upplägg av undervisning.

 • 157.
  Almqvist, Elin
  et al.
  Linköping University, Department of Thematic Studies.
  Winquist, Emma
  Linköping University, Department of Thematic Studies.
  ”Jag skriver begripligt”: hur, varför och till vem förmedlas forskningen?2002Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  "Understanding what I write" is a study of university-scientists’ work concerning science-information, with the basis in Pedagogical Theory. The empirical material is collected through an inquiry and several interviews with scinentists at the ten universities of Sweden. This inquiry was done within the timeframe of November 2000 to Janurary 2001. The purpose is to find out wich methods scientists use to spread their knowledge to the society and what possibilities there are to improve these.

 • 158.
  Almqvist, Frida
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  När mat blir sopor, och när den inte blir det: En studie om matsvinn ur ett miljö –och individperspektiv2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Svinnet av mat har i Sverige uppskattats till cirka 1 miljon ton per år och sannolikt är det på hushållsnivå som de största mängderna matsvinn uppstår . En färsk undersökning visar att det årligen slängs uppemot 100 kilo mat per person i Sverige, vilket innebär stora och onödiga belastningar på miljö och klimat. Genom att minska svinnet av mat minskar också belastningen på miljön. Syftet med studien har varit att studera attityder till matsvinn i svenska hushåll samt identifiera hinder och förutsättningar för ett minskat svinn. Resultatet bygger på sju enskilda intervjuer med konsumenter och resultatet visar att dessa respondenter ogillar att slänga mat och slänger relativt lite. Svinnets miljöpåverkan tycks inte vara huvudsakligt skäl till att inte vilja slänga mat. Istället är respekt för maten, respekt för de fattiga samt den privata ekonomin mer framträdande aspekter vad gäller orsaker till att inte vilja slänga mat. Dessa känslor har följt med respondenterna från deras egen uppväxt vilket i kombination med kunskaper i matlagning tycks vara förutsättningar som leder till mindre matsvinn.

 • 159.
  Almqvist, Jonas
  et al.
  Uppsala universitet.
  Kronlid, David
  Uppsala universitet.
  Quennerstedt, Mikael
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences.
  Öhman, Johan
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Öhman, Marie
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences.
  Östman, Leif
  Uppsala universitet.
  Pragmatiska studier av meningsskapande2008In: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, Vol. 17, no 3, p. 11-24Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The overall aim of the article is to present a pragmatic approach for studies of meaning-making used in the articles of this issue. The approach, which is developed within the SMEDgroup (Studies of Meaning-making in Educational Discourses), mainly builds on the writings of John Dewey, Ludwig Wittgenstein and Michel Foucault. A common ambition for the researchers in SMED is to enable studies and discussions on questions concerning how meanings are made in people’s actions. Another ambition is to carry out these studies beyond assumptions of dualism, essentialism, causality and determinism. In this perspective learning and socialization are viewed in a communicative perspective. We argue in the article that our approach makes it possible, and important, to study meaning-making in action in different kinds of educational practices.

   

 • 160.
  Almqvist, Jonas
  et al.
  Uppsala universitet.
  Kronlid, David
  Uppsala universitet.
  Quennerstedt, Mikael
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences.
  Öhman, Johan
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Öhman, Marie
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences.
  Östman, Leif
  Uppsala universitet.
  Tema: Didaktiska undersökningar2008In: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, Vol. 17, no 3, p. 5-10Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  En presentation av det didaktiska angreppssättet som ligger till grund för temat Didaktiska undersökningar i Utbildning och demokrati nr 3, 2008.

 • 161. Almqvist, Jonas
  et al.
  Quennerstedt, Mikael
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences.
  Öhman, Johan
  Örebro University, Department of Education.
  Öhman, Marie
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences.
  Östman, Leif
  Pragmatic investigation: studies of meaning-making in educational practices2008Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  The overall aim of this paper is to present and discuss a pragmatic approach for studies of meaning-making in different educational practices. The approach – built on a framework developed within the SMED-group (Studies of Meaning-making in Educational Discourses) at the universities of Uppsala and Örebro – is illustrated in a number of empirical studies. The main point of departure in the studies is taken in pragmatic curriculum theory and sociocultural perspectives on learning, and is inspired mainly by John Dewey, Ludwig Wittgenstein and Michel Foucault. A special focus is directed to communication practices and content selection within Physical education, Environmental education and Science education. A common ambition is to offer a language that enables studies and discussions on questions concerning how meanings are made in people’s actions. Another ambition is to make these investigations beyond assumptions of dualisms, essentialism, causality and determinism. In this perspective learning and socialisation is viewed in communicative perspective. Therefore, many of the studies are built on video recorded classroom conversations, but also on analysis of various kinds of written texts. We argue in the paper that this approach makes it possible to study meaning-making – learning and socialisation – in different kinds of educational practices.

 • 162.
  Almqvist, Linda
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Groth, Lina
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  "Gneta på...": Hur bör en politiskt styrd organisation agera för att inte påverkas av förändrade förutsättningar? 2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  It’s of great importance to implant innovation in organisations that act in an influenced and changeable environment. An organisation that’s affected by for example political decisions has a bigger challenge facing this. We also see that organisations within the service sector and mainly services that occur close to people have a more difficult task when it comes to the subject innovation. There is a limit in efficiency and development within organisations who acts in this area. Because the world always changes we think that organisations always need to face this to be able to deliver, and then it’s important that service companies are aware of the importance of innovation. Innovation within organising need not mean a whole new way of organising, but it can point out knowledge and its flow in the company. Even new ways of thinking who permeates an organisation can be the start of implanting a more innovative environment. We believe that a more proactive action can gain organisations development and efficiency. By this we mean that organisations can work more with their visions of the future and work more active with predicting the future and what it can offer. This can in turn gain implanting of innovation in companies.

 • 163.
  Alsander, Henrik
  et al.
  Linköping University, Department of Thematic Studies.
  Dalberg, Ida
  Linköping University, Department of Thematic Studies.
  Karlsson, Karin
  Linköping University, Department of Thematic Studies.
  Boija, Paulina
  Linköping University, Department of Thematic Studies.
  Lost in consumption? En antologi om konsumtion och identitetsskapande2005Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]

  Konsumtion kan vara allt från ditt köp av tuggummi, ett par nya skor, en gammal päls från 70-talet, en resa till Indien, till en kebabrulle nere på hörnet. Samtidigt innebär detta att du betalar för smaker, utseende, åsikter, upplevelser, känslor och kulturer. Detta är att leva i ett konsumtionssamhälle. Det du konsumerar speglar vem du är och hur du vill att andra ska uppfatta dig – alltså din identitet. Konsumtion och identitet är det vår antologi handlar om.Den här antologin består av fyra olika delar som alla belyser några olika typer av konsumtion. Det första bidraget belyser hur några unga kvinnor har klädkonsumtion som ett sätt att umgås. Den andra delen handlar om hur en grupp killar och tjejer uppfattar reklam och trender vad gäller mode och kläder. I del tre kan du läsa om hur några unga kvinnor tänker kring sitt val att handla kläder i second-handaffärer. Till sist kan du läsa om några människor som handlar i butiker som säljer utländska varor och hur dessa människor på detta sätt väljer att konsumera det som de upplever som annorlunda. Gemensamt för delarna är att fokus ligger på identitetsskapande genom konsumtion i dagens postmoderna samhälle.

 • 164.
  Alsford, Joe
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Curuvija, Marko
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Malewski, Annika
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Outdoor Experiential Learning Processes: Engaging Influential Professionals in Strategic Leadership towards Sustainability2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The sustainability challenge currently poses one of the biggest challenges society has ever faced. With declining natural resources, climate change and a rising human population the need to change humanity’s trajectory towards sustainability has never been more urgent. A greater degree of engagement in sustainability by people in positions of power and influence within society is necessary if this transition is to occur quickly. This thesis explores the dynamics of Outdoor Experiential Learning Processes (OELPs) as applied to individuals from a professional background. The purpose is to assess how the OELP can be designed within society to engage influential professionals in sustainability. The research combines the existing powerful approach of the OELP with the Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD). Strategic recommendations are made for how to achieve greater engagement in sustainability amongst OELP participants for a more sustainable future.

 • 165.
  Al-Soloh, Mohanad
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Microdata Analysis.
  Al-Isawi, Arkan
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Microdata Analysis.
  Robustness in constructing a network of induced emissions based on GPS-tracking data2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The mobility of people, freight and information is fundamental to economic and social activities such as commuting, manufacturing, distributing consumer goods and supplying energy. There are two major problems that arise as a result of mobility. The first is economic cost and the second is environmental impact which is of increasing concern in sustainable development due to emission levels, particularly as a result of car use. This study focuses on constructing a network of induced emissions (NOIEs) by using three models and checking the robustness of NOIEs under varying parameters and models. The three models are Stead’s model, the NAEI model, and Oguchi’s model. This study uses the Swedish city of Borlänge as the case study.

  Calculating CO2 emissions by constructing the NOIEs using Stead’s model appears to give an underestimation when compared to results from a NOIEs which applies Oguchi’s model. Results when applying the NAEI model in constructing a NOIEs also give an underestimation compared to a NOIEs applying Oguchi’s model. Applying the NAEI model is, however, more accurate than applying Stead’s model in constructing a NOIEs.

  The outcomes of this study show that constructing a NOIEs is robust using Oguchi’s model. This model is preferable since it takes into account more important variables such as driving behavior and the length of the road segments which have a significant impact when estimating CO2 emissions.

 • 166.
  Altenborg, Ulrica
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Lu, Xiaoming
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Yelistratova, Anna
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Legitimacy perspective in sustainability reporting of the Swedish property and construction market2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to study the legitimacy perspective in sustainability reporting in the given context, and to find out whether Swedish construction companies define and value their legitimacy. In the thesis we have performed a qualitative study using the inductive method; in the research we have used hermeneutics as our starting point and constructionism as the research strategy. In the empirical part we have conducted structured interviews with a list of pre-formulated questions. For the interviews, we have chosen Sweden’s major property developers: Skanska AB, PEAB AB, NCC AB, JM AB and Midroc AB. Companies can get motivation to report their sustainability from their perceived obligation to support license to operate. Not all the companies use stakeholder analysis in the preparation of annual reports, which lets us assume that the companies base their choice of data mainly on internal perceptions of what is required. Data is not selected basing only on what company itself finds interesting; stakeholders’ information needs are reflected in the selection process, although, just like in the first question, not necessarily deliberately. Financial rationale is merely a criterion when choosing sustainability projects to work with; it does not define whether a company is focusing on sustainability in general.

 • 167.
  Altmann, Andrea J.
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Givon, Maya
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Shand, Heather A.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Nature Inspired Guidelines to Effectively Communicate Sustainability Messages2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Communication patterns in nature were studied in order to address the challenge of effectively communicating sustainability messages. Fourteen patterns were found in nature and translated into user-friendly guidelines called Guidelines for Effective Communication of Sustainability Messages. These Guidelines were given to sustainability experts and peers for overall feedback and insights. Their responses showed that these Guidelines could be used to improve communication of sustainability messages by using them as a checklist and a design tool when designing messages and methods for communicating sustainability. Using these Guidelines as a tool within the Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD) could also help people better understand today’s sustainability challenges and the need for adopting a strategic approach used within the FSSD.

 • 168.
  Altmann, Mischa
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Bunta, Aniko
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Mazimpaka, Olivier
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Religion & Sustainability: The Contribution of Religious Belief in Moving Society Towards Sustainability2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Behaviour change initiatives have largely failed in communicating the urgency of the sustainability challenge to the public and thus generate achange of behaviour. Religious communities have achieved remarkable behaviour change in situations where non-faith-based communication failed (Palmer and Finlay 2003). This paper explores what Christian belief contributes to moving society towards sustainability through the lens of the Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD). We focus on three themes: (1) the definition of sustainability, (2) the religious motivation for and (3) actions towards sustainability. A number of religious leaders are interviewed and the religious community surveyed. Findings show that religious concepts such as stewardship and the Golden Rule are key motivations for can give guidance on sustainability. However, these concepts are not consciously exploited. Further more, both religious leaders and people lack a full understanding of sustainability and are not strategic about moving towards sustainability. We conclude that religious communities could greatly benefit from adopting a strategic sustainable development (SSD) approach.

 • 169.
  Altun, Nergiz
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Dunerholm, Katerina
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Palladium: en verksamhetsutvärdering2008Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna utvärdering syftar till att belysa Palladiumprojektet ur ett antal olika perspektiv. Målet är att analysera hur Palladiums verksamhet har fungerat i relation till de mål och intentioner som fanns i planeringen av projektet, både från kommunpolitikers håll och från brukarna av verksamheten, det vill säga ungdomarna. Vi har undersökt verksamhetens organisation, hur den fungerat och om det finns brister i verksamheten, samt om huruvida det finns ett fortsatt behov av Palladium i Katrineholms kommun. Utvärderingen grundar sig på dokumenten Idéskiss- kultur- och mediehus för unga i Katrineholms kommun, Palladium no smoking, och Palladium - café och kulturhus för unga, ett antal intervjuer med politiker, en tjänsteman och ungdomar som är involverade i projektets verksamhet samt en observation.

 • 170.
  Alvemo, Stefan
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Borén, Sven
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Gu, Qing
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  The S-E-A-T approach to Strategic Guidance for Planning towards Sustainable Transportation2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Transportation is good for people, but it needs a social system shift in combination with sustainable technologies in order to move towards a sustainability vision. To explore how that can be done, the authors first found out about both national and municipal sustainability visions and identified a range of social and technological solutions for long and short term use. The exploration of how municipal planning of transportation can be improved lead to the conclusion that planning for transportation in Swedish municipalities can be made more sustainable when conducting the ABCD-method within the framework for strategic sustainable development. To enhance that, the authors merged the five subsystems developed for sustainable traffic solutions and the PESTEL-method. That resulted in the S-E-A-T model that informed the content of a prioritisation tool and also provides structure to the brainstorming sessions within the ABCD-method. The combination of the ABCD method, the S-E-A-T model and the expanded guiding questions form a robust approach for strategic planning of sustainable transportation rooted in a bird´s eye and systems perspective and ultimately based on backcasting from the principles of sustainability. Further testing is though recommended to assess and refine its usefulness and applicability.

 • 171.
  Alves, Sérgio
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Fercho, Wiebke
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Scott, Erica
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  The Stories We Tell: Designing Values-Oriented Narratives of Radical Change Initiatives Towards Sustainability2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  While extensive communication around the sustainability challenges have lead to increased awareness, the expected behavior change correspondent to that level of awareness has not been observed. After decades of information-based sustainability communication the research community recognizes values as important drivers of peoples behavior. Consequently, communication needs to be designed intentionally, so as to implement the change necessary in order to shift society to a sustainable level where the global community lives within the planetary boundaries. This thesis was inspired by this call from the field of sustainability science for a new narrative around sustainability that would inspire more radical change. In the first step we used the European Citizens ́ Initiative for an Unconditional Basic Income (EUBI) as a case study, to analyze what types of values the current narrative of the EUBI speaks to and compare that with the values of the population of the European Union. In the second step our research focused on what types of Guidelines could be developed so as to intentionally design a values-oriented narrative. We identified three ways in which the narrative of EUBI is misaligned with the values of the population of the European Union. We identified as well 13 Guidelines for designing a values-oriented narrative that could contribute in moving society strategically towards sustainability. When utilizing the Guidelines as a tool in crafting a potentially more successful narrative as part of a new sustainability communication, the contribution to SSD may be to strategically overcome the above described misalignment and inspiring more action to bridge the gap.

 • 172.
  Alzén, Annika
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Fabriken som kulturarv: Frågan om industrilandskapets bevarande i Norrköping 1950-19851996Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This PhD dissertstion deals with the interest on preserving the heritage from the industrial society which arouse in Sweden during the 1970s.

  The remains from the industrial scoiety initially had difficulties in asserting themselves as objects of value, due to a number of inhibiting factors which excluded industry as a cultural heritage. In the 1970s, however, several factors can be distinguished which changed this situation. These factors included a new post-industrial era, the radicalisation of the cultural and political climate, extensive demolition in the heart of the Swedish cities, the influence of industrial archeology in England and a growing interest on the part of the antiquarian profession. In the long term, this meant that the discourse about cultural heritage changed so that industry could be included as a part of it.

  In Norrköping the old textile industries in the middle of the city were transformed from an outdated factory area to an attractive industrial landscape during the 1970s and 1980s. Some of the reasons, analysed in the dissertation, can be summarised as follows. First, the industrial area was "discovered" by pioneers who had been influenced by the industrial movement in England. Second, the industrial area had architecturally valuable buildings so that it could be regarded as an area worth preserving even according to traditional selection criteria. Third, the opening of the Museum of Work in the area influenced the survival of the industrial landscape. Through the Museum of Work, the expanding social movement "gräv där du står-rörelsen" ("the digging movement") also exerted an indirect influence on the process. Hence, it was a combination of different factors which resulted in the preservation of the industrial landscape in Norrköping.

 • 173.
  Alzén, Annika
  et al.
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Hedrén, JohanLinköping University, The Tema Institute, Department of Water and Environmental Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Kulturarvets natur1998Collection (editor) (Other academic)
 • 174.
  Aman, Robert
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Studies in Adult, Popular and Higher Education. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  The EU and the Recycling of Colonialism: Formation of Europeans through intercultural dialogue2012In: Educational Philosophy and Theory, ISSN 0013-1857, E-ISSN 1469-5812, Vol. 44, no 9, p. 1010-1023Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The present essay focuses on problematizing the European Union’s claim that interculturaldialogue constitutes an advocated method of talking through cultural boundaries—inside as wellas outside the classroom—based on mutual empathy and non-domination. More precisely, theaim is to analyze who is being constructed as counterparts of the intercultural dialogue throughthe discourse produced by the EU in policies on education, culture and intercultural dialogue.Within the Union, Europeans are portrayed as having an a priori historical existence, whilethe ones excluded from this notion are evoked to demonstrate its difference in comparison to theEuropean one.The results show that subjects not considered as Europeans serve as markers of themulticultural present of the space. Thus, intercultural dialogue seems to consolidate differencesbetween European and Other—the‘We’ and ‘Them’ in the dialogue—rather than, as in line withits purpose, bringing subjects together.

 • 175.
  Amanze, Collins Nwakanma
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Eriksson, Emma
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Regional Cooperation for Strategic Sustainable Development: A case study of Blekinge2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  For sustainable development of Blekinge to be carved out in a strategic manner,steps taken need to be coordinated in the right direction(i.e. towards meeting basic principles of socio-ecological sustainability).One part of this project looks into the various steps that could be taken to reach sustainability at a principle level.The other part looks at the importance of mutual cooperation among various stakeholders within the region.We look at current steps been taken and the potential for cooperation in the region. Our study reveals that many opportunities exist, both for strategic steps towards sustainability and for ways Blekinge organizations could cooperate to achieve them.We found that opportunities exist in the areas of renewable energy, energy efficiency,transportation and regional cooperation.In particular,this study identified significant opportunities to expand networks of cooperation in Blekinge.For instance, expansion of advocacy groups, expansion of railway and cooperation for alternative fuels among organizations and municipalities are all opportunities.

 • 176.
  Amars, Latif
  et al.
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Tema Environmental Change. Linköping University, Department of Thematic Studies, Centre for Climate Science and Policy Research. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Independent Climate Researcher, Dar es Salaam, Tanzania.
  Mathias, Fridahl
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Tema Environmental Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Thematic Studies, Centre for Climate Science and Policy Research.
  Hagemann, Markus
  NewClimate Institute, Germany.
  Röser, Frauke
  NewClimate Institute, Germany.
  Linnér, Björn-Ola
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Tema Environmental Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Thematic Studies, Centre for Climate Science and Policy Research.
  The transformational potential of Nationally Appropriate Mitigation Actions in Tanzania: assessing the concept’s cultural legitimacy among stakeholders in the solar energy sector2016In: Local Environment: the International Journal of Justice and Sustainability, ISSN 1354-9839, E-ISSN 1469-6711, Vol. 22, no 1, p. 86-105Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  While energy-sector emissions remain the biggest source of climate change, many least-developed countries still invest in fossil-fuel development paths. These countries generally have high levels of fossil fuel technology lock-in and low capacities to change, making the shift to sustainable energy difficult. Tanzania, a telling example, is projected to triple fossil-fuel power production in the next decade. This article assesses the potential to use internationally supported Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs) to develop solar energy in Tanzania and contribute to transformational change of the electricity supply system. By assessing the cultural legitimacy of NAMAs among key stakeholders in the solar energy sector, we analyse the conditions for successful uptake of the concept in (1) national political thought and institutional frameworks and (2) the solar energy niche. Interview data are analysed from a multi-level perspective on transition, focusing on its cultural dimension. Several framings undermining legitimacy are articulated, such as attaching low-actor credibility to responsible agencies and the concept’s poor fit with political priorities. Actors that discern opportunities for NAMAs could, however, draw on a framing of high commensurability between experienced social needs and opportunities to use NAMAs to address them through climate compatible development. This legitimises NAMAs and could challenge opposing framings.

 • 177.
  Amashukeli, Tamar
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Social Sciences.
  The Russian Media and Russia's Military Intervention in Georgia in 20082011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 40 credits / 60 HE creditsStudent thesis
 • 178.
  Ambell, Christine
  et al.
  KTH, School of Industrial Engineering and Management (ITM), Industrial Ecology.
  Xu, Yixuan
  KTH, School of Industrial Engineering and Management (ITM), Industrial Ecology.
  Waste of Opportunities - A Holistic Study of the Current Situation of Municipal Waste Management in Shandong Province, China2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  China’s growth and development have opened the door to a new world. Shandong province’s 90 million inhabitants are entering into a consumption society and the waste stream from households, restaurants and commercials has become a challenge. So far, the waste has mostly been burned in backyards, thrown into rivers, put on open dumps or taken to landfills. The environmental consequence is strong. This study was carried out in Shandong province and presents the current situation of the municipal waste management. The result of the study is organised into social, economical, technical and environmental parameters. It mostly covers the years 2006 to 2010. In the discussion, the strength, weakness, opportunities, and threats to the management are analysed, which gives an overview of the complex situation.

  The final conclusion is that there are a lot of opportunities in developing municipal solid waste management in Shandong province since the work and planning is new and economy is good. Threats are for example a larger waste stream. The municipal waste management has some strengths, such as a lot of projects going on, but also a lot of weakness for instance implementation of the regulations and laws.

 • 179. Ambrosio, Fabrisia
  et al.
  Kadi, Fawzi
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Sweden.
  Lexell, Jan
  Fitzgerald, G. Kelley
  Boninger, Michael L.
  Huard, Johnny
  The effect of muscle loading on skeletal muscle regenerative potential: an update of current research findings relating to aging and neuromuscular pathology2009In: American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation, ISSN 0894-9115, E-ISSN 1537-7385, Vol. 88, no 2, p. 145-155Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Skeletal muscle is a dynamic tissue with a remarkable ability to continuously respond to environmental stimuli. Among its adaptive responses is the widely investigated ability of skeletal muscle to regenerate after loading or injury or both. Although significant basic science efforts have been dedicated to better understand the underlying mechanism controlling skeletal muscle regeneration, there has been relatively little impact in the clinical approaches used to treat skeletal muscle injuries and wasting. The purpose of this review article is to provide an overview of the basic biology of satellite cell function in response to muscle loading and to relate these findings in the context of aging and neuromuscular pathology for the rehabilitation medicine specialist.

 • 180.
  Amer, Ramses
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Political Science.
  The United Nations' Reaction to Foreign Military Interventions: A Comparative Case Study Analysis2007Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to analyse how the United Nations has reacted to foreign military interventions and which factors can help explain the reactions. In order to carry out the investigation the term foreign military intervention is defined, criteria for the selection of cases are formulated, and cases selected. This is followed by an examination of the United Nations’ reactions to the selected cases through the Security Council’s and the General Assembly’s responses to the interventions. The next step of the analysis is the formulation of a Hypothesis. This is done from a legal and normative approach to explaining the United Nations’ reactions. The Hypothesis is operationalised and tested through the formulation of two specifications. The two specifications are analysed in the context of the United Nation’s reactions to the selected cases. Based on this analysis the validity of the hypothesis is assessed.

 • 181.
  Amer, Ramses
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Peace and Conflict Research.
  Eliasson, Margareta
  Fox, Mary-Jane
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Peace and Conflict Research.
  Hansson, Ulf
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Peace and Conflict Research.
  Jakobsson, Ann-Sofi
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Peace and Conflict Research.
  Nordquist, Kjell-Åke
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Peace and Conflict Research.
  Ohlson, Thomas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Peace and Conflict Research.
  Schnell, Anna
  Sollenberg, Margareta
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Peace and Conflict Research.
  Wallensteen, Peter
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Peace and Conflict Research.
  Åsberg, Carl Johan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Peace and Conflict Research.
  States in Armed Conflict 19951996Report (Other academic)
 • 182.
  Amer, Ramses
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Peace and Conflict Research.
  Heldt, Birger
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Peace and Conflict Research.
  Jakobsson, Ann-Sofi
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Peace and Conflict Research.
  Nordquist, Kjell-Åke
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Peace and Conflict Research.
  Ohlson, Thomas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Peace and Conflict Research.
  Schnell, Anna
  Sollenberg, Margareta
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Peace and Conflict Research.
  Wallensteen, Peter
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Peace and Conflict Research.
  Åsberg, Carl Johan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Peace and Conflict Research.
  States in Armed Conflict 19941995Report (Other academic)
 • 183.
  Amer, Ramses
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Peace and Conflict Research.
  Heldt, Birger
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Peace and Conflict Research.
  Jakobsson, Ann-Sofi
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Peace and Conflict Research.
  Sollenberg, Margareta
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Peace and Conflict Research.
  Wallensteen, Peter
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Peace and Conflict Research.
  Åsberg, Carl Johan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Peace and Conflict Research.
  States in Armed Conflict 19961997Report (Other academic)
 • 184.
  Amer, Ramses
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Peace and Conflict Research. Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of East European Studies.
  Heldt, Birger
  Landgren, Signe
  Magnusson, Kjell
  Melander, Erik
  Nordquist, Kjell-Åke
  Ohlson, Thomas
  Wallensteen, Peter.
  Major Armed Conflicts1993In: SIPRI Yearbook 1993: World Armaments and Disarament, Oxford University Press: Oxford , 1993Chapter in book (Other academic)
 • 185.
  Amer, Ramses
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Peace and Conflict Research.
  Jakobsson, Ann-Sofi
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Peace and Conflict Research.
  Jato, Andrés
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Peace and Conflict Research.
  Sollenberg, Margareta
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Peace and Conflict Research.
  Wallensteen, Peter
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Peace and Conflict Research.
  Åsberg, Carl Johan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Peace and Conflict Research.
  States in Armed Conflict 19971998Report (Other academic)
 • 186.
  Ameur, Safia
  Linköping University, Department of Computer and Information Science.
  Picturing Words and Spelling out Pictures Semantic, phonological and spatial aspects of working memory capacity and processing and their implication for information layout2004Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  This study investigates verbal and visuospatial memory strategies used by individuals with perceptual or cognitive disabilities. The groups concentrated on in this study are deaf individuals who are native sign language users and individuals with dyslexia.

  The study comprises an experiment and an in-depth study in which a pre-test and a questionnaire were used. Nine deaf signers, two persons with dyslexia and 12 persons without any perceptual or cognitive constraints participated. Of these 23 persons, seven were selected to take part in the in-depth study.

  The results indicate individual differences in working memory capacity among the subjects and differences in performance and processing between native sign language users and hearing individuals. Further, all of the participants were using a number of different strategies and shifting between strategies in the experiment. The results demonstrate that the amount of information individuals are able to hold activated in working memory is dependent on a range of factors, both internal factors specific to the individual and external factors relating to how information is presented. Guidelines for information presentation to limit working memory demands based on the findings are suggested.

 • 187.
  Amid, Shanis
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  Myten om nudlarna: Hur ser bilden av studenten ut?2007Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 20 points / 30 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  This study is based on interviews with six students from Stockholm that have shared their feelings/opinions about how they experience their identity as a student. The aim of this master’s thesis is to examine how the identity of students is constructed but also how the post modern society affects the life that the students are living. With a higher demand on education and responsibility of making the right decisions, the student’s main concern is not only her studies, but also the goal to succeed in her life. The result points out that the environment which the student lives in has an influence on how the identity develops. The identity has nothing to do with the actually fact that the student studies, but with how the student acts outside the university.

 • 188.
  Amid, Shanis
  et al.
  Linköping University, Department of Thematic Studies.
  Hinz, Monica
  Linköping University, Department of Thematic Studies.
  Pfeiffer, Pontus
  Linköping University, Department of Thematic Studies.
  Zekaj, Arsim
  Linköping University, Department of Thematic Studies.
  Möten mellan olika kulturer2005Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]

  I gruppen möten mellan olika kulturer kommer vi bland annat lyfta fram möten som en invandrare ställs inför när han/hon integreras i det svenska samhället. Dessa möten innebär eventuella möjligheter eller begränsningar till integration. Vi kommer dessutom att diskutera hur en nyanländ människa påverkas av den nya kulturen samt hur individen bevarar sitt kulturella arv. Vi har studerat dessa möten i fyra fallstudier med inriktning på; en mångkulturell svensk gymnasieskola, kulturarv, sexuell läggning och slutligen bostadsförhållanden. I den mångkulturella skolan ligger tyngdpunkten på att studerahur olika etniska grupper samspelar och behandlar varandra. I delen som behandlar kulturarvets betydelse för individen, kommer det att diskuteras om hur olika generationer påverkas i mötet med den nya kulturen. Fokus kommer även att vara på relationerna inom den egna kulturen. I vår antologi kommer det även att diskuteras huruvida homosexualiteten påverkar invandrarens förutsättningar till integration. I den sista delen tas det upp hur äldre invandrarkvinnor upplever integration i en multietnisk stadsdel. Tyngdpunkten i denna antologidel handlar om kvinnornas åsikter, erfarenheter och uppfattning om situationen.

 • 189.
  Amir, Alia
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Culture. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  The language-policing practices constituting the emerging micro-level language policy-in-process in the EFL classroom: The example from a Swedish EFL classroom2012Conference paper (Other academic)
 • 190.
  Amir, Alia
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Culture. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Tracing micro-level language-policy in foreign language classrooms: a case study of English as a foreign language (EFL) in Sweden2012Conference paper (Other academic)
 • 191.
  Amlaeva, Anzhelika
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Feyzioğlu, Saide Begüm
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  ElKambergy, Hadel Mohammed Iskander
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Sustainability Governance Initiatives in Universities as a Tool for Sustainability2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 HE creditsStudent thesis
 • 192.
  An, Jihyun
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Sustainable development, Environmental science and Engineering.
  Feminist Futures: Futures studies through the lens of feminist epistemologies2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study explores how futures studies could engage with critical feminist perspectives in an intrinsic manner and what feminist futures might mean. The study brings attention to the less discussed subject of epistemological basis in futures studies. Literature study and semi-structured interviews with practitioners and researchers working with feminist approaches in the fields related to futures development was deployed. I’ve analyzed Wendell Bell’s discussion on epistemological foundation of futures studies from feminist epistemological perspective, and have suggested the potential of feminist epistemology of situated knowledges and partial objectivity for futures studies. Based on the findings from the semi-structured interviews, an alternative feminist scenario set in Swedish society in the year of 2050 in the format of a fiction is presented with the aim to provide a detailed and situated narrative of political and daily lives in feminist futures. The feminist futures scenario should not be understood as the singular feminist future suggested for implementation. The intention is to demonstrate how the visionary dimensions of feminist studies could be articulated in various forms of futures studies, and to open up space for rich debates on envisioning feminist futures. 

 • 193.
  Anbratt, Sara
  KTH, School of Industrial Engineering and Management (ITM), Industrial Ecology (moved 20130630).
  Miljörevisionsmanual för byggprojekt2000Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The public awareness concerning environmental issues is increasing, which in turnleads to an increased pressure on the companies to carry out environmentalimprovements. Although there are laws that regulate the activity within the buildingindustry, there is still a need also for the public to make environmental demands, forchanges to take place. It is not enough for companies to fulfil the existingenvironmental regulations. New knowledge within the environmental area increases ina faster rate than any changes in the law. This can be applied to the future proprietorand the entrepreneur. In order for changes to take place and to get a prosperous result,the future proprietor has to make the proper environmental demands and also do thefollow up on the demands.In this paper the environmental work in the building industry have been investigated.Mainly concerning their environmental management system, environmental demands,value systems for tenders, the follow up on the environmental demands and also theexistence of any internal environmental glossary.The purpose with the investigation is to get a description of the environmental situationin the companies. And with this as a background come up with a manual forenvironmental audits. The manual for environmental audits is supposed to be used atenvironmental audits in construction projects, and in order to ask the proper questions,it is necessary to know how far the companies have come with their environmentalwork.By investigating whether the companies have an internal glossary for environmentalwords, and the possibility to get copies of them, have made it possible to put togetherthe different definitions of the environmental words. This in turn makes it possible tocome up with a common environmental glossary for the building industry in the nearfuture. Although this was the intention to do with this thesis there was not enough timeto finish it.To summarise what emerged from the investigation of the environmental situation onbuilding construction companies. Environmental management system, all of theinterviewed companies had a, or was about to bring about an environmentalmanagement system. Few of the companies where certified according to the ISO 14001standard. However a number of the companies have the intention to be certified withinthe near future. Reasons not to be certified, were that the companies regards it to beenough to work according to the ISO 14000 standard. There are so far noenvironmental demands including certification of environmental management systems.Such an environmental demand is difficult to make since there are so far only a fewcertified companies. Most of the companies show their environmental work publicly intheir annual report.What emerged regarding the environmental demands was that most of the companiesstated that they made environmental demands. A number of them take theenvironmental demands into consideration when valuing the tenders. A majorityMiljörevisionsmanual för byggprojekt Sara Anbratt6replied however that the prise still carries most weight when valuing the tenders.Generally speaking the big companies have come furthest, although there areexceptions, concerning incorporation of environmental aspects in tender value systems.The tender value systems are in other respects the area where most resources areneeded in the future. Many of the companies regard it difficult to follow up on theenvironmental demands, they say they haven’t got enough resources to do it. Most ofthe companies nevertheless state that they have some form of follow up. Some of themuses environmental audits and other companies have a final inspection. Some haveboth. Most of the companies that use environmental audits have not yet done it in anylarger extent. There are also en differences between large and small projects. Thefollow up seems to be better in the larger projects. To apply sanctions when theenvironmental demands are not fulfilled seems to be difficult since only half of themhave some form of sanctions, and few of them have applied the sanctions at any time.The investigation of the environmental situation in the companies was necessary inorder to come up with the manual for environmental audits for construction projects.The manual consists of two parts, where the first part contains instructions of how toperform the actual audit. It also contains instructions of how to prepare for the auditand what to do after the visit to the construction plant. The second part consists of thequestions to ask on the actual audit. The questions are arranged in to 13 areas:

  • The construction plant• Building materials• Machines and vehicles

  • Transportation

  • Emissions into air, noise and vibration

  • Chemical products

  • Waste• Water

  • Emergency

  • Personnel

  • Report

  • Supplier

  • Sub-supplier

 • 194.
  Ancillotti, Mirko
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences, Centre for Research Ethics and Bioethics.
  Rerimassie, Virgil
  Seitz, Stefanie B.
  Steurer, Walburg
  An Update of Public Perceptions of Synthetic Biology: Still Undecided?2016In: NanoEthics, ISSN 1871-4757, E-ISSN 1871-4765, Vol. 10, no 3, p. 309-325Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The discourse on the fundamental issues raised by synthetic biology, such as biosafety and biosecurity, intellectual property, environmental consequences and ethical and societal implications, is still open and controversial. This, coupled with the potential and risks the field holds, makes it one of the hottest topics in technology assessment today. How a new (bio)technology is perceived by the public influences the manner in which its products and applications will be received. Therefore, it is important to learn how people perceive synthetic biology. This work gathers, integrates and discusses the results of three studies of public perceptions of synthetic biology: (1) an analysis of existing research on how media portray synthetic biology across 13 European countries and in the USA, (2) the Meeting of Young Minds, a public debate between prospective politicians and synthetic biologists in the Netherlands and (3) the experiences of citizen panels and focus groups in Austria, the UK and the USA. The results show that the media are generally positive in their reports on synthetic biology, rather unbalanced in their view of potential benefits (emphasized) and risks (downplayed), and also heavily influenced by the sources of the stories, namely scientists and stakeholders. Among the prospective Dutch politicians, there were positive expectations as well as very negative ones. Some of these positions are also shared by participants in public dialogue experiments, such as not only the demand for information, transparency and regulation but also a sense of resignation and ineluctability of scientific and technological progress.

 • 195.
  Ander, Birgitta
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue).
  Abrahamsson, Agneta
  Kristianstad University, Kristianstad, Sweden.
  Bergnehr, Disa
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue).
  'It is ok to be drunk, but not too drunk': party socialising, drinking ideals, and learning trajectories in Swedish adolescent discourse on alcohol use2017In: Journal of Youth Studies, ISSN 1367-6261, E-ISSN 1469-9680, Vol. 20, no 7, p. 841-854Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study explores adolescent reasoning behind the use of alcohol at different types of parties, often house parties, and about the strategies to achieve maturity and prevent losing control. The data consist of semi-structured interviews with 23 adolescents aged 16–18 years (16 males and seven females). The interview transcripts were analysed using an inductive, thematic approach. All informants had personal experience with drinking at parties in different social settings. Our results suggest that the process of learning how to drink, often through failure in terms of being intoxicated, is important for adolescents’ who strive to control their alcohol intake resulted in a good time and a break from everyday life. Furthermore, the results indicate that different social settings and party types engender different drinking patterns. Maturity and controlled conduct come across as desired ideals that provide a person with symbolic capital and thus, social status.

  The full text will be freely available from 2018-08-07 06:00
 • 196.
  Anderberg, Stefan
  LUCSUS, Lund University Centre for Sustainability Studies, Lund University.
  Natural Resource Flows and Sustainability in Urban Areas2012In: Encyclopedia of Sustainability Science and Technology / [ed] Robert A. Meyers, New York: Springer, 2012, p. 6853-6864Chapter in book (Refereed)
 • 197.
  Anderberg, Stefan
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Environmental Technology and Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Western harbor in Malmö2015In: Review 11. Re-inventing planning: examples from the Profession, Rotterdam, Nederländerna: International Society of City and Regional Planners , 2015, Vol. 11, p. 210-227Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  For the last 15 years Västra hamnen (Western Harbor) in Malmö, and Hammarby Sjöstad in Stockholm have been the major flagships of Swedish international eco-city ambitions. These city development projects are presented both as leading examples of the conversion of former industrial harbor areas and of environmental adaptation of densely built urban environments. Western Harbor is a centrally located former shipyard area which, since the end of the 1990s, has developed into a mixed city area for housing, schools, offices, shops and other workplaces as well as for recreational areas with beaches, parks and yacht harbors. Since its first phase, part of a housing expo in 2001, it has attracted international interest for its dense architecture, bold energy goals based on varied local renewable energy production, household waste systems, green and blue structures, and dialogue processes. By 2031, when the area is completed, it is expected to be the home for 25,000 people and 25,000 workplaces. In 2014, there were 7,300 inhabitants and more than 12,000 work places in Western Harbor, already twice of the work force of the former shipyard at its height.

 • 198.
  Anderberg, Stefan
  et al.
  Lunds universitet.
  Bergbäck, Bo
  Kalmar högskola.
  Lohm, Ulrik
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Water and Environmental Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Accumulated environmental impact: The case of cadmium in Sweden1994In: Science of the Total Environment, ISSN 0048-9697, E-ISSN 1879-1026, Vol. 145, p. 13-28Article in journal (Refereed)
 • 199.
  Anderberg, Stefan
  et al.
  Lunds universitet.
  Bergbäck, Bo
  Tema V LIU.
  Lohm, Ulrik
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Water and Environmental Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Flow and distribution of chormium in the swedish environment: A new approach to studying environmental pollution1989In: Ambio, ISSN 0044-7447, E-ISSN 1654-7209, Vol. 18, p. 216-220Article in journal (Refereed)
 • 200.
  Anderberg, Stefan
  et al.
  Lunds Universitet.
  Bergbäck, Bo
  Tema V LIU.
  Lohm, Ulrik
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Water and Environmental Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Pattern of lead emissions in Sweden 1880-19801990Report (Other academic)
1234567 151 - 200 of 8385
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
v. 2.34-SNAPSHOT
|