Digitala Vetenskapliga Arkivet

Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 6838
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Aasa, Emma
  et al.
  Jönköping University, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap. Jönköpings University.
  Rosell, Michaela
  Jönköping University, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap. Jönköpings University.
  Den juridiska statusen för 3D-modeller som bygghandlingar2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Introduktion – Detta examensarbete inom Byggnadsteknik vid Jönköpings Tekniska högskola i samarbete med Tyréns Sverige AB undersöker problematiken med 3D-modeller (tredimensionell modell) som bygghandlingar ur ett juridiskt perspektiv och undersöker hur digitaliseringen påverkar aktörer inom konstruktion. Studiens mål är att undersöka ett relevant och intressant forskningsområde för att bidra till kunskapsutveckling och utveckling av nya teorier eller metoder inom området.

  Metod – Studien kommer att använda kvalitativ forskning som inkluderar primärdatainsamling genom intervjuer för att besvara frågeställningarna i rapporten. Författarna har valt denna metod för att uppnå en omfattande förståelse av respondenternas perspektiv och identifiera viktiga teman och mönster. Intervjuerna genomfördes med respondenter från olika delar av byggbranschen för att få en bredare bild av ämnet.

  Resultat – Studien visade att det fanns vissa juridiska hinder för användningen av 3D-modeller som ritningsunderlag. Dessa hinder kopplas till bristande kunskap och osäkerhet i hantering av modellerna. Detta inkluderar frågor om upphovsrätt, ansvar och bevisvärde. Det finns ett behov att uppdatera dagens regelverk för att lättare hantera digitala modeller.

  Analys – I analys av resultatet klargörs det att en branschstandard och tydligare riktlinjer skulle förebygga osäkerheterna och förebygga kunskapsluckor för användandet av BIM och 3D-modeller. En branschstandard hade kunnat leda till en säkrare övergång till en mer digitaliserad byggbransch. Det finns också ett behov av utbildning inom området för yrkesverksamma och beslutsfattande aktörer.

  Diskussion – Diskussionen fokuserar på möjliga lösningar på de identifierade problemen, så som utveckling av standarder och riktlinjer, utbildning och uppdatering av regelverk. Det finns också ett behov av att öka medvetenheten om de juridiska aspekterna av användningen av 3D-modeller inom byggbranschen då osäkerheten av den juridiska statusen är hög. Juridiskt sett går det att använda sig av 3D- modeller som kontraktshandling, men studien visar att oron för det juridiska är en anledning till den svaga implementeringen.

  Nyckelord – 3D-modell, 3D-projektering, BIM, Building Information Modeling,, bygghandling, kontraktsha juridik och upphovsrätt

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Abdallah, Muhammed
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Polisens metoder i kampen mot grov organiserad brottslighet – en rättsanalys2014Studentarbete övrigt, 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 3. Abdel-Fatah, Dana
  et al.
  Schödwell, Steffen
  Kiralj, Jana
  Assadorian, Alakyaz
  Tucker, Jason
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för globala politiska studier (GPS). Malmö universitet, Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM).
  Ajduković, Dean
  Kluge, Ulrike
  Qualitative Field Study of Host Community/Refugee from Syria Relations in Croatia, Germany, Jordan and Sweden: FOCUS Research Project Deliverable 4.22021Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The FOCUS project is undertaking a range of research and piloting tasks which aim to improve understanding of dynamic integration and to assist the implementation of effective practices. As part of this work a detailed programme of qualitative research has been undertaken in four countries. This report presents the country-specific findings of this research, which will be further consolidated in a cross-site analysis to be completed in the coming months. Focus group discussions (FGDs) were held with members of the receiving communities and with members of the arriving communities in a total of 10 site in four countries which have different experiences of migration from Syria in recent years (Sweden, Germany, Jordan, Croatia). 

 • 4.
  Abdi, Joseph
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Moms på elektroniska tjänster2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  EU beslutade 2002 om en särskild beskattningsanordning i syfte att undanröja konkurrenssnedvridningar vid försäljning av elektroniska tjänster. Frågetecken om var eller av vem som moms ska erläggas kan ibland uppstå. Förvaltningsrätten och regeringen har gjort olika bedömningar beträffande mervärdesskatteskyldighet för två svenska företag vars tjänster varit underkastade moms i andra länder. Medan förvaltningsrätten dömde företag A att betala mervärdeskatt befriade regeringen företag B från mervärdebeskattning.

  Syftet är att utreda hur skattskyldighet beträffande samma elektroniska tjänster kan uppkomma i olika medlemsländer samt om de som tillhandahåller dessa tjänster säljer till eller ifrån fasta etableringsställen eller om de är att betrakta som återförsäljare.

  Varför samma skattskyldighet uppkommer i olika medlemsländer kan delvis härledas till de avvikelser som finns mellan svensk rätt och EU-rätt beträffande innebörden av de olika begrepp som används för att beteckna momsredovisningsskyldiga. Det kan även bero på den vaga och vida definition som begreppet elektroniska tjänster innefattar samt de skillnader som finns mellan språkversionerna beträffande vad som ska anses omfattas.

  Tillhandahållare av elektroniska tjänster ska erlägga mervärdeskatt i det land där köparen har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller där det fasta etableringsstället finns till vilka tjänsterna tillhandahålls. Vid omsättning eller förvärv av tjänster är det den som agerar som faktisk säljare eller den kund som faktiskt förvärvar och konsumerar tjänsten som avgör var omsättningen anses belägen. Bedömningen ska fokusera på de huvudsakliga momenten för tjänsten ifråga.

  Tillhandahållare av elektroniska tjänster är inte att betrakta som återförsäljare eftersom de inte uppfyller de kriterier som finns uppställda för begreppet återförsäljare. Därmed kan en analogi inte göras gällande.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Abdi, Samira
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Mot en hållbar bostadsframtid: En studie av Stockholms stads arbete med klimatanpassning inom bostadsplanering2024Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Klimatförändringar och de ökade globala utmaningar utgör ett av de största samhällsproblemen idag. Stockholms stad ställs inför en verklighet där extremväder blir allt vanligare. Syftet med denna studie var att undersöka Stockholms stads åtgärder mot klimatförändringar och dess konsekvenser såsom skyfall, översvämningar och värmeböljor, samt deras effekter i relation till bostadsplaneringen. Detta utifrån frågeställningarna: 1. Hur arbetar Stockholms stad med bostadsplanering i en allt mer osäker klimatframtid? och 2. Vilka utmaningar och brister står Stockholms stad inför när det gäller att integrera resiliens i bostadsplaneringen och hantera klimatrelaterade risker? Studien använder sig av metoden innehållsanalys för att analysera fem av kommunens policydokument och dess strategier för resiliens och integrering av dessa i planeringen för bostäder. Det teoretiska ramverket utgår från governanceteorin och spårbundenhet. Resultatet visade på en medvetenhet om vikten av klimatanpassning och behovet av åtgärder, men trots detta saknas det en tydlig klimatanpassning i relation till bostadsplaneringen. 

 • 6.
  Abdulkareem, Aya
  Enskilda Högskolan Stockholm, Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati.
  FN:s roll i Palestina: En analys av självbestämmande i Gaza och Västbanken efter Oslo-avtalet2024Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker FN:s roll och antagna resolutioners påverkan på det palestinska folkets rätt till självbestämmande i Gaza och Västbanken efter Oslo-avtalen 1993. Genom att granska FN:s deltagande i fredsprocessen och dess politiska ställningstaganden i regionen, syftar studien till att ge insikter om FN:s förmåga att påverka självbestämmandet för det palestinska folket. Studien använde kvalitativ textanalys och realistisk teori för att utvärdera FN:s agerande och resolutioners effektivitet. Resultaten visade att trots FN:s resolutioner och engagemang har implementeringen av palestiniernas rätt till självbestämmande varit bristfällig och ineffektiv. Bristen på en effektiv mekanism inom FN för att genomdriva resolutioner och säkerställa efterlevnad av internationell lag har begränsat organisationens förmåga att lösa konflikten och skydda de drabbade. Genom att tillämpa realistisk teori visar studien att stater prioriterar sin överlevnad över moraliska principer och att FN strävar efter fred genom förhandlingar och konfliktlösning för att säkra ordning och säkerhet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Abdulla, Sara
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Frivillig Eller Påtvingad Boendesegregation?: En Kvalitativ studie om Ronna i Södertälje Kommun2024Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Boendesegregation är ett samhällsproblem i många städer, inklusive Södertälje. Denna studie fokuserar på Ronna, ett område med miljonprogramsbyggnader och hög invandrarbefolkning. Studien undersöker faktorerna bakom invandrares bosättningsval i Ronnas miljonprogramsbyggnader, för att kunna förstå om boendesegregationen i Ronna är frivillig eller påtvingad. Dessutom undersöker studien hur Södertälje kommun arbetar med att minska boendesegregationen. Studien bygger på en kvalitativ forskningsdesign, semi-strukturerade intervjuer har genomförts med fyra boende från Ronna och tre tjänstemän från kommunen. Studien använder William Clarks teori om etniska preferenser vid bostadsval samt Thomas Schelling-modellen om betydelsen av individuella preferenser i skapandet av boendesegregationen. Resultaten visar att invandrare i Ronna upplever sitt boende som påtvingat på grund av ekonomiska faktorer, bostads- och arbetsmarknad, samt hur kommunen arbetar med stadsplanering och sociala åtgärder. Slutsatserna betonar vikten av att förbättra integration och livskvalitet i Ronna genom fler strategiska åtgärder såsom skapandet av blandade bostäder samt främjandet av välavlönade jobbmöjligheter. Studien har, med sitt kvalitativa tillvägagångssätt, bidragit till den existerande forskningen med insikter om faktorer som påverkar invandrares bosättningsval samt med insikter om kommunens strategier mot boendesegregationen. Dessa insikter är värdefulla för beslutsfattare som vill skapa inkluderande samhällen, samt för andra kommuner och länder med liknande integrationsutmaningar. 

 • 8.
  Abed Ali, Haider
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Beskattning av utländska delägare i svenska handelsbolag: Särskilt vad gäller fastighetsavyttringar2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  A research about the taxation of foreign partners in Swedish partnerships. Specifically regarding real estate.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Abid Al Shaybany, Farah
  Enskilda Högskolan Stockholm, Högskolan för mänskliga rättigheter och demokrati, Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati.
  Responsibility to Protect: En studie om hur R2P och problematiken med implementeringen av den principen2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study is about the principle “Responsibility to Protect” and its implementation in several countries. The purpose of this study is to examine why the implementation of “Responsibility to Protect” has been used differently in similar situations. To limit my study I have chosen to examine two countries that have two different results on similar issues. I have chosen to study the conflict/civil war in Libya and Syria. The reason why I have chosen these countries is because these conflicts have similar causes and similar history, but how the international community responded differently and has argued various. This study will also highlight and observe the difficulties that the principle faces. For example the veto right in the united nation security council, and also the principle of sovereignty. At the end of this study I discuss the principle in general, what I think about it and how the principle “Responsibility to Protect” can be improved itself and develop to be more powerful and fulfill its purpose, to Protect civilians from genocide, crime against humanity and towards war crime.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  C-uppsats
 • 10.
  Abraham, Jonatan
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö.
  Ceccato, Vania
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  Crime and safety in rural areas: A systematic review of the English-language literature 1980-20202022Ingår i: Journal of Rural Studies, ISSN 0743-0167, E-ISSN 1873-1392, Vol. 94, s. 250-273Artikel, forskningsöversikt (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article explores the nature and frequency of crimes and people's safety perceptions in rural areas using a systematic review of the literature. It explores four decades of English-language publications on crime and safety in rural areas from several major databases; mainly Scopus, JSTOR and ScienceDirect. The number of retrieved documents was 840, of which 410 were selected for in-depth analysis and their topics later categorized by theme. We found that rural crime research took off after the mid-1980s and experienced an increase during the 2010s. Despite the domination by North American, British and Australian scholarship, studies from other parts of the world (including the Global South) are increasingly being published as well. Publications on rural crime patterns (e.g., farm crime) compose over one-fifth of the reviewed literature. This together with rural policing/criminal justice and violence constitute the three largest themes in rural criminology research. With ever-increasing links between the local and the global, this review article advocates for tailored multilevel responses to rural crimes that, more than ever, are generated by processes far beyond their localities.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Abrahamsson, Elvira
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle.
  Skuldsaneringslagen: Möjligheterna till skuldsanering en andra gång2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats har belyst skuldsaneringslagen och specifikt möjligheten att bli beviljad skuldsanering en andra gång. Uppsatsen förklarar äldre lagstiftning och därefter nuvarande lag för att undersöka hur denna möjlighet har sett ut historiskt, hur det ser ut i dag och anledningen till förändringarna. Huvudregeln vad gäller skuldsanering har alltid varit att detta är något en gäldenär endast kan bli beviljad en gång under sin livstid men det finns vissa undantag som öppnar upp för att bli beviljad en andra gång. Dessa undantag har förändrats i takt med ändringarna i skuldsaneringslagen. Trots ett inte lika strikt förhållningssätt till detta idag är möjligheterna fortsatt begränsade, både för de gäldenärer som tidigare har fullgjort en skuldsanering och för de gäldenärerna som fått sin skuldsanering upphävd. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Abrahamsson, Viktoria
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Carlstedt, Belinda
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Våld och personer med funktionsnedsättning: En studie om våldets innebörder beroende på inblandade aktörer, inom grupp- och serviceboenden2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Genom semistrukturerade intervjuer med tre kvinnor arbetande som vårdpersonal på grupp- eller serviceboende för personer med funktionsnedsättning, undersöks utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv dessas föreställningar kring våld kopplat till personer med funktionsnedsättning. Studien synliggör hur inblandade aktörers roller kan associeras med föreställningar som uttrycks kring ämnet samt till vad som ses som ”lämpligt” agerande. Det framkom att rollen hos den aktör som utförde en potentiellt våldsam handling var avgörande för hur händelsen betraktades samt hur detta tänktes hanteras. Aktörernas kön uttrycks ej inverka, dock fanns indikationer på vissa tänkta skillnader. Då intervjupersonerna resonerar kring ”lämpligt agerande” förhöll de sig dels till plikter men även en känsla av ”rätt” enligt vad vi tolkar som konsekvensetiskt/utilitaristiskt perspektiv. Då en kollega var inblandad blev lojalitet märkbart relevant. Makt beaktas genomgående och komplexiteten i begreppet våld och hur det kan förstås olika beroende på kontext, inblandade aktörer och perspektiv diskuteras.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Acosta Romero, Yasmin
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Paragraph 6(4) of the Habitats Directive and the Precautionary Principle: The European Commission – Friend or foe?2020Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Adami, Rebecca
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för pedagogik och didaktik.
  Childism: how discrimination against children plays out in law2023Ingår i: The Conversation, E-ISSN 2431-2134Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 15.
  Adami, Rebecca
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för pedagogik och didaktik.
  Childism: On adult resistance against children's rights2023Ingår i: The Rights of the Child: Legal, Political and Ethical Challenges / [ed] Rebecca Adami; Anna Kaldal; Margareta Aspán, Brill Nijhoff, 2023, s. 127-147Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The concept of childism is, in this chapter, used primarily as a theoretical approach to analyse adult resistance against the realisation of children’s rights. Childism can help us to understand children’s exposure to negative prejudices, attitudes and discriminatory structures in society. This chapter argues, that in order to address discrimination against children on a systemic level, a critical approach in child rights studies on negative beliefs against children is needed to illuminate prejudice ingrained in the ways in which policies and laws are formulated on a structural level. By studying discourses that lead to abuse of children we may better understand underlying reasons to the challenges facing a respect for children’s rights internationally. Reasons and arguments given for why children are denied basic rights and freedoms can be systematically examined over time by addressing how adult’s prejudice about children lead to age-based discrimination against children. These intersectional understandings of subordination may inform affirmative policy needed for realising the rights of the child. The chapter calls for further empirical studies that interrelate violations of children’s rights with different overlapping forms of prejudice and discrimination against children.

 • 16.
  Adami, Rebecca
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för pedagogik och didaktik.
  Preface – Contrasting Perspectives on Child Rights2023Ingår i: The Rights of the Child: Legal, Political and Ethical Challenges / [ed] Rebecca Adami; Anna Kaldal; Margareta Aspán, Brill Nijhoff, 2023Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 17.
  Adami, Rebecca
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för pedagogik och didaktik.
  Kaldal, Anna
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Aspán, Margareta
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  The Rights of the Child: Legal, Political and Ethical Challenges2023Bok (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  How can human rights for children born outside their national jurisdiction with parents deemed as terrorists be safeguarded? In what ways do children risk being discriminated in their welfare rights in Sweden when treated as invisible part of a family? How can we do research on children’s rights in not just ethically sensitive ways but also with respect for children as rights subjects? And what could be a theory on social justice for children? These are questions discussed in studies from different disciplines concerning children’s international human rights, with a special focus on the realization of the CRC in Sweden.

 • 18.
  Adams, Edward S.
  et al.
  University of Minnesota Law School.
  Spaak, Torben
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Fuzzifying the Natural Law–Legal Positivist Debate1995Ingår i: Buffalo Law Review, ISSN 0023-9356, Vol. 43, nr 1, s. 85-119Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 19.
  Adborn, Daniel
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Flyr folk fastighetsskatten?: en kvantitativ undersökning kring fastighetsskattens påverkan på flyttmönster2024Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  År 2008 förändrades den statliga fastighetsskatten i Sverige till att bli en kommunalfastighetsavgift med max-belopp. En orsak till förändringen var intresseorganisationerspolitiska påtryckningar som fortfarande hävdar att skatten drev människor från sitt hem. Detta positiva samband har amerikansk forskning påvisat mellan fastighetsskatt och flyttmönster. Denna uppsats undersöker detta samband ur en svensk kontext. Med hjälp av kvantitativ analys av sekundärdata från SBC mellan åren 2000-2018 besvaras två frågeställningar: finns det ett samband mellan fastighetsskatt och flyttmönster samt hur påverkades detta av reformeringen av fastighetsskatten 2008. Resultatet av analysen visar att fastighetsskatten har en påverkan på flyttmönster, särskilt innan skatten ändrades, men att sambandet efter reformen är ytterst litet. En slutsats blir därför att fastighetsskatt kan användas som ett verktyg för att påverka mobiliteten. Höjd skatt skulle därmed kunna uppmuntra generationsväxling i småhusägande eller användas för att styra eller begränsa stadens fysiska utbredning (urban sprawl).

 • 20.
  Adelsson, Rodi
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Prisalgoritmer – ett instrument för konkurrensbegränsande samverkan: En studie om hur användningen av algoritmer påverkar förståelsen för olika samverkansformer och tillämpningen av artikel 101(1) FEUF.2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Adestam, Johan
  Lunds universitet.
  Normteori som instrument för rättsdogmatisk analys2013Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 22.
  Adestam, Johan
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Nerep, Erik
  Lunds universitet.
  Samuelsson, Per
  Lunds universitet.
  Lexinokommentaren till Aktiebolagslag (2005:551)2019Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 23.
  Adler, Anne-Kathrin
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi och design, Ekonomihögskolan, ELNU.
  Google AdWords - Infringing or Liberalizing Trade?: A Comparative Analysis of Treatment of Google AdWords under U.S. and EU Trademark Law2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Since Google as the world's largest and most popular search engine encourages Internet users to browse their search results, it is naturally functioning as an advertising vehicle and has turned into the most profitable Internet company in world's history. Google's success, however, has been subject to strong criticism as one of the main concerns is linked to Google AdWords, which reveal keyword-triggered advertisements as well as sponsored links besides unsponsored search results. Courts both in Europe and the United States under different trademark legislation felt forced to address the collision of pre-Internet trademark infringement doctrines with modern technology. 

  As Google AdWords have changed the way consumers observe Internet advertisements and search engines, the boundaries of trademark law have continuously been pushed forward. This development, thus, raises the question of whether Google AdWords by now are considered to function as trade liberalizer or trade infringer under two different trademark jurisdictions. 

  What is certain as of now is, that if the current circumstances are to change, courts cannot solely rely on old doctrines to adapt to new situations. Instead, new rules should not be subject to isolated court proceedings by individual instances regarded that jurisdictions of courts are limited by territorial boundaries and Google AdWords have evolved as an element of borderless online sphere. Taking these new challenges into account, this paper argues that addressing trademark issues originated by AdWords will demand an international consideration and coordinated efforts between the EU and the United States to bring forward an international solution. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Google AdWords - Infringing or Liberalizing Trade?
 • 24. Adlercreutz, Thomas
  Förändring av byggnaders utseende: kan man lita på domstolarna?1995Ingår i: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, nr 1-2, s. 110-113Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Hur avgör Regeringsrätten, vår högsta förvaltningsdomstol, i oli­ka tvistefrågor om vad som är till­låtet eller inte tillåtet på en bygg­nad? - Domarna ger ett intryck av att domstolen är benägen att ta stor hänsyn till bevarandevärden som kommit till uttryck i förväg, t ex i en riksintressebeskrivning, i en kommunal inventering eller översiktsplan, skriver Thomas Adlercreutz i sin granskning av några Regeringsrättsdomar. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 25. Adlercreutz, Thomas
  Starkare regler behövs1993Ingår i: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, nr 1, s. 72-73Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Trots mot domstolsbeslut i en rad kyrkoärenden har föranlett Riksantikvarieämbetet att göra regeringen uppmärksam på uppenbara brister i lagstiftningen. Starkare regler behövs för att markera att även församlingarnas verksamhet står under lagarna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 26. Adlercreutz, Tomas
  Statistik över utförselärenden: notiser1991Ingår i: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, Vol. [16], nr 2, s. 62-62Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 27.
  Adolfsson, Caroline
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Eriksson, Jenny
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Omplaceringsskyldigheten: Vid uppsägning av personliga skäl relaterat till sjukdom2015Studentarbete andra termin, 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Adolfsson Sjökvist, Simon
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Mellanmannens skadeståndsansvar i samband med strandade företagsförvärv2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  A company acquisition is a complicated and long process. The road to the final purchase agreement is lined with several contacts between the parties. By that, the parties may incur costs in order to acquire the company. Typically, negotiations are conducted with involvement of intermediaries, acting on behalf of the selling or the buying party. If the acquisition is aborted and the final purchase agreement fails to materialize, it is conceivable that the denied party wants compensation for its expenses in association with the negotiations. Then they can claim damages under culpa in contrahendo, negligence of contract conclusion. The intermediaries who negotiate for a principal may be subject to the above tort claims if certain subjective and objective condition exists.

 • 29.
  Adrup, Alexander
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Kampen mellan det fria ordet och Guds ord: En konstitutionell analys av fenomenet bränning av helig skrift ur ett yttrandefrihetsrättsligt perspektiv2024Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Kampen mellan det fria ordet och Guds ord
 • 30.
  af Klercker, Oscar
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  I gränslandet mellan brottsbalken kapitel 4 och 5.: Om olaga integritetsintrång och förtal i dess tillämpning på spridandet av hämndporr.2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sedan internets och sociala mediers framväxt under de senaste dryga tjugo åren har regleringen om skyddet för den personliga integriteten ställts inför viktiga nya utmaningar. Särskilt gäller detta vid spridning av integritetskränkande uppgifter, något som till stor del underlättas av dagens teknologi. Begreppet personlig integritet har i lagstiftningssammanhang definierats som ”den sfär som omger alla människor och inom vilken han eller hon bör kunna vara fredad och där intrång bör kunna avvisas”, och särskilt integritetskränkande har generellt sett ingrepp som rör en persons sexuella förhållanden ansetts. Spridandet av bilder och filmer av sexuell natur där den porträtterades samtycke till spridandet saknas brukar benämnas hämndporr.

  Den svenska regleringen av spridandet av hämndporr har sedan avgörandet NJA 1992 s. 594 framför allt bedömts falla in under förtalsbestämmelsen i 5 kap. 1 § brottsbalken (BrB). Enligt bestämmelsen ska den uppgift som lämnats ha varit ägnad att utsätta den enskilde för andras missaktning. Att förtal regleras i brottsbalkens femte kapitel innebär att det utgör ett ärekränkningsbrott och att det intresse som bestämmelsen härmed har att skydda är en persons ära och heder. Det vill säga anseendet i förhållande till andra människor. I avgörandet hade en inspelad samlagsfilm spridits till ett antal personer och handlandet ansågs utsätta den porträtterade för dessas missaktning då uppfattningen kunde ges att denne inte haft något emot att filmen visades för andra. Denna praxisutveckling har å ena sidan ansetts behövlig för att undvika otillfredsställande resultat i rättstillämpningen där tydliga hål blottas i integritetsinskyddet men har också starkt kritiserats för att ha tillämpat förtalsbestämmelsen på ett oriktig och konstlat sätt. Trots otillfredsställda röster om ett bristfälligt integritetsskydd kan avgörandet ändå påstås ha bidragit till ett släckande av bränder på hämndporrens tidigare oreglerade område.

  Den 1 januari 2018 infördes den nya bestämmelsen olaga integritetsintrång i 4 kap. 6c § BrB. Bestämmelsens övergripande syfte är att skapa en tydlig och enhetlig kriminalisering av större spridningar av integritetskänsliga uppgifter och därigenom stärka skyddet för den personliga integriteten i detta avseende. I punktform radar den nya bestämmelsen upp vilka typer av uppgifter som den enskilde bör skyddas från att få spridda. I den inledande av dessa upptas uppgifter om annans sexualliv och i den femte uppgifter som rör någons nakna kropp och lagstiftaren tycks med dessa punkter haft en tydlig avsikt att komma åt de allvarliga integritetsintrång som spridande av hämndporr kan innebära. Brottsbalkens fjärde kapitel, där detta straffbud fått husera, bygger på ett skyddsintresse som riktar sig mer direkt mot olika typer av ingrepp i den personliga integriteten; frihet och frid.

  Bestämmelsen om förtal och olaga integritetsintrång är därmed båda ute efter handlingar där någon typ av nedsättande eller kränkande uppgifter om en annan person olovligen delats vidare till en eller flera utomstående parter. Bestämmelserna, som i stor utsträckning utformats på likande sätt, har tillämpningsområden som i hög grad överlappar varandra och bör enligt förarbetena som utgångspunkt kunna dömas i konkurrens. Bestämmelserna har dock fått ta plats i olika kapitel i brottsbalken. Kapitel som, trots att de kan sägas vara närbesläktade, har skilda skyddsintressen. I någon mån kan en bestämmelses skyddsintresse anses utgöra dess existensberättigande och dess tolkning och tillämpning bör därför i någon mån alltid kunna härledas till detta.

  Det är med denna utveckling i ryggen som denna framställning ger sig ut för att granska vår svenska reglering kring spridandet av hämndporr och dess balansgång mellan brottsbalkens fjärde och femte kapitel.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 31.
  af Sandeberg, Helene
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  När får den skattskyldige vara tyst?: Om tidpunkten för passivitetsrättens inträdande i skatteförfarandet2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Examensuppsats
 • 32.
  Aftonfalk, Hanna
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Of course, but maybe: the absolute prohibition of refoulement and threats to national security and public safety: Legal and practical effects of undesirable but unreturnable refugees2022Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  States are routinely confronted with conflicting duties of maintaining full respect for human rights, on the one hand, and protecting national security and public safety, on the other. This is not least noticeable when States’ sovereignty and the right to control who enters and leaves their territories clash with the obligation to afford protection to refugees fleeing persecution. Some refugees are bound to be dangerous criminals, presenting a serious threat to national security and public safety in the host State. Refugee law prescribe that allegedly serious criminals must be excluded from refugee protection. However, the principle of non-refoulement, as developed and interpreted under international and regional human rights law, prohibits removal of persons if there is risk for torture or ill-treatment in the country of origin. This thesis explores the fact that a person can be considered fundamentally undeserving of protection under refugee law, while protected against removal under human rights law. Persons like this have fittingly been coined undesirable but unreturnable.      The relationship between the relevant provisions on refoulement and exclusion from refugee protection is examined and analyzed, followed by a recount of the effects that this clash of legal regimes and legitimate interests has on the individuals concerned, on the States, and on the integrity of refugee law. Possible solutions to adverse effects are identified and discussed, including the question of whether the principle of non-refoulement, as understood today, is viable in light of the challenges presented to national security and public safety. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Agemark, Sara
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Utvärdering av befolkningsprognoser - Studie över tio kommuner i Stockholms län mellan 2001-20102014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Agemark, Sara (2014). Utvärdering av befolkningsprognoser-Studie över tio kommuner i Stockholms län mellan 2001-2010

  Samhällsplanerarprogrammet, grundnivå

  Examensarbete 15 hp

  Handledare: Bo Malmberg

  Språk: Svenska

  Denna uppsats utvärderar tio befolkningsprognoser i Stockholms län, mellan 2001-2010, prognoserna har jämförts mot sitt verkliga utfall. Och undersöker sambandet mellan dödstal och eftergymnasial utbildning, i syfte att studera vilket samband som föreligger i de tio studerade kommunerna. Iljan Batljan (2007) belyser problematiken med underskattningar som förekommit bland de äldre i befolkningsprognoser, och differentierar dödlighet efter uppnådd utbildningsnivå. I utgångpunkt från denna doktorsavhandling, har sambandet studerats mellan eftergymnasial utbildning och dödlighet i de berörda kommunerna. Totalt sett överskattades totalprognoserna, i genomsnitt överskattades prognoserna med 2,27 % årligen. Tillförlitligheten varierade i de olika åldersklasserna, med bättre tillförlitlighet i åldersklassen 1-6 år (de första fem åren) jämfört med 0-åringarna och de allra äldsta. Efter multipel regressionsanalys visade det sig att det föreligger negativt samband mellan dödstal och eftergymnasial utbildningsnivå för Stockholms län och de kommuner som har studerats i denna uppsats. Eftergymnasial utbildningsnivå har stor effekt på dödligheten, och kan i framtiden vara något som behöver tas hänsyn till i befolkningsprognoser.

  Nyckelord: Befolkningsprognoser, demografi, kommunal planering, multipel regressionsanalys

  Ladda ner (pdf)
  sammanfattning
 • 34.
  Agius, Maria
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Dying a Thousand Deaths: Recurring Emergencies and Exceptional Measures in International Law2010Ingår i: Göttingen Journal of International Law, E-ISSN 1868-1581, Vol. 2, nr 1, s. 219-242Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Crises, while unforeseen and exceptional, appear with some regularity. Cri-sis management is not exceptional, but a recurring task. This paper studies the impact of international law on how international crises are handled and the room allowed for emergency measures within international legal dis-courses. It outlines the relationship between an extra-legal exceptionalist perspective, where law is considered an obstacle to emergency measures, and a more constitutionalist one, where exceptional measures are included within the legal paradigms. Examples are drawn from two contemporary crises: the global financial crisis, with particular reference to Iceland and the Icesave dispute, and the treatment of global epidemics and its effect on trade, with particular reference to the pandemic swine influenza A (H1N1). It is suggested that many factors seem to influence the choice of perspec-tive: inter alia previous deviations in similar situations and the institutional solidity of the legal environment of the rule in question. The role for inter-national law in crisis may increase through soft law guidance and persuasive advice from credible organisations that may assess the gravity of the situa-tion and suggest alternative courses of action within the ambit of law.

 • 35.
  Agius, Maria
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  The Invocation of Necessity in International Law2009Ingår i: Netherlands International Law Review, ISSN 0165-070X, E-ISSN 1741-6191, Vol. 56, nr 2, s. 95-135Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article studies the effects of invoking international necessity, to see whether it can be reconciled with an aspiring international rule of law. Any field of application in theory possible, the doctrine is here applied to uses of force, illustrated by humanitarian interventions, actions against international terrorism and the 2004 Construction of a Wall case. Relationships between circumstances precluding wrongfulness and the grounds for treaty termination is examined in light of international practice, studying necessity's impact on the stability of treaty regimes. The author concludes that international tribunals when applying necessity generally heed the rule of law, the stability of treaties and the elevation of overriding norms. Necessity, if successfully invoked, is not perceived to alter substantive obligations. It cannot create a right to assume would-be illegal behaviour. As a result, necessity need not threaten international legal regime building, but may serve as a safety valve, allowing states to remain faithful to general norms, from which they are allowed to deviate only temporarily. In this manner, necessity can even contribute to the rule of law, thanks to its limited scope, constitutionalising emergency powers and subordinating them to pacta sunt servanda.

 • 36.
  Agius, Maria
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Åberopande av nödläge inom folkrätten2008Ingår i: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, s. 133-145Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Den moderna folkrätten har ett utstuderat system för ansvarsutkrävande när en stat svikit de plikter man åtagit sig i förhållande till andra stater. Inom statsansvarsrätten finns dock ett antal ansvarsfrihetsgrunder. En av de mer kontroversiella är den s.k. nödlägesinvändningen. Nödläge har kommit upp i ett antal intressanta internationella rättsfall under de senaste decennierna, bl.a. rörande åtgärder för att skydda miljön, humanitära interventioner och internationell terroristbekämpning. Trots att det fortfarande är ett kontroversiellt institut är det tydligt att stater under vissa omständigheter undgår ansvar för folkrättsbrott om de handlat av nöd. Frågan som diskuteras här är huruvida möjligheten att avvika från internationella åtaganden med hänvisning till ett nödläge kan vara skadlig för den internationella rättens utveckling. Staters tillit till internationella rättsregimer kan skadas och deras benägenhet att reglera sina mellanhavanden i traktatsform minska. Nödlägesinstitutet är dock starkt kringskuret i internationell praxis. Vidare medför det inte att beteendet är att anse som i sig lagligt. Nödläge kan därför i vissa avseenden utan större fara för den internationella rättsordningen utgöra en nödvändig säkerhetsventil.

 • 37.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen. Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen, Institutet för social civilrätt.
  A Story of a Failure – but Also of Success: The Social Dialogue on Temporary Agency Work and the Subsequent Negotiations between the Member States in the Council2008Ingår i: Transnational Labour Regulation: A Case Study of Temporary Agency Work, P.I.E. Peter Lang, Brussels , 2008Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  1999 återupptogs försöken att skapa en reglering på EU-nivå av villkoren för arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag, först genom förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter ("social dialog"), och därefter genom den traditionella lagstiftningsproceduren med förhandlingar i ministerrådet utifrån ett direktivförslag utarbetat av kommissionen. Författaren rekonstruerar i detalj förloppen i den sociala dialogen och ministerrådet från 1999 till 2007, och analyserar varför båda misslyckades.

 • 38.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen. Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen, Institutet för social civilrätt.
  Arbetsmarknadens parter försöker sluta avtal om europeiska företagsråd?2008Ingår i: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-308, nr 1Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Kommer Europafacket och de europeiska arbetsgivarorganisationerna BusinessEurope, UEAPME och CEEP att förhandla fram ett avtal med ändringar till direktivet om europeiska företagsråd (94/45)? I varje fall gav arbetsgivarorganisationerna den 2 april ett positivt svar på Europeiska kommissionens förfrågan.

 • 39.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen. Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen, Institutet för social civilrätt.
  Arbetsmarknadens parter gör upp om europeiska företagsråd2008Ingår i: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-308, nr 3Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Efter en fnurra på tråden i våras då Europafacket sade nej till arbetsgivarorganisationerna BusinessEuropes, CEEP:s och Ueapmes inbjudan till förhandlingar (se EU & arbetsrätt nr 2/2008 sid 4) överraskade parterna omvärlden i slutet av augusti genom att gemensamt skriva till europeiska kommissionen om vilka ändringar som bör göras i direktivet om europeiska företagsråd (94/45). Det skedde sedan kommissionen lagt fram ett förslag till ändringsdirektiv.

 • 40.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen. Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen, Institutet för social civilrätt.
  Arbetsmarknadens parter kritiska till svenska Laval-utredningens förslag2008Ingår i: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-308, nr 4Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Svenska fackföreningar ska även i fortsättningen kunna vidta stridsåtgärder mot företag från andra EES-stater för att dessa ska ge sina utstationerade arbetstagare villkor enligt svenska kollektivavtal. Det föreslår den svenska utredningen om åtgärder med anledning av Laval-domen som överlämnades den 12 december.

  Uppdraget till utredaren Claes Stråth var att komma med förslag som innebär så små inskränkningar som möjligt i rätten att vidta stridsåtgärder, samtidigt som de respekterar EG-rätten "fullt ut".

 • 41.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen, Institutet för social civilrätt.
  Arbetstidsdirektivet ger offentliganställd brandman rätt till ersättning för alltför långa arbetsveckor2010Ingår i: EU & arbetsrätt Nordiskt nyhetsbrev, nr 4, s. 6-Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Det är inte tillåtet att tvångsomplacera en arbetstagare bara för att han begär att slippa arbeta mer än de 48 timmar i veckan som arbetstidsdirektivet (2003/88) föreskriver. Det konstaterade EU-domstolen i oktober i ett mål som rör brandmannen Günter Fuß. Några veckor senare kom den med ytterligare ett förhandsavgörande som rör samme Günter Fuß. Där slår den fast att denne, i egenskap av offentliganställd, kan åberopa unionsrätten för att kräva skadestånd eller kompensationsledighet av sin arbetsgivare.

 • 42.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen. Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen, Institutet för social civilrätt.
  Avtal om arbete till sjöss ska bli direktiv2008Ingår i: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-308, nr 3Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Nu ska avtalet mellan Europeiska Transportarbetarefederationen och Europeiska Redareföreningen om 2006 års ILO-konvention om arbete till sjöss (se EU & arbetsrätt nr 4/2007 sid 6) göras bindande för EU:s medlemsstater genom ett direktiv, förslår europeiska kommissionen.

 • 43.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen, Institutet för social civilrätt.
  Avtal om frisörers arbetsmiljö ifrågasätts Sverige och Finland stoppar direktivförslag2013Ingår i: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, nr 1, s. 8-Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Vi ber Kommissionen att inte lägga fram ett förslag till direktiv för att göra det europeiska avtalet om hälsa och säkerhet i frisörbranschen bindande i medlemsstaterna. Så skrev företrädare för tio länders regeringar – bland dem den svenska och den finska – i ett brev till Europeiska kommissionen i slutet av förra året. Europafacket kallar initiativet ett exempellöst angrepp och ett farligt prejudikat som kan leda till att hela den så kallade sociala dialogen på EU-nivå kollapsar. Och det är ingen tvekan om att en ny situation har inträffat. Kommissionen, där man lite spydigt talar om ”l’Oréalavtalet”, ser ut att lyssna på brev-skrivarna. Dessutom har även ett avtal om arbetstider inom inlandssjöfarten som slöts vid samma tid fastnat i maskineriet.

 • 44.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen. Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen, Institutet för social civilrätt.
  Danmark och Norge försvarar arbetsklausuler i offentliga kontrakt2008Ingår i: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-308, nr 2Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  ILO:s konvention nr 94 är - tyvärr - lika relevant, lika giltig och lika behövlig idag som när den antogs 1949. Det sade den danska regeringens representant, som också talade för Norges regering, i ett formligt brandtal vid ILO:s arbetskonferens i slutet av maj 2008.

 • 45.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen, Institutet för social civilrätt.
  DANMARK VARNAR EG-DOMSTOLEN:Förstör inte vårt pensionssystem med krav på upphandling2009Ingår i: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-308, nr 2, s. 2-Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Offentliga arbetsgivare måste kunna sluta kollektivavtal om pensioner utan att vara tvungna att låta försäkringsbolag i hela Europa vara med och tävla om att förvalta pensionerna. Det menar Sveriges och Danmarks regeringar som har intervenerat på Tysklands sida i ett av de många mål där en medlemsstats arbetsmarknadsreglering ifrågasätts med hänvisning till EU:s ekonomiska reglering.

 • 46.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen, Institutet för social civilrätt. Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Danskt fack för talaqn mot beslut om statsstöd till DIS-flaggade fartyg2007Ingår i: EU & arbetsrätt: Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-308, nr 3Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Fackförbundet 3F, tidigare Specialarbejderforbundet i Danmark (SID), för sedan nära fem år en kamp i EG-domstolen mot de skattelättnader som danska staten beviljar alla anställda på fartyg registrerade i det danska internationella skeppsregistret.

 • 47.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen, Institutet för social civilrätt.
  Danskt lärarfack klagar till ILO över regeringsingrepp i avtalsförhandlingar2013Ingår i: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, nr 4, s. 5-Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Kommunernes Landsforening var så styrd av regeringen att det aldrig blev några verkliga förhandlingar om lärarnas arbetstider våren 2013, och när regeringen sedan ingrep med lagstiftning som upphävde gällande kollektivavtal om arbetstider lyssnade den uteslutande på arbetsgivarsidan. Det menar Danmarks Lærerforening som har klagat till ILO:s föreningsfrihetskommitté.

 • 48.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen, Institutet för social civilrätt.
  Danskt mål om åldersdiskriminering till EG-domstolen2009Ingår i: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, nr 1, s. 3-Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  Strider det mot förbudet mot åldersdiskriminering att personer som fyllt 60 år nekas avgångsvederlag (fratrædelsesgodtgørelse) för att de har möjlighet att få ålderspension från arbetsgivaren? Det är frågan i ett mål som den danska Vestre landsret har skickat till EG-domstolen.

   

 • 49.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen, Institutet för social civilrätt.
  Danskt åtgärdsprogram mot social dumpning: Snabba böter, fler arbetsklausuler och skärpt kontroll av cabotage2012Ingår i: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, nr 3, s. 1-2Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Möjlighet för Arbejdstilsynet att utfärda strafförelägganden för brott mot anmälningsplikten för utländska tjänsteutövare, ökad användning av arbetsklausuler vid offentlig upphandling och införande av auktorisation för bemanningsföretag – det är bara några av en lång rad tänkbara åtgärder som Udvalget om modvirkning af social dumping beskriver i den rapport som överlämnades till den danska regeringen den 27 oktober.

 • 50.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen. Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen, Institutet för social civilrätt.
  Det blir inga förhandlingar om europeiska företagsråd2008Ingår i: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-308, nr 2Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Nej, det blir inga förhandlingar mellan Europafacket (EFS) och de europeiska arbetsgivarorganisationerna om revidering av direktivet om europeiska företagsråd. Ett förhastat pressmeddelande från EFS förledde EU & arbetsrätt att dra förhastade slutsatser (se nr 1/2008 sid 5).

1234567 1 - 50 av 6838
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf